นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Crosis
Ico64
Noob Noob
Sith Lord
Sith Federation
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Planet
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > alongkot.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_252533_227337163945457_100000075266221_999501_868346_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"252533_227337163945457_100000075266221_999501_868346_n.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":1185,"visibility":2,"description":"Nyan'd Cat","created_at":"2011/07/11 13:59:18 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/07/11 13:59:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/07/11 13:59:22 +0700","member_only_readable":true,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/07/11 13:59:22 +0700","id":28710,"asset_file_size":13649}
  • Small_bg2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"BG2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1185,"visibility":null,"description":"BG2","created_at":"2009/05/01 11:16:40 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:23:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:23:23 +0700","id":14313,"asset_file_size":152291}
  • Small_bg {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"BG.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1185,"visibility":null,"description":"BG","created_at":"2009/05/01 11:13:48 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:23:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:23:22 +0700","id":14312,"asset_file_size":107213}
  • Small_header {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"HEADER.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1185,"visibility":null,"description":"header","created_at":"2009/05/01 10:46:10 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:23:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:23:16 +0700","id":14306,"asset_file_size":42065}
  • Small_cloud {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Cloud.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1185,"visibility":null,"description":"Cloud","created_at":"2009/05/01 10:29:12 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:23:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:23:15 +0700","id":14304,"asset_file_size":49412}
  • Small_a7605441-24 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"A7605441-24.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1185,"visibility":null,"description":"Tifa \u0026amp; Aerith","created_at":"2009/05/01 10:15:37 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:23:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:23:10 +0700","id":14296,"asset_file_size":112492}
ขนาดย่อ: