นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนทำGIS
Ico64
เอกรักษ์ ใฝ่บุญ
เจ้าหน้าที่วิจัย ชำนาญการ
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง(MACORIN)
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > aekkarak.f

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_copyofdsc0020 {"created_at":"2011/07/11 11:23:01 +0700","asset_file_size":219722,"commentable":true,"modified_at":"2011/07/11 11:23:07 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2019/05/10 16:53:43 +0700","id":28693,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"\u0e21\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e32\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e35\u0e49\u0e22\u0e27 \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23 Share \u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","comment_counter":2,"asset_updated_at":"2011/07/11 11:23:01 +0700","asset_file_name":"CopyofDSC0020.JPG","updated_at":"2019/05/10 16:53:43 +0700","media_folder_id":320,"asset_processing":false}
  • Small_copyofdsc0022 {"created_at":"2011/07/11 11:20:41 +0700","asset_file_size":225646,"commentable":true,"modified_at":"2011/07/11 11:20:45 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2011/07/11 12:49:51 +0700","id":28692,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"Share \u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","comment_counter":1,"asset_updated_at":"2011/07/11 11:20:41 +0700","asset_file_name":"CopyofDSC0022.JPG","updated_at":"2011/07/11 12:49:51 +0700","media_folder_id":320,"asset_processing":false}
  • Small_natap201104a {"created_at":"2011/05/15 13:53:02 +0700","asset_file_size":262711,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:40:28 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":28278,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cspan style=\"font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: \u0026#39;Cordia New\u0026#39;,\u0026#39;sans-serif\u0026#39;\"\u003E\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e04\u0e25\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e32\u0e17\u0e31\u0e1a\u003C/span\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:21 +0700","asset_file_name":"Natap201104a.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:40:28 +0700","media_folder_id":320,"asset_processing":false}
  • Small_th_community_plans {"created_at":"2011/02/27 22:58:54 +0700","asset_file_size":157388,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:36:01 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":27503,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cspan style=\"font-size: 18pt; color: red; font-family: \u0026#39;Cordia New\u0026#39;,\u0026#39;sans-serif\u0026#39;\"\u003E\u003Cstrong\u003E\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e17\u0e48\u0e32\u0e2b\u0e34\u0e19\u003C/strong\u003E\u003C/span\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:00 +0700","asset_file_name":"TH_Community_plans.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:36:01 +0700","media_folder_id":320,"asset_processing":false}
  • {"created_at":"2011/01/15 22:29:08 +0700","asset_file_size":1321346,"commentable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:32:44 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":26883,"asset_content_type":"application/pdf","description":"Happy New Year","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:14 +0700","asset_file_name":"Calendar_2011_V2.pdf","updated_at":"2011/05/31 19:32:44 +0700","media_folder_id":320,"asset_processing":false}
  • Small_hy_flood53 {"created_at":"2010/11/02 14:25:32 +0700","asset_file_size":308508,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:24:27 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":25505,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cspan style=\"font-size: 14pt; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e20\u0e31\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u003C/span\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:35 +0700","asset_file_name":"hy_flood53.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:24:27 +0700","media_folder_id":320,"asset_processing":false}
  • Small_tank_ntw-t {"created_at":"2010/09/04 23:38:53 +0700","asset_file_size":186429,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:19:23 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":24601,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cp class=\"MsoNormal\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 14pt; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0e08\u0e32\u0e01\u0e23\u0e16\u0e16\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e1b\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e31\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e21\u003C/span\u003E\u003C/p\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:59:06 +0700","asset_file_name":"tank_ntw-t.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:19:23 +0700","media_folder_id":320,"asset_processing":false}
  • Small_psu_open2010d01aat {"created_at":"2010/08/18 14:12:25 +0700","asset_file_size":255107,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:17:18 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":24259,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; color: black; line-height: 150%; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0e19\u0e34\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e01\u0e32\u0e23 \u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; color: black; line-height: 150%\"\u003E\u003Cfont\u003E\u0026ldquo;\u003C/font\u003E\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; color: black; line-height: 150%; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0e40\u0e17\u0e04\u0e19\u0e34\u0e04\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01\u0e1b\u0e48\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e40\u0e25\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e43\u0e19\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e23\u0e38\u0e04\u0e27\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e47\u0e07\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; color: black; line-height: 150%; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0026rdquo;\u003C/span\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:36 +0700","asset_file_name":"PSU_OPEN2010D01aat.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:17:18 +0700","media_folder_id":320,"asset_processing":false}
  • Small_psu_open2010d01at {"created_at":"2010/08/18 13:44:46 +0700","asset_file_size":249453,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:17:17 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":24258,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; color: black; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0e21.\u0e2d.\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; color: black; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E \u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; color: black; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e41\u0e25\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u003C/span\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:36 +0700","asset_file_name":"PSU_OPEN2010D01at.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:17:17 +0700","media_folder_id":320,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: