นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนทำGIS
Ico64
เอกรักษ์ ใฝ่บุญ
เจ้าหน้าที่วิจัย ชำนาญการ
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง(MACORIN)
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > aekkarak.f

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_20120828_pl1 {"modified_at":"2012/08/29 17:01:10 +0700","id":35738,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2020/01/23 16:44:11 +0700","group_member_commentable":true,"comment_counter":458,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"20120828_PL1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/23 16:44:11 +0700","media_folder_id":320,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19 \u0e23\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e43\u0e08 \u0e2a\u0e32\u0e22\u0e43\u0e22 \u0e04\u0e19\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e4c\u0e25\u0e38\u0e48\u0e21\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e1a\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32","created_at":"2012/08/29 16:25:02 +0700","asset_updated_at":"2012/08/29 16:25:02 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":393447}
  • Small_a138_1695 {"modified_at":"2012/01/31 09:41:46 +0700","id":33165,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2019/05/31 10:05:09 +0700","group_member_commentable":true,"comment_counter":3,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"A138_1695.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 10:05:09 +0700","media_folder_id":320,"description":"\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e21\u0e23\u0e2a\u0e38\u0e21","created_at":"2012/01/31 09:41:45 +0700","asset_updated_at":"2012/01/31 09:41:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":67618}
  • Small_macorin_psu_open2011a {"modified_at":"2011/08/15 22:08:29 +0700","id":29182,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2019/10/09 11:18:59 +0700","group_member_commentable":true,"comment_counter":14,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"MACORIN_PSU_OPEN2011a.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 11:18:59 +0700","media_folder_id":320,"description":"\u0e21.\u0e2d. \u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23 54 \u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07","created_at":"2011/08/15 22:08:24 +0700","asset_updated_at":"2011/08/15 22:08:24 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":268894}
  • Small_community_gis20110710 {"modified_at":"2011/08/02 16:40:05 +0700","id":28901,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Community_GIS20110710.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/02 16:40:05 +0700","media_folder_id":320,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21 GIS \u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e17\u0e48\u0e32\u0e2b\u0e34\u0e19","created_at":"2011/08/02 16:40:03 +0700","asset_updated_at":"2011/08/02 16:40:03 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":239629}
  • Small_copyofdsc0060 {"modified_at":"2011/07/11 14:39:29 +0700","id":28729,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2011/07/11 15:23:39 +0700","group_member_commentable":true,"comment_counter":2,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"CopyofDSC0060.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/07/11 15:23:39 +0700","media_folder_id":320,"description":"mandala \u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e48\u0e21\u0e2d\u0e23\u0e48\u0e2d\u0e22","created_at":"2011/07/11 14:39:25 +0700","asset_updated_at":"2011/07/11 14:39:25 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":190332}
  • Small_copyofdsc0075 {"modified_at":"2011/07/11 14:14:02 +0700","id":28727,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2019/06/14 14:17:38 +0700","group_member_commentable":true,"comment_counter":2,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"CopyofDSC0075.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/14 14:17:38 +0700","media_folder_id":320,"description":" \u0e1e\u0e35\u0e48 \u0e27\u0e2d\u0e0d\u0e48\u0e32 \u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e1c\u0e2d\u0e07\u0e08\u0e32\u0e01 gotoknow","created_at":"2011/07/11 14:13:58 +0700","asset_updated_at":"2011/07/11 14:13:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":213395}
  • Small_copyofdsc0046 {"modified_at":"2011/07/11 14:06:53 +0700","id":28724,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2011/07/11 14:49:39 +0700","group_member_commentable":true,"comment_counter":1,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"CopyofDSC0046.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/07/11 14:49:39 +0700","media_folder_id":320,"description":"\u0e2d\u0e38\u0e42\u0e22\u0e30\u0e08\u0e31\u0e07 ","created_at":"2011/07/11 14:06:50 +0700","asset_updated_at":"2011/07/11 14:06:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":210267}
  • Small_copyofdsc0021 {"modified_at":"2011/07/11 12:46:47 +0700","id":28695,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"CopyofDSC0021.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/07/11 12:46:47 +0700","media_folder_id":320,"description":"\u0e21\u0e38\u0e21\u0e19\u0e35\u0e49\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e07\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e0a\u0e34\u0e01 Share","created_at":"2011/07/11 12:46:43 +0700","asset_updated_at":"2011/07/11 12:46:43 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":233174}
  • Small_copyofdsc0033 {"modified_at":"2011/07/11 11:36:58 +0700","id":28694,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"CopyofDSC0033.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/07/11 11:36:58 +0700","media_folder_id":320,"description":"\u0e21\u0e38\u0e21\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07 \u0e2a\u0e21\u0e32\u0e0a\u0e34\u0e01 Share","created_at":"2011/07/11 11:36:56 +0700","asset_updated_at":"2011/07/11 11:36:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":240621}
ขนาดย่อ: