นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ขงเบ้งดูดาว
Ico64
อัจฉราวรรณ ช่วยเนียม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > acharawan.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_img_7774 {"modified_at":"2013/05/08 10:30:00 +0700","id":39766,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_7774.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/08 10:30:00 +0700","media_folder_id":400,"description":"\u0e03 \u0e02\u0e27\u0e14\u0e04\u0e37\u0e19\u0e0a\u0e35\u0e1e","created_at":"2013/05/08 10:29:57 +0700","asset_updated_at":"2013/05/08 10:29:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":491320}
  • Small_309969_566235413416768_1531438468_n {"modified_at":"2013/05/08 10:28:33 +0700","id":39765,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"309969_566235413416768_1531438468_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/08 10:28:33 +0700","media_folder_id":400,"description":"\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a","created_at":"2013/05/08 10:28:30 +0700","asset_updated_at":"2013/05/08 10:28:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":43244}
  • Small_27554_002 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:22 +0700","id":28081,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"27554_002.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:22 +0700","media_folder_id":400,"description":"\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e01\u0e32\u0e22\u0e04\u0e48\u0e30","created_at":"2011/04/27 21:29:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:49 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":32506}
  • Small__1_~1 {"modified_at":"2011/06/01 16:49:37 +0700","id":28080,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"_1_~1.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:49:37 +0700","media_folder_id":400,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e01\u0e32\u0e22\u003C/p\u003E","created_at":"2011/04/27 21:28:52 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:36:49 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":44765}
  • Small_screen_shot_2011-01-18_at_4 {"modified_at":"2011/05/31 19:32:53 +0700","id":26904,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Screen_shot_2011-01-18_at_4.25.59_PM.png","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:32:53 +0700","media_folder_id":400,"description":"PR","created_at":"2011/01/19 10:17:27 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":216729}
  • {"modified_at":"2011/05/31 19:33:05 +0700","id":26903,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"architect.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:33:05 +0700","media_folder_id":400,"description":"\u003Cp\u003EPR ARCHITECT CAMP\u003C/p\u003E","created_at":"2011/01/19 10:10:37 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1878999}
  • {"modified_at":"2011/06/01 16:47:28 +0700","id":26854,"commentable":true,"asset_content_type":"application/msword","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Application[2].doc","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:47:28 +0700","media_folder_id":400,"description":"\u0e43\u0e1a\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e22\u0e38\u0e27\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e1b\u0e19\u0e34\u0e01 \u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48 2","created_at":"2011/01/13 09:41:32 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:36:19 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":23040}
  • {"modified_at":"2011/06/01 16:47:28 +0700","id":26853,"commentable":true,"asset_content_type":"application/msword","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Application[1].doc","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:47:28 +0700","media_folder_id":400,"description":"\u0e43\u0e1a\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e22\u0e38\u0e27\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e1b\u0e19\u0e34\u0e01 \u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48 1","created_at":"2011/01/13 09:40:49 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:36:19 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":40960}
  • {"modified_at":"2011/05/31 19:32:28 +0700","id":26852,"commentable":true,"asset_content_type":"application/msword","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"PSU_TRANG_YOUTH_ATCHITECT_CAMP.doc","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:32:28 +0700","media_folder_id":400,"description":"\u003Cp\u003E\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e22\u0e38\u0e27\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e1b\u0e19\u0e34\u0e01 \u0e21.\u0e2d.\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0026nbsp;\u003C/p\u003E","created_at":"2011/01/13 09:34:18 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":44032}
ขนาดย่อ: