นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนทำGIS
Ico64
เอกรักษ์ ใฝ่บุญ
เจ้าหน้าที่วิจัย ชำนาญการ
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง(MACORIN)
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > aekkarak.f

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_wangwanresort05t {"created_at":"2009/12/03 21:24:40 +0700","asset_file_size":131671,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:25:56 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":19076,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;,\u0026#39;serif\u0026#39;; font-size: 16pt\"\u003E\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e14\u0e46 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e17\u0e48\u0e32\u0e21\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e41\u0e2a\u0e07\u0e15\u0e30\u0e40\u0e01\u0e35\u0e22\u0e07\u003C/span\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:45 +0700","asset_file_name":"wangwanresort05t.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:25:56 +0700","media_folder_id":320,"asset_processing":false}
  • Small_wangwanresort04t {"created_at":"2009/12/03 20:01:13 +0700","asset_file_size":141087,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:25:55 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":19075,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;,\u0026#39;serif\u0026#39;; font-size: 16pt\"\u003E\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e22\u0e32\u0e21\u0e04\u0e48\u0e33\u0e04\u0e37\u0e19\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e42\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e2d\u0e14\u0e02\u0e38\u0e19\u0e40\u0e02\u0e32\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt\"\u003E\u003C/span\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:45 +0700","asset_file_name":"wangwanresort04t.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:25:55 +0700","media_folder_id":320,"asset_processing":false}
  • Small_wangwanresort03t {"created_at":"2009/12/03 20:00:06 +0700","asset_file_size":167031,"commentable":false,"modified_at":"2011/05/31 18:25:55 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":19074,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22\u0e21\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e27\u0e31\u0e07\u0e41\u0e27\u0e48\u0e19\u0e23\u0e35\u0e2a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e17 ","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:45 +0700","asset_file_name":"wangwanresort03t.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:25:55 +0700","media_folder_id":320,"asset_processing":false}
  • Small_wangwanresort02t {"created_at":"2009/12/02 18:41:21 +0700","asset_file_size":157559,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:25:35 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2010/04/26 20:39:17 +0700","id":19059,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e17\u0e33\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2552 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e27\u0e31\u0e07\u0e41\u0e27\u0e48\u0e19\u0e23\u0e35\u0e2a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e17 ","comment_counter":1,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:44 +0700","asset_file_name":"wangwanresort02t.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:25:35 +0700","media_folder_id":320,"asset_processing":false}
  • Small_wangwanresort01t {"created_at":"2009/12/02 18:39:43 +0700","asset_file_size":137148,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:25:35 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":19058,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e17\u0e35\u0e48\u0e27\u0e31\u0e07\u0e41\u0e27\u0e48\u0e19\u0e23\u0e35\u0e2a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e17 ","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:43 +0700","asset_file_name":"wangwanresort01t.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:25:35 +0700","media_folder_id":320,"asset_processing":false}
  • Small_more2wangsaitong01t {"created_at":"2009/12/02 18:38:26 +0700","asset_file_size":149722,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:25:34 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":19057,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e40\u0e2a\u0e49\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e01\u0e48\u0e07\u0e27\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e17\u0e2d\u0e07 \u0e08.\u0e2a\u0e15\u0e39\u0e25 ","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:43 +0700","asset_file_name":"more2wangsaitong01t.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:25:34 +0700","media_folder_id":320,"asset_processing":false}
  • Small_sharepoint_nov09_01t {"created_at":"2009/11/25 13:06:58 +0700","asset_file_size":117695,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:24:03 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":18938,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21 \u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003ESharepoint \u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C/span\u003E\u003Cspan\u003E\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a \u003C/span\u003EAdmin site\u003Cspan\u003E \u0e23\u0e38\u0e48\u0e19 1/53\u003C/span\u003E\u003C/span\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:34 +0700","asset_file_name":"Sharepoint_nOV09_01t.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:24:03 +0700","media_folder_id":320,"asset_processing":false}
  • Small_psu_flood_h03t {"created_at":"2009/11/23 11:16:10 +0700","asset_file_size":134809,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:23:18 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":18884,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e08\u0e38\u0e14\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e20\u0e31\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:31 +0700","asset_file_name":"PSU_Flood_H03t.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:23:18 +0700","media_folder_id":320,"asset_processing":false}
  • Small_psu_flood_h03 {"created_at":"2009/11/23 11:12:32 +0700","asset_file_size":128199,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:23:17 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":18883,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; font-family: \u0026#39;Cordia New\u0026#39;\"\u003E\u0e08\u0e38\u0e14\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e20\u0e31\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u003C/span\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:31 +0700","asset_file_name":"PSU_Flood_H03.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:23:17 +0700","media_folder_id":320,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: