นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนทำGIS
Ico64
เอกรักษ์ ใฝ่บุญ
เจ้าหน้าที่วิจัย ชำนาญการ
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง(MACORIN)
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > aekkarak.f

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_psu_dec09t {"created_at":"2009/12/31 10:41:01 +0700","asset_file_size":153492,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:33:05 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":19750,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cspan style=\"font-size: 14pt; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0e17\u0e33\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e15\u0e31\u0e01\u0e1a\u0e32\u0e15\u0e23\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e17\u0e49\u0e32\u0e22\u0e1b\u0e35\u0e40\u0e01\u0e48\u0e32\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48\u0e17\u0e35\u0e48\u0e28\u0e23\u0e35\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07\u003C/span\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:31 +0700","asset_file_name":"PSU_DEC09t.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:33:05 +0700","media_folder_id":320,"asset_processing":false}
  • Small_aek_calendar_2010 {"created_at":"2009/12/30 22:14:53 +0700","asset_file_size":66911,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:33:04 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":19749,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; font-family: \u0026#39;Cordia New\u0026#39;\"\u003E\u0e2a\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e35\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; font-family: \u0026#39;Cordia New\u0026#39;\"\u003E 2553\u003C/span\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:31 +0700","asset_file_name":"Aek_Calendar_2010.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:33:04 +0700","media_folder_id":320,"asset_processing":false}
  • {"created_at":"2009/12/30 22:10:33 +0700","asset_file_size":1066794,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:33:04 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":19748,"asset_content_type":"application/pdf","description":"\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; font-family: \u0026#39;Cordia New\u0026#39;\"\u003E\u0e2a\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e35\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; font-family: \u0026#39;Cordia New\u0026#39;\"\u003E 2553\u003C/span\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:31 +0700","asset_file_name":"3_Calender_2010.pdf","updated_at":"2011/05/31 18:33:04 +0700","media_folder_id":320,"asset_processing":false}
  • {"created_at":"2009/12/30 21:55:03 +0700","asset_file_size":1060640,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:32:57 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":19747,"asset_content_type":"application/pdf","description":"\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; font-family: \u0026#39;Cordia New\u0026#39;\"\u003E\u0e2a\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e35\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; font-family: \u0026#39;Cordia New\u0026#39;\"\u003E 2553\u003C/span\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:31 +0700","asset_file_name":"2_Calender_2010.pdf","updated_at":"2011/05/31 18:32:57 +0700","media_folder_id":320,"asset_processing":false}
  • Small_pp_tsunami02bt {"created_at":"2009/12/26 22:42:08 +0700","asset_file_size":129294,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:32:08 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":19683,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e2a\u0e36\u0e19\u0e32\u0e21\u0e34","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:27 +0700","asset_file_name":"PP_TSUNAMI02bt.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:32:08 +0700","media_folder_id":320,"asset_processing":false}
  • Small_pp_tsunami01bt {"created_at":"2009/12/26 22:41:39 +0700","asset_file_size":152693,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:32:08 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":19682,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e2a\u0e36\u0e19\u0e32\u0e21\u0e34","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:27 +0700","asset_file_name":"PP_TSUNAMI01bt.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:32:08 +0700","media_folder_id":320,"asset_processing":false}
  • Small_psu_pr_network124at {"created_at":"2009/12/23 20:18:54 +0700","asset_file_size":152145,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:31:41 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2011/05/26 12:20:13 +0700","id":19631,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cspan style=\"font-size: 14pt; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e02\u0e48\u0e32\u0e22\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d. \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 \u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana News\u0026#39;\"\u003E14 (2/2552)\u003C/span\u003E","comment_counter":4,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:25 +0700","asset_file_name":"PSU_PR_Network124at.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:31:41 +0700","media_folder_id":320,"asset_processing":false}
  • Small_psu_pr_network125at {"created_at":"2009/12/23 19:57:25 +0700","asset_file_size":107989,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:31:41 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":19630,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cspan style=\"font-size: 14pt; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e02\u0e48\u0e32\u0e22\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d. \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 \u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana News\u0026#39;\"\u003E14 (2/2552)\u003C/span\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:24 +0700","asset_file_name":"PSU_PR_Network125at.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:31:41 +0700","media_folder_id":320,"asset_processing":false}
  • Small_samila_cstt {"created_at":"2009/12/23 19:09:56 +0700","asset_file_size":115797,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:31:40 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":19629,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u003C/p\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:24 +0700","asset_file_name":"Samila_Cstt.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:31:40 +0700","media_folder_id":320,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: