นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนทำGIS
Ico64
เอกรักษ์ ใฝ่บุญ
เจ้าหน้าที่วิจัย ชำนาญการ
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง(MACORIN)
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > aekkarak.f

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_watmuangkom01t {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:39:51 +0700","media_folder_id":320,"deleted_at":null,"asset_file_size":251909,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":15753,"created_at":"2009/07/01 16:24:37 +0700","asset_file_name":"watmuangkom01t.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:39:51 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:29 +0700","description":"\u003Cstrong\u003E\u003Cfont color=\"#000080\"\u003E\u003Cp\u003E\u0e16\u0e27\u0e32\u0e22\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e19\u0e1e\u0e23\u0e23\u0e29\u0e32\u0e27\u0e31\u0e14\u0e21\u0e48\u0e27\u0e07\u0e04\u0e48\u0e2d\u0e21\u003Cfont size=\"4\" color=\"#008000\"\u003E\u003Cfont size=\"4\" color=\"#008000\"\u003E \u003C/font\u003E\u003C/font\u003E\u003Cfont color=\"#000080\"\u003E\u0e15\u0e33\u0e1a\u0e25\u0e04\u0e27\u0e19\u0e25\u0e31\u0e07\u003C/font\u003E\u003C/p\u003E\u003C/font\u003E\u003C/strong\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_joomla2_02t {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:35:52 +0700","media_folder_id":320,"deleted_at":null,"asset_file_size":228444,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":15485,"created_at":"2009/06/11 08:06:50 +0700","asset_file_name":"joomla2_02t.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:35:52 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:07 +0700","description":"\u003Cstrong\u003E\u003Cfont color=\"#0000ff\"\u003E\u003Cp\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e0b\u0e15\u0e4c\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e07\u0e48\u0e32\u0e22\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22 Joomla \u0e23\u0e38\u0e48\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 2\u003Cfont color=\"#0000ff\"\u003E/2552\u003C/font\u003E\u003C/p\u003E\u003C/font\u003E\u003C/strong\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_joomla2_01t {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:35:51 +0700","media_folder_id":320,"deleted_at":null,"asset_file_size":226392,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":15484,"created_at":"2009/06/11 08:06:29 +0700","asset_file_name":"joomla2_01t.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:35:51 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:07 +0700","description":"\u003Cstrong\u003E\u003Cfont color=\"#0000ff\"\u003E\u003Cp\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e0b\u0e15\u0e4c\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e07\u0e48\u0e32\u0e22\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22 Joomla \u0e23\u0e38\u0e48\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 2\u003Cfont color=\"#0000ff\"\u003E/2552\u003C/font\u003E\u003C/p\u003E\u003C/font\u003E\u003C/strong\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_ocienvniscreatefailed_t {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:34:43 +0700","media_folder_id":320,"deleted_at":null,"asset_file_size":72373,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":15333,"created_at":"2009/06/04 11:48:10 +0700","asset_file_name":"OCIEnvNIsCreateFailed_t.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:34:43 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:55 +0700","description":"OCIEnvNIsCreate Failed","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_kpislogont {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:34:43 +0700","media_folder_id":320,"deleted_at":null,"asset_file_size":70243,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":15332,"created_at":"2009/06/04 11:47:42 +0700","asset_file_name":"KPIsLogonT.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:34:43 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:55 +0700","description":"KPIs Logon","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_world_spidemic01t {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:33:11 +0700","media_folder_id":320,"deleted_at":null,"asset_file_size":252022,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":15194,"created_at":"2009/05/31 13:14:47 +0700","asset_file_name":"World_Spidemic01t.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:33:11 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:49 +0700","description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e23\u0e13\u0e23\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e07\u0e14\u0e2a\u0e39\u0e1a\u0e1a\u0e38\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e48\u0e42\u0e25\u0e01","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_mgt_academic01bt {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:32:58 +0700","media_folder_id":320,"deleted_at":null,"asset_file_size":231283,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":15174,"created_at":"2009/05/30 15:56:08 +0700","asset_file_name":"MGT_Academic01bt.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:32:58 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:47 +0700","description":"\u003Cstrong\u003E\u003Cfont size=\"2\"\u003E\u003Cp\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 \u003Cfont size=\"2\"\u003E1 \u003C/font\u003E\u003C/p\u003E\u003C/font\u003E\u003C/strong\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_healthy_living {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:32:44 +0700","media_folder_id":320,"deleted_at":null,"asset_file_size":2362,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":15151,"created_at":"2009/05/29 11:59:37 +0700","asset_file_name":"healthy_living.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:32:44 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:47 +0700","description":"healthy living","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_healthy {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:32:44 +0700","media_folder_id":320,"deleted_at":null,"asset_file_size":3458,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":15150,"created_at":"2009/05/29 11:57:06 +0700","asset_file_name":"healthy.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:32:44 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:47 +0700","description":"\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_boatanimate {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:32:43 +0700","media_folder_id":320,"deleted_at":null,"asset_file_size":14591,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":15148,"created_at":"2009/05/29 11:44:27 +0700","asset_file_name":"Boatanimate.gif","updated_at":"2011/05/31 17:32:43 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:46 +0700","description":"Boat","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_water_illustration {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:32:42 +0700","media_folder_id":320,"deleted_at":null,"asset_file_size":27240,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":15145,"created_at":"2009/05/29 11:32:50 +0700","asset_file_name":"water_illustration.gif","updated_at":"2011/05/31 17:32:42 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:46 +0700","description":"Water","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_gis_day {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:32:40 +0700","media_folder_id":320,"deleted_at":null,"asset_file_size":5443,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":15143,"created_at":"2009/05/29 11:20:09 +0700","asset_file_name":"GIS_Day.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:32:40 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:46 +0700","description":"GIS Day","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_gis {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:32:40 +0700","media_folder_id":320,"deleted_at":null,"asset_file_size":51847,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":15142,"created_at":"2009/05/29 11:18:16 +0700","asset_file_name":"gis.gif","updated_at":"2011/05/31 17:32:40 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:46 +0700","description":"\u003Cp\u003EGIS\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_psu40y {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:32:38 +0700","media_folder_id":320,"deleted_at":null,"asset_file_size":3270,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":15141,"created_at":"2009/05/29 10:48:19 +0700","asset_file_name":"psu40y.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:32:38 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:46 +0700","description":"\u003Cp\u003E40 \u0e1b\u0e35 \u0e28\u0e23\u0e35\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_ricemillbanwatdon03t {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:32:29 +0700","media_folder_id":320,"deleted_at":null,"asset_file_size":231886,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":15136,"created_at":"2009/05/29 08:51:51 +0700","asset_file_name":"RicemillBanwatdon03t.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:32:29 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:45 +0700","description":"\u003Cstrong\u003E\u003Cp\u003E\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e33\u0e23\u0e07\u0e0a\u0e35\u0e1e \u0e1e\u0e34\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e27\u0e31\u0e14\u0e14\u0e2d\u0e19 \u0e15.\u0e04\u0e39\u0e40\u0e15\u0e48\u0e32 \u003C/p\u003E\u003C/strong\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_ricemillbanwatdon02t {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:32:28 +0700","media_folder_id":320,"deleted_at":null,"asset_file_size":243872,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":15135,"created_at":"2009/05/29 08:51:06 +0700","asset_file_name":"RicemillBanwatdon02t.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:32:28 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:45 +0700","description":"\u003Cstrong\u003E\u003Cp\u003E\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e0a\u0e35\u0e1e \u0e1e\u0e34\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e27\u0e31\u0e14\u0e14\u0e2d\u0e19 \u0e15.\u0e04\u0e39\u0e40\u0e15\u0e48\u0e32 \u003C/p\u003E\u003C/strong\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_tha_o_pier01t {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:32:28 +0700","media_folder_id":320,"deleted_at":null,"asset_file_size":311974,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":15134,"created_at":"2009/05/29 08:42:58 +0700","asset_file_name":"tha_o_pier01t.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:32:28 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:45 +0700","description":"\u003Cstrong\u003E\u003Cfont color=\"#008000\"\u003E\u003Cp\u003E\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e49\u0e33\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e42\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e13 \u0026quot;\u0e17\u0e48\u0e32\u0e42\u0e2d\u0026quot; \u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e43\u0e01\u0e25\u0e49\u0e40\u0e04\u0e35\u0e22\u0e07\u0e23\u0e34\u0e21\u0e04\u0e25\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e39\u0e48\u0e15\u0e30\u0e40\u0e20\u0e32 \u003C/p\u003E\u003C/font\u003E\u003C/strong\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_watdonmuseum01at {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:32:27 +0700","media_folder_id":320,"deleted_at":null,"asset_file_size":248969,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":15133,"created_at":"2009/05/29 08:42:22 +0700","asset_file_name":"WatdonMuseum01at.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:32:27 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:45 +0700","description":"\u003Cstrong\u003E\u003Cp\u003E\u0e1e\u0e34\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e27\u0e31\u0e14\u0e14\u0e2d\u0e19 \u0e15\u0e33\u0e1a\u0e25\u0e04\u0e39\u0e40\u0e15\u0e48\u0e32 \u0e2d\u0e33\u0e40\u0e20\u0e2d\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u003C/p\u003E\u003C/strong\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_gpstraining01t {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:32:16 +0700","media_folder_id":320,"deleted_at":null,"asset_file_size":222953,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":15116,"created_at":"2009/05/28 16:36:15 +0700","asset_file_name":"GPSTraining01t.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:32:16 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:44 +0700","description":"\u003Cstrong\u003E\u003Cfont color=\"#000080\"\u003E\u003Cp\u003E\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49 GPS \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e41\u0e01\u0e19\u0e19\u0e33\u0e01\u0e25\u0e38\u0e48\u0e21\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e25\u0e38\u0e48\u0e21\u0e19\u0e49\u0e33\u0e1b\u0e32\u0e01\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e07\u003C/p\u003E\u003C/font\u003E\u003C/strong\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_ricemillbanwatdont {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:31:44 +0700","media_folder_id":320,"deleted_at":null,"asset_file_size":242505,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":15071,"created_at":"2009/05/26 14:10:29 +0700","asset_file_name":"RicemillBanwatdont.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:31:44 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:30 +0700","description":"\u003Cstrong\u003E\u003Cp\u003E\u0e01\u0e25\u0e38\u0e48\u0e21\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e0b\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e27\u0e31\u0e14\u0e14\u0e2d\u0e19 \u0e15\u0e33\u0e1a\u0e25\u0e04\u0e39\u0e40\u0e15\u0e48\u0e32 \u003C/p\u003E\u003C/strong\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_bgbody_78022 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:29:33 +0700","media_folder_id":320,"deleted_at":null,"asset_file_size":69142,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":14903,"created_at":"2009/05/20 15:47:26 +0700","asset_file_name":"bgbody_78022.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:29:33 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:17 +0700","description":"\u003Cp\u003Esea\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_animated_diver {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:29:32 +0700","media_folder_id":320,"deleted_at":null,"asset_file_size":1837,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":14902,"created_at":"2009/05/20 15:32:27 +0700","asset_file_name":"animated_diver.gif","updated_at":"2011/05/31 17:29:32 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:17 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e19\u0e31\u0e01\u0e14\u0e33\u0e19\u0e49\u0e33\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_23_1226988171 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:29:32 +0700","media_folder_id":320,"deleted_at":null,"asset_file_size":18470,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":14901,"created_at":"2009/05/20 15:30:44 +0700","asset_file_name":"23_1226988171.gif","updated_at":"2011/05/31 17:29:32 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:17 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e19\u0e01\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_bg050 {"commentable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:26:18 +0700","media_folder_id":320,"deleted_at":null,"asset_file_size":371,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":14617,"created_at":"2009/05/05 15:35:01 +0700","asset_file_name":"bg050.gif","updated_at":"2011/05/31 17:26:18 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:42 +0700","description":"background","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_water111 {"commentable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:26:17 +0700","media_folder_id":320,"deleted_at":null,"asset_file_size":4439,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":14616,"created_at":"2009/05/05 15:09:31 +0700","asset_file_name":"water111.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:26:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:42 +0700","description":"\u003Cp\u003Esea\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: