นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนทำGIS
Ico64
เอกรักษ์ ใฝ่บุญ
เจ้าหน้าที่วิจัย ชำนาญการ
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง(MACORIN)
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > aekkarak.f

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_sichonsecoast01at {"created_at":"2010/06/27 18:42:03 +0700","asset_file_size":132934,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:12:58 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":23513,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0e14\u0e33\u0e19\u0e49\u0e33\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e02\u0e22\u0e30\u0e15\u0e31\u0e14\u0e2d\u0e27\u0e19\u0e41\u0e19\u0e27\u0e1b\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e31\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e21 \u0e2d.\u0e2a\u0e34\u0e0a\u0e25\u003C/span\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:10 +0700","asset_file_name":"SichonSecoast01at.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:12:58 +0700","media_folder_id":320,"asset_processing":false}
  • Small_sichonsecoast01t {"created_at":"2010/06/27 17:46:04 +0700","asset_file_size":161806,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:12:57 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":23512,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e43\u0e15\u0e49\u003C/span\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:10 +0700","asset_file_name":"SichonSecoast01t.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:12:57 +0700","media_folder_id":320,"asset_processing":false}
  • Small_priyrs_karma04ta {"created_at":"2010/05/06 07:42:43 +0700","asset_file_size":234548,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:06:18 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":22670,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cp\u003E\u003Cspan\u003E\u003Cfont\u003E\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e27\u0e32\u0e2a\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e1b\u0e31\u0e2a\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e42\u0e0a\u0e15\u0e34\u003C/font\u003E\u003C/span\u003E\u003C/p\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:35 +0700","asset_file_name":"Priyrs_karma04ta.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:06:18 +0700","media_folder_id":320,"asset_processing":false}
  • Small_priyrs_karma03ta {"created_at":"2010/05/06 07:42:00 +0700","asset_file_size":196728,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:06:17 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":22669,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cp\u003E\u003Cspan\u003E\u003Cfont\u003E\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e27\u0e32\u0e2a\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e1b\u0e31\u0e2a\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e42\u0e0a\u0e15\u0e34\u003C/font\u003E\u003C/span\u003E\u003C/p\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:34 +0700","asset_file_name":"Priyrs_karma03ta.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:06:17 +0700","media_folder_id":320,"asset_processing":false}
  • Small_priyrs_karma02ta {"created_at":"2010/05/06 07:41:19 +0700","asset_file_size":211060,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:06:17 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":22668,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cp\u003E\u003Cspan\u003E\u003Cfont\u003E\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e27\u0e32\u0e2a\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e1b\u0e31\u0e2a\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e42\u0e0a\u0e15\u0e34\u003C/font\u003E\u003C/span\u003E\u003C/p\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:34 +0700","asset_file_name":"Priyrs_karma02ta.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:06:17 +0700","media_folder_id":320,"asset_processing":false}
  • Small_priyrs_karma01ta {"created_at":"2010/05/06 07:40:38 +0700","asset_file_size":164255,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:06:17 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":22667,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cspan\u003E\u003Cfont\u003E\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e27\u0e32\u0e2a\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e1b\u0e31\u0e2a\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e42\u0e0a\u0e15\u0e34\u003C/font\u003E\u003C/span\u003E\u003Cspan\u003E\u003Cfont\u003E \u003Cp\u003E\u0026nbsp;\u003C/p\u003E\u003C/font\u003E\u003C/span\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:34 +0700","asset_file_name":"Priyrs_karma01ta.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:06:17 +0700","media_folder_id":320,"asset_processing":false}
  • Small_priyrs_karma04t {"created_at":"2010/05/05 15:43:29 +0700","asset_file_size":232842,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:06:14 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2011/05/26 12:44:19 +0700","id":22660,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cp\u003E\u003Cspan\u003E\u003Cfont\u003E\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e27\u0e32\u0e2a\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e42\u0e0a\u0e15\u0e34\u003C/font\u003E\u003C/span\u003E\u003C/p\u003E","comment_counter":4,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:33 +0700","asset_file_name":"Priyrs_karma04t.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:06:14 +0700","media_folder_id":320,"asset_processing":false}
  • Small_priyrs_karma03t {"created_at":"2010/05/05 15:42:43 +0700","asset_file_size":195030,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:06:13 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":22659,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cp\u003E\u003Cspan\u003E\u003Cfont\u003E\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e27\u0e32\u0e2a\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e42\u0e0a\u0e15\u0e34\u003C/font\u003E\u003C/span\u003E\u003C/p\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:33 +0700","asset_file_name":"Priyrs_karma03t.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:06:13 +0700","media_folder_id":320,"asset_processing":false}
  • Small_priyrs_karma02t {"created_at":"2010/05/05 15:42:00 +0700","asset_file_size":209338,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:06:13 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":22658,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cp\u003E\u003Cspan\u003E\u003Cfont\u003E\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e27\u0e32\u0e2a\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e42\u0e0a\u0e15\u0e34\u003C/font\u003E\u003C/span\u003E\u003C/p\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:33 +0700","asset_file_name":"Priyrs_karma02t.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:06:13 +0700","media_folder_id":320,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: