นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนทำGIS
Ico64
เอกรักษ์ ใฝ่บุญ
เจ้าหน้าที่วิจัย ชำนาญการ
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง(MACORIN)
Network
Members · Following: 3 · Followed: 2

หลัก > aekkarak.f

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_20120828_pl1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19 \u0e23\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e43\u0e08 \u0e2a\u0e32\u0e22\u0e43\u0e22 \u0e04\u0e19\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e4c\u0e25\u0e38\u0e48\u0e21\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e1a\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32","asset_updated_at":"2012/08/29 16:25:02 +0700","asset_file_name":"20120828_PL1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":35738,"last_commented_at":"2020/09/26 23:03:33 +0700","commentable":true,"asset_file_size":393447,"media_folder_id":320,"created_at":"2012/08/29 16:25:02 +0700","modified_at":"2012/08/29 17:01:10 +0700","comment_counter":1137,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/09/26 23:03:33 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_a138_1695 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e21\u0e23\u0e2a\u0e38\u0e21","asset_updated_at":"2012/01/31 09:41:45 +0700","asset_file_name":"A138_1695.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":33165,"last_commented_at":"2020/09/11 20:06:01 +0700","commentable":true,"asset_file_size":67618,"media_folder_id":320,"created_at":"2012/01/31 09:41:45 +0700","modified_at":"2012/01/31 09:41:46 +0700","comment_counter":27,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/09/11 20:06:01 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_macorin_psu_open2011a {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d. \u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23 54 \u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07","asset_updated_at":"2011/08/15 22:08:24 +0700","asset_file_name":"MACORIN_PSU_OPEN2011a.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":29182,"last_commented_at":"2020/07/15 16:17:13 +0700","commentable":true,"asset_file_size":268894,"media_folder_id":320,"created_at":"2011/08/15 22:08:24 +0700","modified_at":"2011/08/15 22:08:29 +0700","comment_counter":17,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/07/15 16:17:13 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_community_gis20110710 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21 GIS \u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e17\u0e48\u0e32\u0e2b\u0e34\u0e19","asset_updated_at":"2011/08/02 16:40:03 +0700","asset_file_name":"Community_GIS20110710.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":28901,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":239629,"media_folder_id":320,"created_at":"2011/08/02 16:40:03 +0700","modified_at":"2011/08/02 16:40:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/02 16:40:05 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_copyofdsc0060 {"member_only_commentable":false,"description":"mandala \u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e48\u0e21\u0e2d\u0e23\u0e48\u0e2d\u0e22","asset_updated_at":"2011/07/11 14:39:25 +0700","asset_file_name":"CopyofDSC0060.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":28729,"last_commented_at":"2020/09/16 09:33:49 +0700","commentable":true,"asset_file_size":190332,"media_folder_id":320,"created_at":"2011/07/11 14:39:25 +0700","modified_at":"2011/07/11 14:39:29 +0700","comment_counter":4,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/09/16 09:33:49 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_copyofdsc0075 {"member_only_commentable":false,"description":" \u0e1e\u0e35\u0e48 \u0e27\u0e2d\u0e0d\u0e48\u0e32 \u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e1c\u0e2d\u0e07\u0e08\u0e32\u0e01 gotoknow","asset_updated_at":"2011/07/11 14:13:58 +0700","asset_file_name":"CopyofDSC0075.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":28727,"last_commented_at":"2020/09/20 18:33:51 +0700","commentable":true,"asset_file_size":213395,"media_folder_id":320,"created_at":"2011/07/11 14:13:58 +0700","modified_at":"2011/07/11 14:14:02 +0700","comment_counter":13,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/09/20 18:33:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_copyofdsc0046 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2d\u0e38\u0e42\u0e22\u0e30\u0e08\u0e31\u0e07 ","asset_updated_at":"2011/07/11 14:06:50 +0700","asset_file_name":"CopyofDSC0046.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":28724,"last_commented_at":"2011/07/11 14:49:39 +0700","commentable":true,"asset_file_size":210267,"media_folder_id":320,"created_at":"2011/07/11 14:06:50 +0700","modified_at":"2011/07/11 14:06:53 +0700","comment_counter":1,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/07/11 14:49:39 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_copyofdsc0021 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21\u0e38\u0e21\u0e19\u0e35\u0e49\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e07\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e0a\u0e34\u0e01 Share","asset_updated_at":"2011/07/11 12:46:43 +0700","asset_file_name":"CopyofDSC0021.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":28695,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":233174,"media_folder_id":320,"created_at":"2011/07/11 12:46:43 +0700","modified_at":"2011/07/11 12:46:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/07/11 12:46:47 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_copyofdsc0033 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21\u0e38\u0e21\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07 \u0e2a\u0e21\u0e32\u0e0a\u0e34\u0e01 Share","asset_updated_at":"2011/07/11 11:36:56 +0700","asset_file_name":"CopyofDSC0033.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":28694,"last_commented_at":"2020/05/08 14:13:34 +0700","commentable":true,"asset_file_size":240621,"media_folder_id":320,"created_at":"2011/07/11 11:36:56 +0700","modified_at":"2011/07/11 11:36:58 +0700","comment_counter":1,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/08 14:13:34 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: