นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนทำGIS
Ico64
เอกรักษ์ ใฝ่บุญ
เจ้าหน้าที่วิจัย ชำนาญการ
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง(MACORIN)
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > aekkarak.f

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_adang27t {"created_at":"2007/12/05 19:08:27 +0700","asset_file_size":114834,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:42:43 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":1255,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e41\u0e15\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22\u0e21\u0e2d\u0e38\u0e1b\u0e01\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e14\u0e33\u0e19\u0e49\u0e33","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:43 +0700","asset_file_name":"Adang27t.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:42:43 +0700","media_folder_id":320,"asset_processing":false}
  • Small_adang25t {"created_at":"2007/12/05 19:05:44 +0700","asset_file_size":156990,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:42:42 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":1254,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e02\u0e22\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e2b\u0e32\u0e14","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:43 +0700","asset_file_name":"Adang25t.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:42:42 +0700","media_folder_id":320,"asset_processing":false}
  • Small_adang24t {"created_at":"2007/12/05 19:02:51 +0700","asset_file_size":118073,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:42:42 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":1253,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e19\u0e31\u0e01\u0e14\u0e33\u0e19\u0e49\u0e33\u0e08\u0e32\u0e01 \u0e23\u0e1e.\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:43 +0700","asset_file_name":"Adang24t.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:42:42 +0700","media_folder_id":320,"asset_processing":false}
  • Small_adang23t {"created_at":"2007/12/05 19:00:18 +0700","asset_file_size":88746,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:42:41 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":1252,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22\u0e21\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e21\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e40\u0e0a\u0e49\u0e32","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:43 +0700","asset_file_name":"Adang23t.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:42:41 +0700","media_folder_id":320,"asset_processing":false}
  • Small_adang22t {"created_at":"2007/12/05 18:57:09 +0700","asset_file_size":34431,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:42:40 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":1251,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e15\u0e30\u0e27\u0e31\u0e19\u0e15\u0e01\u0e02\u0e2d\u0e1a\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e01\u0e32\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e14\u0e31\u0e07","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:43 +0700","asset_file_name":"Adang22t.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:42:40 +0700","media_folder_id":320,"asset_processing":false}
  • Small_15t {"created_at":"2007/12/04 17:22:57 +0700","asset_file_size":46941,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:42:29 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":1234,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2f\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e07\u0e32\u0e19 ","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:42 +0700","asset_file_name":"15t.JPG","updated_at":"2011/05/31 14:42:29 +0700","media_folder_id":320,"asset_processing":false}
  • Small_13t {"created_at":"2007/12/04 17:20:17 +0700","asset_file_size":50327,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:42:28 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":1233,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e27\u0e44\u0e17\u0e22\u0e21\u0e38\u0e2a\u0e25\u0e34\u0e21","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:42 +0700","asset_file_name":"13t.JPG","updated_at":"2011/05/31 14:42:28 +0700","media_folder_id":320,"asset_processing":false}
  • Small_21t {"created_at":"2007/12/04 15:36:39 +0700","asset_file_size":37850,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:42:24 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":1221,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cp\u003E\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e17\u0e34\u0e15\u0e22\u0e4c\u0e15\u0e01\u0e02\u0e2d\u0e1a\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e01\u0e32\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e14\u0e31\u0e07\u003C/p\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:42 +0700","asset_file_name":"21t.JPG","updated_at":"2011/05/31 14:42:24 +0700","media_folder_id":320,"asset_processing":false}
  • Small_20t {"created_at":"2007/12/04 15:29:35 +0700","asset_file_size":55082,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:42:23 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":1220,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e01\u0e32\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e14\u0e31\u0e07","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:42 +0700","asset_file_name":"20t.JPG","updated_at":"2011/05/31 14:42:23 +0700","media_folder_id":320,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: