นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนทำGIS
Ico64
เอกรักษ์ ใฝ่บุญ
เจ้าหน้าที่วิจัย ชำนาญการ
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง(MACORIN)
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > aekkarak.f

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_psu_flood_h02t {"created_at":"2009/11/23 09:18:40 +0700","asset_file_size":138807,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:23:12 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":18876,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e21.\u0e2d. \u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e08\u0e38\u0e14\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e20\u0e31\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 ","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:30 +0700","asset_file_name":"PSU_Flood_H02t.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:23:12 +0700","media_folder_id":320,"asset_processing":false}
  • Small_psu_flood_h01t {"created_at":"2009/11/23 09:18:04 +0700","asset_file_size":130368,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:23:12 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":18875,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; font-family: \u0026#39;Cordia New\u0026#39;\"\u003E\u0e21.\u0e2d. \u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e08\u0e38\u0e14\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e20\u0e31\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u003C/span\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:30 +0700","asset_file_name":"PSU_Flood_H01t.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:23:12 +0700","media_folder_id":320,"asset_processing":false}
  • Small_drain6 {"created_at":"2009/11/22 18:01:25 +0700","asset_file_size":188459,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:23:10 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":18873,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e04\u0e25\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e08\u0e32\u0e01\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e01\u0e49\u0e21\u0e25\u0e34\u0e07","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:30 +0700","asset_file_name":"Drain6.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:23:10 +0700","media_folder_id":320,"asset_processing":false}
  • Small_kh_drain05t {"created_at":"2009/11/22 17:47:40 +0700","asset_file_size":125071,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:23:07 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":18867,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; color: black; font-family: \u0026#39;Cordia New\u0026#39;\"\u003E\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e21\u0e32\u0e13\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; font-family: \u0026#39;Cordia New\u0026#39;\"\u003E\u0e19\u0e49\u0e33\u0e43\u0e19\u0e04\u0e25\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e08\u0e32\u0e01\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e01\u0e49\u0e21\u0e25\u0e34\u0e07\u003Cspan style=\"color: black\"\u003E(\u003C/span\u003E\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; color: black; font-family: \u0026#39;Cordia New\u0026#39;\"\u003E22 \u003Cspan\u003E\u0e1e.\u0e22 \u003C/span\u003E52)\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; font-family: \u0026#39;Cordia New\u0026#39;\"\u003E\u003C/span\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:30 +0700","asset_file_name":"KH_Drain05t.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:23:07 +0700","media_folder_id":320,"asset_processing":false}
  • Small_kh_drain04t {"created_at":"2009/11/22 17:45:46 +0700","asset_file_size":135402,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:23:05 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":18865,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; color: black; font-family: \u0026#39;Cordia New\u0026#39;\"\u003E\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e40\u0e27\u0e19\u0e08\u0e38\u0e14\u0e04\u0e31\u0e14\u0e17\u0e32\u0e07\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e18\u0e07(\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; color: black; font-family: \u0026#39;Cordia New\u0026#39;\"\u003E22 \u003Cspan\u003E\u0e1e.\u0e22 \u003C/span\u003E52)\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; font-family: \u0026#39;Cordia New\u0026#39;\"\u003E\u003C/span\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:30 +0700","asset_file_name":"KH_Drain04t.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:23:05 +0700","media_folder_id":320,"asset_processing":false}
  • Small_kh_drain03t {"created_at":"2009/11/22 17:44:43 +0700","asset_file_size":154568,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:23:05 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":18864,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; color: black; font-family: \u0026#39;Cordia New\u0026#39;\"\u003E\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e21\u0e32\u0e13\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; font-family: \u0026#39;Cordia New\u0026#39;\"\u003E\u0e19\u0e49\u0e33\u0e43\u0e19\u0e04\u0e25\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e08\u0e32\u0e01\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e01\u0e49\u0e21\u0e25\u0e34\u0e07\u003Cspan style=\"color: black\"\u003E(\u003C/span\u003E\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; color: black; font-family: \u0026#39;Cordia New\u0026#39;\"\u003E22 \u003Cspan\u003E\u0e1e.\u0e22 \u003C/span\u003E52)\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; font-family: \u0026#39;Cordia New\u0026#39;\"\u003E\u003C/span\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:30 +0700","asset_file_name":"KH_Drain03t.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:23:05 +0700","media_folder_id":320,"asset_processing":false}
  • Small_kh_drain02t {"created_at":"2009/11/22 17:43:56 +0700","asset_file_size":125811,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:23:04 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":18863,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; color: black; font-family: \u0026#39;Cordia New\u0026#39;\"\u003E\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e21\u0e32\u0e13\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; font-family: \u0026#39;Cordia New\u0026#39;\"\u003E\u0e19\u0e49\u0e33\u0e43\u0e19\u0e04\u0e25\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e08\u0e32\u0e01\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e01\u0e49\u0e21\u0e25\u0e34\u0e07\u003Cspan style=\"color: black\"\u003E(\u003C/span\u003E\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; color: black; font-family: \u0026#39;Cordia New\u0026#39;\"\u003E22 \u003Cspan\u003E\u0e1e.\u0e22 \u003C/span\u003E52)\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; font-family: \u0026#39;Cordia New\u0026#39;\"\u003E\u003C/span\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:30 +0700","asset_file_name":"KH_Drain02t.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:23:04 +0700","media_folder_id":320,"asset_processing":false}
  • Small_kh_drain01t {"created_at":"2009/11/22 17:43:20 +0700","asset_file_size":137206,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:23:03 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":18862,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; color: black; font-family: \u0026#39;Cordia New\u0026#39;\"\u003E\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e21\u0e32\u0e13\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; font-family: \u0026#39;Cordia New\u0026#39;\"\u003E\u0e19\u0e49\u0e33\u0e43\u0e19\u0e04\u0e25\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e08\u0e32\u0e01\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e01\u0e49\u0e21\u0e25\u0e34\u0e07\u003Cspan style=\"color: black\"\u003E(\u003C/span\u003E\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; color: black; font-family: \u0026#39;Cordia New\u0026#39;\"\u003E22 \u003Cspan\u003E\u0e1e.\u0e22 \u003C/span\u003E52)\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; font-family: \u0026#39;Cordia New\u0026#39;\"\u003E\u003C/span\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:30 +0700","asset_file_name":"KH_Drain01t.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:23:03 +0700","media_folder_id":320,"asset_processing":false}
  • Small_psu_resv_nov02t {"created_at":"2009/11/22 14:51:25 +0700","asset_file_size":157666,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:23:00 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":18858,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; font-family: \u0026#39;Cordia New\u0026#39;\"\u003E\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e07\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e19\u0e49\u0e33\u0e28\u0e23\u0e35\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07 \u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; font-family: \u0026#39;Cordia New\u0026#39;\"\u003E\u003C/span\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:29 +0700","asset_file_name":"PSU_Resv_Nov02t.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:23:00 +0700","media_folder_id":320,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: