นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

น้องยามฯ
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > achida.r

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_115035772 {"comment_counter":0,"asset_file_size":110478,"member_only_commentable":false,"id":44902,"updated_at":"2014/02/10 11:12:47 +0700","modified_at":"2014/02/10 11:12:47 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/02/10 11:12:37 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"Have a wonderful Valentine\u2019s Day!","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"115035772.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2014/02/10 11:12:37 +0700","visibility":2,"media_folder_id":11}
  • Small_newyear2014 {"comment_counter":0,"asset_file_size":84110,"member_only_commentable":false,"id":44208,"updated_at":"2014/01/08 14:34:27 +0700","modified_at":"2014/01/08 14:34:27 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/01/08 14:34:11 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"newyear2014","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"newyear2014.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2014/01/08 14:34:11 +0700","visibility":2,"media_folder_id":11}
  • {"comment_counter":0,"asset_file_size":86416,"member_only_commentable":false,"id":42340,"updated_at":"2013/08/23 16:30:32 +0700","modified_at":"2013/08/23 16:30:32 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/08/23 16:30:20 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e33\u0e40\u0e19\u0e34\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19 \u0e15\u0e32\u0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e13\u0e35 \u0e21\u0e02.-\u0e21.\u0e2d.","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"serveymou_psu_kku.pdf","asset_content_type":"application/pdf","asset_updated_at":"2013/08/23 16:30:20 +0700","visibility":2,"media_folder_id":11}
  • {"comment_counter":0,"asset_file_size":69632,"member_only_commentable":false,"id":42336,"updated_at":"2013/08/23 15:13:01 +0700","modified_at":"2013/08/23 15:13:01 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/08/23 15:12:59 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"\u0e2a\u0e33\u0e23\u0e27\u0e08\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e15\u0e32\u0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e15\u0e32\u0e21\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e17\u0e36\u0e01\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e15\u0e01\u0e25\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e13\u0e35 \u0e21\u0e02.-\u0e21.\u0e2d. ","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"serveymou_kku_psu.doc","asset_content_type":"application/msword","asset_updated_at":"2013/08/23 15:12:59 +0700","visibility":2,"media_folder_id":11}
  • {"comment_counter":0,"asset_file_size":140640,"member_only_commentable":false,"id":39988,"updated_at":"2013/05/22 16:07:00 +0700","modified_at":"2013/05/22 16:07:00 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/05/22 16:06:42 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49 http://share.psu.ac.th","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"cover3.2new1.pdf","asset_content_type":"application/pdf","asset_updated_at":"2013/05/22 16:06:42 +0700","visibility":2,"media_folder_id":11}
  • Small_med_85321 {"comment_counter":0,"asset_file_size":68039,"member_only_commentable":false,"id":39609,"updated_at":"2013/04/26 11:11:10 +0700","modified_at":"2013/04/26 11:11:10 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/04/26 11:11:08 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":" Blogger of the Month ' March 2013","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"MED_85321.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2013/04/26 11:11:08 +0700","visibility":2,"media_folder_id":11}
  • Small_med_85301 {"comment_counter":0,"asset_file_size":70665,"member_only_commentable":false,"id":39607,"updated_at":"2013/04/26 11:10:43 +0700","modified_at":"2013/04/26 11:10:43 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/04/26 11:10:41 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":" Blogger of the Month ' March 2013","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"MED_85301.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2013/04/26 11:10:41 +0700","visibility":2,"media_folder_id":11}
  • Small_med_85241 {"comment_counter":0,"asset_file_size":72606,"member_only_commentable":false,"id":39605,"updated_at":"2013/04/26 11:10:11 +0700","modified_at":"2013/04/26 11:10:11 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/04/26 11:10:05 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":" Blogger of the Month ' March 2013","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"MED_85241.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2013/04/26 11:10:05 +0700","visibility":2,"media_folder_id":11}
  • Small_ajpom {"comment_counter":0,"asset_file_size":74946,"member_only_commentable":false,"id":37506,"updated_at":"2013/01/07 09:52:00 +0700","modified_at":"2013/01/07 09:52:00 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/01/07 09:51:52 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"\u0e34blogger of the month december 2012","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ajpom.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2013/01/07 09:51:52 +0700","visibility":2,"media_folder_id":11}
ขนาดย่อ: