นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนทำGIS
Ico64
เอกรักษ์ ใฝ่บุญ
เจ้าหน้าที่วิจัย ชำนาญการ
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง(MACORIN)
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > aekkarak.f

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_20120828_pl1 {"asset_file_name":"20120828_PL1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/08/29 17:01:10 +0700","media_folder_id":320,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19 \u0e23\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e43\u0e08 \u0e2a\u0e32\u0e22\u0e43\u0e22 \u0e04\u0e19\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e4c\u0e25\u0e38\u0e48\u0e21\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e1a\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32","updated_at":"2020/10/24 20:23:10 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/08/29 16:25:02 +0700","comment_counter":1227,"asset_file_size":393447,"id":35738,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":"2020/10/24 20:23:10 +0700","asset_updated_at":"2012/08/29 16:25:02 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_a138_1695 {"asset_file_name":"A138_1695.JPG","visibility":2,"modified_at":"2012/01/31 09:41:46 +0700","media_folder_id":320,"description":"\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e21\u0e23\u0e2a\u0e38\u0e21","updated_at":"2020/10/15 15:36:55 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/01/31 09:41:45 +0700","comment_counter":30,"asset_file_size":67618,"id":33165,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":"2020/10/15 15:36:55 +0700","asset_updated_at":"2012/01/31 09:41:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_macorin_psu_open2011a {"asset_file_name":"MACORIN_PSU_OPEN2011a.jpg","visibility":2,"modified_at":"2011/08/15 22:08:29 +0700","media_folder_id":320,"description":"\u0e21.\u0e2d. \u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23 54 \u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07","updated_at":"2020/10/15 15:43:24 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2011/08/15 22:08:24 +0700","comment_counter":18,"asset_file_size":268894,"id":29182,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":"2020/10/15 15:43:24 +0700","asset_updated_at":"2011/08/15 22:08:24 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_community_gis20110710 {"asset_file_name":"Community_GIS20110710.jpg","visibility":2,"modified_at":"2011/08/02 16:40:05 +0700","media_folder_id":320,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21 GIS \u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e17\u0e48\u0e32\u0e2b\u0e34\u0e19","updated_at":"2011/08/02 16:40:05 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2011/08/02 16:40:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":239629,"id":28901,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/08/02 16:40:03 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_copyofdsc0060 {"asset_file_name":"CopyofDSC0060.JPG","visibility":2,"modified_at":"2011/07/11 14:39:29 +0700","media_folder_id":320,"description":"mandala \u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e48\u0e21\u0e2d\u0e23\u0e48\u0e2d\u0e22","updated_at":"2020/09/16 09:33:49 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2011/07/11 14:39:25 +0700","comment_counter":4,"asset_file_size":190332,"id":28729,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":"2020/09/16 09:33:49 +0700","asset_updated_at":"2011/07/11 14:39:25 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_copyofdsc0075 {"asset_file_name":"CopyofDSC0075.JPG","visibility":2,"modified_at":"2011/07/11 14:14:02 +0700","media_folder_id":320,"description":" \u0e1e\u0e35\u0e48 \u0e27\u0e2d\u0e0d\u0e48\u0e32 \u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e1c\u0e2d\u0e07\u0e08\u0e32\u0e01 gotoknow","updated_at":"2020/10/15 15:38:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2011/07/11 14:13:58 +0700","comment_counter":14,"asset_file_size":213395,"id":28727,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":"2020/10/15 15:38:01 +0700","asset_updated_at":"2011/07/11 14:13:58 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_copyofdsc0046 {"asset_file_name":"CopyofDSC0046.JPG","visibility":2,"modified_at":"2011/07/11 14:06:53 +0700","media_folder_id":320,"description":"\u0e2d\u0e38\u0e42\u0e22\u0e30\u0e08\u0e31\u0e07 ","updated_at":"2011/07/11 14:49:39 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2011/07/11 14:06:50 +0700","comment_counter":1,"asset_file_size":210267,"id":28724,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":"2011/07/11 14:49:39 +0700","asset_updated_at":"2011/07/11 14:06:50 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_copyofdsc0021 {"asset_file_name":"CopyofDSC0021.JPG","visibility":2,"modified_at":"2011/07/11 12:46:47 +0700","media_folder_id":320,"description":"\u0e21\u0e38\u0e21\u0e19\u0e35\u0e49\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e07\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e0a\u0e34\u0e01 Share","updated_at":"2011/07/11 12:46:47 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2011/07/11 12:46:43 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":233174,"id":28695,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/07/11 12:46:43 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_copyofdsc0033 {"asset_file_name":"CopyofDSC0033.JPG","visibility":2,"modified_at":"2011/07/11 11:36:58 +0700","media_folder_id":320,"description":"\u0e21\u0e38\u0e21\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07 \u0e2a\u0e21\u0e32\u0e0a\u0e34\u0e01 Share","updated_at":"2020/05/08 14:13:34 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2011/07/11 11:36:56 +0700","comment_counter":1,"asset_file_size":240621,"id":28694,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":"2020/05/08 14:13:34 +0700","asset_updated_at":"2011/07/11 11:36:56 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_copyofdsc0020 {"asset_file_name":"CopyofDSC0020.JPG","visibility":2,"modified_at":"2011/07/11 11:23:07 +0700","media_folder_id":320,"description":"\u0e21\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e32\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e35\u0e49\u0e22\u0e27 \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23 Share \u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","updated_at":"2019/05/10 16:53:43 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2011/07/11 11:23:01 +0700","comment_counter":2,"asset_file_size":219722,"id":28693,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":"2019/05/10 16:53:43 +0700","asset_updated_at":"2011/07/11 11:23:01 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_copyofdsc0022 {"asset_file_name":"CopyofDSC0022.JPG","visibility":2,"modified_at":"2011/07/11 11:20:45 +0700","media_folder_id":320,"description":"Share \u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","updated_at":"2011/07/11 12:49:51 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2011/07/11 11:20:41 +0700","comment_counter":1,"asset_file_size":225646,"id":28692,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":"2011/07/11 12:49:51 +0700","asset_updated_at":"2011/07/11 11:20:41 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_natap201104a {"asset_file_name":"Natap201104a.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:40:28 +0700","media_folder_id":320,"description":"\u003Cspan style=\"font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: \u0026#39;Cordia New\u0026#39;,\u0026#39;sans-serif\u0026#39;\"\u003E\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e04\u0e25\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e32\u0e17\u0e31\u0e1a\u003C/span\u003E","updated_at":"2011/05/31 19:40:28 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/05/15 13:53:02 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":262711,"id":28278,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:21 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_th_community_plans {"asset_file_name":"TH_Community_plans.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:36:01 +0700","media_folder_id":320,"description":"\u003Cspan style=\"font-size: 18pt; color: red; font-family: \u0026#39;Cordia New\u0026#39;,\u0026#39;sans-serif\u0026#39;\"\u003E\u003Cstrong\u003E\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e17\u0e48\u0e32\u0e2b\u0e34\u0e19\u003C/strong\u003E\u003C/span\u003E","updated_at":"2011/05/31 19:36:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/02/27 22:58:54 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":157388,"id":27503,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:00 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"Calendar_2011_V2.pdf","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:32:44 +0700","media_folder_id":320,"description":"Happy New Year","updated_at":"2011/05/31 19:32:44 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2011/01/15 22:29:08 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":1321346,"id":26883,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:14 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_hy_flood53 {"asset_file_name":"hy_flood53.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:24:27 +0700","media_folder_id":320,"description":"\u003Cspan style=\"font-size: 14pt; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e20\u0e31\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u003C/span\u003E","updated_at":"2011/05/31 19:24:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/11/02 14:25:32 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":308508,"id":25505,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_tank_ntw-t {"asset_file_name":"tank_ntw-t.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:19:23 +0700","media_folder_id":320,"description":"\u003Cp class=\"MsoNormal\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 14pt; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0e08\u0e32\u0e01\u0e23\u0e16\u0e16\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e1b\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e31\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e21\u003C/span\u003E\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 19:19:23 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/09/04 23:38:53 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":186429,"id":24601,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:59:06 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_psu_open2010d01aat {"asset_file_name":"PSU_OPEN2010D01aat.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:17:18 +0700","media_folder_id":320,"description":"\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; color: black; line-height: 150%; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0e19\u0e34\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e01\u0e32\u0e23 \u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; color: black; line-height: 150%\"\u003E\u003Cfont\u003E\u0026ldquo;\u003C/font\u003E\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; color: black; line-height: 150%; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0e40\u0e17\u0e04\u0e19\u0e34\u0e04\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01\u0e1b\u0e48\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e40\u0e25\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e43\u0e19\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e23\u0e38\u0e04\u0e27\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e47\u0e07\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; color: black; line-height: 150%; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0026rdquo;\u003C/span\u003E","updated_at":"2011/05/31 19:17:18 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/08/18 14:12:25 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":255107,"id":24259,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_psu_open2010d01at {"asset_file_name":"PSU_OPEN2010D01at.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:17:17 +0700","media_folder_id":320,"description":"\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; color: black; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0e21.\u0e2d.\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; color: black; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E \u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; color: black; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e41\u0e25\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u003C/span\u003E","updated_at":"2011/05/31 19:17:17 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/08/18 13:44:46 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":249453,"id":24258,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_sichonsecoast01at {"asset_file_name":"SichonSecoast01at.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:12:58 +0700","media_folder_id":320,"description":"\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0e14\u0e33\u0e19\u0e49\u0e33\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e02\u0e22\u0e30\u0e15\u0e31\u0e14\u0e2d\u0e27\u0e19\u0e41\u0e19\u0e27\u0e1b\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e31\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e21 \u0e2d.\u0e2a\u0e34\u0e0a\u0e25\u003C/span\u003E","updated_at":"2011/05/31 19:12:58 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/06/27 18:42:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":132934,"id":23513,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:10 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_sichonsecoast01t {"asset_file_name":"SichonSecoast01t.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:12:57 +0700","media_folder_id":320,"description":"\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e43\u0e15\u0e49\u003C/span\u003E","updated_at":"2011/05/31 19:12:57 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/06/27 17:46:04 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":161806,"id":23512,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:10 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_priyrs_karma04ta {"asset_file_name":"Priyrs_karma04ta.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:06:18 +0700","media_folder_id":320,"description":"\u003Cp\u003E\u003Cspan\u003E\u003Cfont\u003E\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e27\u0e32\u0e2a\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e1b\u0e31\u0e2a\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e42\u0e0a\u0e15\u0e34\u003C/font\u003E\u003C/span\u003E\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 19:06:18 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/05/06 07:42:43 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":234548,"id":22670,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_priyrs_karma03ta {"asset_file_name":"Priyrs_karma03ta.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:06:17 +0700","media_folder_id":320,"description":"\u003Cp\u003E\u003Cspan\u003E\u003Cfont\u003E\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e27\u0e32\u0e2a\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e1b\u0e31\u0e2a\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e42\u0e0a\u0e15\u0e34\u003C/font\u003E\u003C/span\u003E\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 19:06:17 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/05/06 07:42:00 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":196728,"id":22669,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:34 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_priyrs_karma02ta {"asset_file_name":"Priyrs_karma02ta.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:06:17 +0700","media_folder_id":320,"description":"\u003Cp\u003E\u003Cspan\u003E\u003Cfont\u003E\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e27\u0e32\u0e2a\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e1b\u0e31\u0e2a\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e42\u0e0a\u0e15\u0e34\u003C/font\u003E\u003C/span\u003E\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 19:06:17 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/05/06 07:41:19 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":211060,"id":22668,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:34 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_priyrs_karma01ta {"asset_file_name":"Priyrs_karma01ta.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:06:17 +0700","media_folder_id":320,"description":"\u003Cspan\u003E\u003Cfont\u003E\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e27\u0e32\u0e2a\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e1b\u0e31\u0e2a\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e42\u0e0a\u0e15\u0e34\u003C/font\u003E\u003C/span\u003E\u003Cspan\u003E\u003Cfont\u003E \u003Cp\u003E\u0026nbsp;\u003C/p\u003E\u003C/font\u003E\u003C/span\u003E","updated_at":"2011/05/31 19:06:17 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/05/06 07:40:38 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":164255,"id":22667,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:34 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_priyrs_karma04t {"asset_file_name":"Priyrs_karma04t.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:06:14 +0700","media_folder_id":320,"description":"\u003Cp\u003E\u003Cspan\u003E\u003Cfont\u003E\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e27\u0e32\u0e2a\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e42\u0e0a\u0e15\u0e34\u003C/font\u003E\u003C/span\u003E\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 19:06:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/05/05 15:43:29 +0700","comment_counter":4,"asset_file_size":232842,"id":22660,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":"2011/05/26 12:44:19 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:33 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: