นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนทำGIS
Ico64
เอกรักษ์ ใฝ่บุญ
เจ้าหน้าที่วิจัย ชำนาญการ
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง(MACORIN)
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > aekkarak.f

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_20120828_pl1 {"commentable":true,"modified_at":"2012/08/29 17:01:10 +0700","media_folder_id":320,"deleted_at":null,"asset_file_size":393447,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":35738,"created_at":"2012/08/29 16:25:02 +0700","asset_file_name":"20120828_PL1.jpg","updated_at":"2020/11/28 16:16:56 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":1316,"asset_updated_at":"2012/08/29 16:25:02 +0700","description":"\u0e07\u0e32\u0e19 \u0e23\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e43\u0e08 \u0e2a\u0e32\u0e22\u0e43\u0e22 \u0e04\u0e19\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e4c\u0e25\u0e38\u0e48\u0e21\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e1a\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32","last_commented_at":"2020/11/28 16:16:56 +0700","asset_processing":false}
  • Small_a138_1695 {"commentable":true,"modified_at":"2012/01/31 09:41:46 +0700","media_folder_id":320,"deleted_at":null,"asset_file_size":67618,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":33165,"created_at":"2012/01/31 09:41:45 +0700","asset_file_name":"A138_1695.JPG","updated_at":"2020/11/17 15:19:33 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":48,"asset_updated_at":"2012/01/31 09:41:45 +0700","description":"\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e21\u0e23\u0e2a\u0e38\u0e21","last_commented_at":"2020/11/17 15:19:33 +0700","asset_processing":false}
  • Small_macorin_psu_open2011a {"commentable":true,"modified_at":"2011/08/15 22:08:29 +0700","media_folder_id":320,"deleted_at":null,"asset_file_size":268894,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":29182,"created_at":"2011/08/15 22:08:24 +0700","asset_file_name":"MACORIN_PSU_OPEN2011a.jpg","updated_at":"2020/11/01 13:06:04 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":19,"asset_updated_at":"2011/08/15 22:08:24 +0700","description":"\u0e21.\u0e2d. \u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23 54 \u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07","last_commented_at":"2020/11/01 13:06:04 +0700","asset_processing":false}
  • Small_community_gis20110710 {"commentable":true,"modified_at":"2011/08/02 16:40:05 +0700","media_folder_id":320,"deleted_at":null,"asset_file_size":239629,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":28901,"created_at":"2011/08/02 16:40:03 +0700","asset_file_name":"Community_GIS20110710.jpg","updated_at":"2011/08/02 16:40:05 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/08/02 16:40:03 +0700","description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21 GIS \u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e17\u0e48\u0e32\u0e2b\u0e34\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_copyofdsc0060 {"commentable":true,"modified_at":"2011/07/11 14:39:29 +0700","media_folder_id":320,"deleted_at":null,"asset_file_size":190332,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":28729,"created_at":"2011/07/11 14:39:25 +0700","asset_file_name":"CopyofDSC0060.JPG","updated_at":"2020/09/16 09:33:49 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":4,"asset_updated_at":"2011/07/11 14:39:25 +0700","description":"mandala \u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e48\u0e21\u0e2d\u0e23\u0e48\u0e2d\u0e22","last_commented_at":"2020/09/16 09:33:49 +0700","asset_processing":false}
  • Small_copyofdsc0075 {"commentable":true,"modified_at":"2011/07/11 14:14:02 +0700","media_folder_id":320,"deleted_at":null,"asset_file_size":213395,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":28727,"created_at":"2011/07/11 14:13:58 +0700","asset_file_name":"CopyofDSC0075.JPG","updated_at":"2020/10/15 15:38:01 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":14,"asset_updated_at":"2011/07/11 14:13:58 +0700","description":" \u0e1e\u0e35\u0e48 \u0e27\u0e2d\u0e0d\u0e48\u0e32 \u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e1c\u0e2d\u0e07\u0e08\u0e32\u0e01 gotoknow","last_commented_at":"2020/10/15 15:38:01 +0700","asset_processing":false}
  • Small_copyofdsc0046 {"commentable":true,"modified_at":"2011/07/11 14:06:53 +0700","media_folder_id":320,"deleted_at":null,"asset_file_size":210267,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":28724,"created_at":"2011/07/11 14:06:50 +0700","asset_file_name":"CopyofDSC0046.JPG","updated_at":"2011/07/11 14:49:39 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":1,"asset_updated_at":"2011/07/11 14:06:50 +0700","description":"\u0e2d\u0e38\u0e42\u0e22\u0e30\u0e08\u0e31\u0e07 ","last_commented_at":"2011/07/11 14:49:39 +0700","asset_processing":false}
  • Small_copyofdsc0021 {"commentable":true,"modified_at":"2011/07/11 12:46:47 +0700","media_folder_id":320,"deleted_at":null,"asset_file_size":233174,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":28695,"created_at":"2011/07/11 12:46:43 +0700","asset_file_name":"CopyofDSC0021.JPG","updated_at":"2011/07/11 12:46:47 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/07/11 12:46:43 +0700","description":"\u0e21\u0e38\u0e21\u0e19\u0e35\u0e49\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e07\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e0a\u0e34\u0e01 Share","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_copyofdsc0033 {"commentable":true,"modified_at":"2011/07/11 11:36:58 +0700","media_folder_id":320,"deleted_at":null,"asset_file_size":240621,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":28694,"created_at":"2011/07/11 11:36:56 +0700","asset_file_name":"CopyofDSC0033.JPG","updated_at":"2020/11/17 14:11:21 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":7,"asset_updated_at":"2011/07/11 11:36:56 +0700","description":"\u0e21\u0e38\u0e21\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07 \u0e2a\u0e21\u0e32\u0e0a\u0e34\u0e01 Share","last_commented_at":"2020/11/17 14:11:21 +0700","asset_processing":false}
ขนาดย่อ: