นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนทำGIS
Ico64
เอกรักษ์ ใฝ่บุญ
เจ้าหน้าที่วิจัย ชำนาญการ
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง(MACORIN)
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > aekkarak.f

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_psu_pr_network123t {"asset_file_name":"PSU_PR_Network123t.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:28:56 +0700","media_folder_id":320,"description":"\u003Cp style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify\" class=\"MsoNormal\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 14pt; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e02\u0e48\u0e32\u0e22\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d. \u0e15\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 \u003C/span\u003E\u003Cfont\u003E14 (2/2552)\u003C/font\u003E\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 18:28:56 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/12/16 08:02:50 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":122232,"id":19405,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:05 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_psu_pr_network122t {"asset_file_name":"PSU_PR_Network122t.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:28:54 +0700","media_folder_id":320,"description":"\u003Cp style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify\" class=\"MsoNormal\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 14pt; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e02\u0e48\u0e32\u0e22\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u003C/span\u003E\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 18:28:54 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/12/15 20:29:58 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":153936,"id":19401,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:05 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_psu_pr_network121t {"asset_file_name":"PSU_PR_Network121t.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:28:53 +0700","media_folder_id":320,"description":"\u003Cp style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify\" class=\"MsoNormal\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 14pt; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e02\u0e48\u0e32\u0e22\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u003C/span\u003E\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 18:28:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/12/15 20:29:23 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":112940,"id":19400,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:05 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_psu_pr_network122 {"asset_file_name":"PSU_PR_Network122.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:28:52 +0700","media_folder_id":320,"description":"\u003Cspan style=\"font-size: 14pt; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e02\u0e48\u0e32\u0e22\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d. \u003C/span\u003E","updated_at":"2011/05/31 18:28:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/12/15 20:03:59 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":144341,"id":19399,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:05 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_psu_pr_network121 {"asset_file_name":"PSU_PR_Network121.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:28:52 +0700","media_folder_id":320,"description":"\u003Cspan style=\"font-size: 14pt; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e02\u0e48\u0e32\u0e22\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d. \u003C/span\u003E","updated_at":"2011/05/31 18:28:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/12/15 20:03:30 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":100473,"id":19398,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:05 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_wangwanresort09t {"asset_file_name":"wangwanresort09t.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:26:02 +0700","media_folder_id":320,"description":"\u003Cfont size=\"5\"\u003E\u003Cp\u003E\u0e25\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e01\u0e48\u0e07\u0e27\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e17\u0e2d\u0e07 \u003C/p\u003E\u003C/font\u003E","updated_at":"2011/05/31 18:26:02 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/12/04 13:49:39 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":154753,"id":19086,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_wangwanresort08t {"asset_file_name":"wangwanresort08t.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:26:01 +0700","media_folder_id":320,"description":"\u003Cfont size=\"5\"\u003E\u003Cp\u003E\u0e25\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e01\u0e48\u0e07\u0e27\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e17\u0e2d\u0e07 \u003C/p\u003E\u003C/font\u003E","updated_at":"2011/05/31 18:26:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/12/04 13:49:17 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":162967,"id":19085,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_wangwanresort07t {"asset_file_name":"wangwanresort07t.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:26:01 +0700","media_folder_id":320,"description":"\u003Cfont size=\"5\"\u003E\u003Cp\u003E\u0e25\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e01\u0e48\u0e07\u0e27\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e17\u0e2d\u0e07 \u003C/p\u003E\u003C/font\u003E","updated_at":"2011/05/31 18:26:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/12/04 13:48:51 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":178402,"id":19084,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_wangwanresort06t {"asset_file_name":"wangwanresort06t.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:26:00 +0700","media_folder_id":320,"description":"\u003Cfont size=\"5\"\u003E\u003Cp\u003E\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e22\u0e32\u0e21\u0e40\u0e0a\u0e49\u0e32\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e42\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e2d\u0e14\u0e02\u0e38\u0e19\u0e40\u0e02\u0e32\u003C/p\u003E\u003C/font\u003E","updated_at":"2011/05/31 18:26:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/12/04 13:48:20 +0700","comment_counter":2,"asset_file_size":150874,"id":19083,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":"2011/01/04 13:16:45 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: