นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อัจจิมา
Ico64
อัจจิมา สิดิ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตปัตตานี
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > ajjima.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_forest-path20 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"forest-path20.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":339,"visibility":null,"description":"\u0e1b\u0e48\u0e32\u0e44\u0e21\u0e49","created_at":"2007/11/29 15:19:34 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:39:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:39:40 +0700","id":985,"asset_file_size":228895}
  • Small_bac3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bac3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":339,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1b\u0e48\u0e32\u0e44\u0e21\u0e49\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/29 15:09:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:39:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:39:31 +0700","id":965,"asset_file_size":4091}
ขนาดย่อ: