นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Blog
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > aekkachai.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_penguins {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2012/11/06 16:28:04 +0700","updated_at":"2012/11/06 17:02:20 +0700","created_at":"2012/11/06 16:28:04 +0700","asset_file_name":"Penguins.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":36626,"deleted_at":null,"media_folder_id":1484,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e2a\u0e27\u0e22","modified_at":"2012/11/06 17:02:20 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":777835,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: