นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนทำGIS
Ico64
เอกรักษ์ ใฝ่บุญ
เจ้าหน้าที่วิจัย ชำนาญการ
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง(MACORIN)
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > aekkarak.f

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_19t {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:42:23 +0700","media_folder_id":320,"deleted_at":null,"asset_file_size":60204,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":1219,"created_at":"2007/12/04 15:21:19 +0700","asset_file_name":"19t.JPG","updated_at":"2011/05/31 14:42:23 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:42 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22\u0e21\u0e2d\u0e38\u0e1b\u0e01\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e14\u0e33\u0e19\u0e49\u0e33\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_18t {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:42:22 +0700","media_folder_id":320,"deleted_at":null,"asset_file_size":59116,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":1218,"created_at":"2007/12/04 15:18:50 +0700","asset_file_name":"18t.JPG","updated_at":"2011/05/31 14:42:22 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:41 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e01\u0e32\u0e07\u0e40\u0e15\u0e47\u0e19\u0e17\u0e4c\u0e40\u0e01\u0e32\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e14\u0e31\u0e07\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_17t {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:42:22 +0700","media_folder_id":320,"deleted_at":null,"asset_file_size":47020,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":1217,"created_at":"2007/12/04 15:16:57 +0700","asset_file_name":"17t.JPG","updated_at":"2011/05/31 14:42:22 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:41 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e01\u0e32\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e14\u0e31\u0e07\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_16t {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:42:21 +0700","media_folder_id":320,"deleted_at":null,"asset_file_size":61369,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":1216,"created_at":"2007/12/04 15:15:23 +0700","asset_file_name":"16t.JPG","updated_at":"2011/05/31 14:42:21 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:41 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e2a\u0e15\u0e39\u0e25\u0e40\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e35\u0e48\u0e44\u0e25\u0e19\u0e4c\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_14t {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:42:20 +0700","media_folder_id":320,"deleted_at":null,"asset_file_size":55905,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":1214,"created_at":"2007/12/04 15:08:52 +0700","asset_file_name":"14t.JPG","updated_at":"2011/05/31 14:42:20 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:41 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e27\u0e48\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e15\u0e39\u0e25\u0e01\u0e25\u0e48\u0e32\u0e27\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e07\u0e32\u0e19\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_12t {"commentable":false,"modified_at":"2011/05/31 14:42:15 +0700","media_folder_id":320,"deleted_at":null,"asset_file_size":46539,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":1209,"created_at":"2007/12/04 14:37:06 +0700","asset_file_name":"12t.JPG","updated_at":"2011/05/31 14:42:15 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:41 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e27\u0e07\u0e14\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e2d\u0e38\u0e17\u0e22\u0e32\u0e19\u0e2f\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e48\u0e40\u0e01\u0e32\u0e30\u0e40\u0e20\u0e15\u0e23\u0e32\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_11t {"commentable":false,"modified_at":"2011/05/31 14:42:14 +0700","media_folder_id":320,"deleted_at":null,"asset_file_size":38230,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":1208,"created_at":"2007/12/04 14:25:13 +0700","asset_file_name":"11t.JPG","updated_at":"2011/05/31 14:42:14 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:41 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e01\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e21\u0e14\u0e33\u0e19\u0e49\u0e33\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e25\u0e07\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e48\u0e32\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e1b\u0e32\u0e01\u0e1a\u0e32\u0e23\u0e32\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_dsc07216 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:39:13 +0700","media_folder_id":320,"deleted_at":null,"asset_file_size":1271339,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":943,"created_at":"2007/11/29 11:31:37 +0700","asset_file_name":"DSC07216.JPG","updated_at":"2011/05/31 14:39:13 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:29 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: