นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

แม่มดน้อย
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > amornrat.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_page {"commentable":false,"modified_at":"2011/10/17 14:01:20 +0700","media_folder_id":723,"deleted_at":null,"asset_file_size":92011,"visibility":5,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":30730,"created_at":"2011/10/17 14:01:19 +0700","asset_file_name":"page.jpg","updated_at":"2011/10/17 14:01:20 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/17 14:01:19 +0700","description":"beebobo1","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_dsc_00755 {"commentable":false,"modified_at":"2011/10/17 13:55:34 +0700","media_folder_id":723,"deleted_at":null,"asset_file_size":125334,"visibility":5,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":30729,"created_at":"2011/10/17 13:55:32 +0700","asset_file_name":"DSC_00755.jpg","updated_at":"2011/10/17 13:55:34 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/17 13:55:32 +0700","description":"\u0e07\u0e32\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_getattachment {"commentable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:35:12 +0700","media_folder_id":723,"deleted_at":null,"asset_file_size":33525,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":15420,"created_at":"2009/06/05 09:02:46 +0700","asset_file_name":"GetAttachment.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:35:12 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:59 +0700","description":"\u0e28\u0e23\u0e35\u0e2a\u0e30\u0e40\u0e01\u0e29","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_bbbb {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:19:32 +0700","media_folder_id":723,"deleted_at":null,"asset_file_size":296875,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":4409,"created_at":"2008/02/18 11:22:16 +0700","asset_file_name":"bbbb.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:19:32 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:28 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e21\u0e48\u0e21\u0e14\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e08\u0e49\u0e32\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_boboo {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:19:05 +0700","media_folder_id":723,"deleted_at":null,"asset_file_size":137122,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":4367,"created_at":"2008/02/15 16:09:25 +0700","asset_file_name":"boboo.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:19:05 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:26 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e21\u0e48\u0e21\u0e14\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_dividers_84 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:18:33 +0700","media_folder_id":723,"deleted_at":null,"asset_file_size":2109,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":4279,"created_at":"2008/02/12 12:59:30 +0700","asset_file_name":"dividers_84.gif","updated_at":"2011/05/31 15:18:33 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:19 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e21\u0e2d\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_ann-98 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:18:33 +0700","media_folder_id":723,"deleted_at":null,"asset_file_size":3835,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":4278,"created_at":"2008/02/12 12:55:03 +0700","asset_file_name":"ann-98.gif","updated_at":"2011/05/31 15:18:33 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:19 +0700","description":"\u0e42\u0e2d\u0e40\u0e04","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_28693 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:18:33 +0700","media_folder_id":723,"deleted_at":null,"asset_file_size":40792,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":4277,"created_at":"2008/02/12 12:46:49 +0700","asset_file_name":"28693.gif","updated_at":"2011/05/31 15:18:33 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:19 +0700","description":"\u0e25\u0e34\u0e07\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_dividers_82 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:18:32 +0700","media_folder_id":723,"deleted_at":null,"asset_file_size":2049,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":4276,"created_at":"2008/02/12 12:43:30 +0700","asset_file_name":"dividers_82.gif","updated_at":"2011/05/31 15:18:32 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:19 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e27\u0e31\u0e27\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_2528 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:18:31 +0700","media_folder_id":723,"deleted_at":null,"asset_file_size":5987,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":4274,"created_at":"2008/02/12 10:17:29 +0700","asset_file_name":"2528.gif","updated_at":"2011/05/31 15:18:31 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:19 +0700","description":"\u0e23\u0e31\u0e01\u0e19\u0e30","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_13086 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:18:30 +0700","media_folder_id":723,"deleted_at":null,"asset_file_size":14376,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":4273,"created_at":"2008/02/12 10:06:10 +0700","asset_file_name":"13086.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:18:30 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:19 +0700","description":"\u0e44\u0e17\u0e22\u0e23\u0e31\u0e10","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_040718110836421 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:18:29 +0700","media_folder_id":723,"deleted_at":null,"asset_file_size":3232,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":4271,"created_at":"2008/02/12 09:55:11 +0700","asset_file_name":"040718110836421.gif","updated_at":"2011/05/31 15:18:29 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:19 +0700","description":"\u003Cp\u003Ebeebobo\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:18:29 +0700","media_folder_id":723,"deleted_at":null,"asset_file_size":2102,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/bmp","id":4270,"created_at":"2008/02/12 09:53:04 +0700","asset_file_name":"untitled11.bmp","updated_at":"2011/05/31 15:18:29 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:19 +0700","description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e21\u0e14","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_103920 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:18:27 +0700","media_folder_id":723,"deleted_at":null,"asset_file_size":2542,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":4268,"created_at":"2008/02/12 09:51:54 +0700","asset_file_name":"103920.gif","updated_at":"2011/05/31 15:18:27 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:19 +0700","description":"\u003Cp\u003Elove\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:18:26 +0700","media_folder_id":723,"deleted_at":null,"asset_file_size":2422,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/bmp","id":4266,"created_at":"2008/02/12 09:41:20 +0700","asset_file_name":"untitled.bmp","updated_at":"2011/05/31 15:18:26 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:19 +0700","description":"\u0e23\u0e31\u0e01\u0e19\u0e30","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:18:26 +0700","media_folder_id":723,"deleted_at":null,"asset_file_size":2398,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/bmp","id":4265,"created_at":"2008/02/12 09:40:00 +0700","asset_file_name":"untitled122.bmp","updated_at":"2011/05/31 15:18:26 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:19 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e27\u0e32\u0e40\u0e25\u0e19\u0e44\u0e17\u0e19\u0e4c\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_oct0223 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:18:23 +0700","media_folder_id":723,"deleted_at":null,"asset_file_size":8466,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":4259,"created_at":"2008/02/11 12:37:49 +0700","asset_file_name":"oct0223.gif","updated_at":"2011/05/31 15:18:23 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:19 +0700","description":"\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e01\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_oct0230 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:18:23 +0700","media_folder_id":723,"deleted_at":null,"asset_file_size":16669,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":4258,"created_at":"2008/02/11 12:36:09 +0700","asset_file_name":"oct0230.gif","updated_at":"2011/05/31 15:18:23 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:19 +0700","description":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_oct0222 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:18:22 +0700","media_folder_id":723,"deleted_at":null,"asset_file_size":19222,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":4256,"created_at":"2008/02/11 12:35:22 +0700","asset_file_name":"oct0222.gif","updated_at":"2011/05/31 15:18:22 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:19 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e44\u0e21\u0e49\u0e01\u0e27\u0e32\u0e14\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_oct0221 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:18:21 +0700","media_folder_id":723,"deleted_at":null,"asset_file_size":17019,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":4255,"created_at":"2008/02/11 12:34:35 +0700","asset_file_name":"oct0221.gif","updated_at":"2011/05/31 15:18:21 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:19 +0700","description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e21\u0e14","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_linehard152 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:16:45 +0700","media_folder_id":723,"deleted_at":null,"asset_file_size":1565,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":4129,"created_at":"2008/02/07 13:43:11 +0700","asset_file_name":"linehard152.gif","updated_at":"2011/05/31 15:16:45 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:10 +0700","description":"\u0e1a\u0e34\u0e19\u0e44\u0e1b\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e34\u0e19\u0e21\u0e32","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_dividers_163 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:16:44 +0700","media_folder_id":723,"deleted_at":null,"asset_file_size":3931,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":4127,"created_at":"2008/02/07 13:36:41 +0700","asset_file_name":"dividers_163.gif","updated_at":"2011/05/31 15:16:44 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:10 +0700","description":"\u0e40\u0e21\u0e06\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e21\u0e32","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_linestar15 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:16:43 +0700","media_folder_id":723,"deleted_at":null,"asset_file_size":3010,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":4125,"created_at":"2008/02/07 13:34:40 +0700","asset_file_name":"linestar15.gif","updated_at":"2011/05/31 15:16:43 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:10 +0700","description":"\u0e14\u0e27\u0e07\u0e14\u0e32\u0e27","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_543642 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:16:42 +0700","media_folder_id":723,"deleted_at":null,"asset_file_size":11192,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":4124,"created_at":"2008/02/07 13:30:35 +0700","asset_file_name":"543642.gif","updated_at":"2011/05/31 15:16:42 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:10 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e22\u0e34\u0e19\u0e14\u0e35\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e48\u0e30\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_dividers_162 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:16:41 +0700","media_folder_id":723,"deleted_at":null,"asset_file_size":3923,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":4123,"created_at":"2008/02/07 13:28:25 +0700","asset_file_name":"dividers_162.gif","updated_at":"2011/05/31 15:16:41 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:10 +0700","description":"\u0e23\u0e31\u0e01\u0e41\u0e21\u0e48\u0e04\u0e48\u0e30","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_dividers_196 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:16:40 +0700","media_folder_id":723,"deleted_at":null,"asset_file_size":4549,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":4122,"created_at":"2008/02/07 13:22:49 +0700","asset_file_name":"dividers_196.gif","updated_at":"2011/05/31 15:16:40 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:10 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e21\u0e48\u0e21\u0e14\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_linebear19 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:16:36 +0700","media_folder_id":723,"deleted_at":null,"asset_file_size":2222,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":4118,"created_at":"2008/02/07 12:47:15 +0700","asset_file_name":"linebear19.gif","updated_at":"2011/05/31 15:16:36 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:09 +0700","description":"\u003Cp\u003Ehappy birth day\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_linebear {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:16:30 +0700","media_folder_id":723,"deleted_at":null,"asset_file_size":2878,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":4110,"created_at":"2008/02/07 12:19:35 +0700","asset_file_name":"linebear.gif","updated_at":"2011/05/31 15:16:30 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:09 +0700","description":"\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e21\u0e35","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_img_ {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:16:29 +0700","media_folder_id":723,"deleted_at":null,"asset_file_size":55415,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":4109,"created_at":"2008/02/07 12:13:09 +0700","asset_file_name":"img_.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:16:29 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:09 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e2d\u0e49\u0e27\u0e19\u0e46\u0e46\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_theme03 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:16:29 +0700","media_folder_id":723,"deleted_at":null,"asset_file_size":45289,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":4108,"created_at":"2008/02/07 11:47:47 +0700","asset_file_name":"theme03.gif","updated_at":"2011/05/31 15:16:29 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:09 +0700","description":"\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e46\u0e46","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_body {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:16:27 +0700","media_folder_id":723,"deleted_at":null,"asset_file_size":54877,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":4106,"created_at":"2008/02/07 10:38:10 +0700","asset_file_name":"body.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:16:27 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:09 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e01\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e23\u0e31\u0e01\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e01\u0e02\u0e38\u0e21\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_fine {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:16:26 +0700","media_folder_id":723,"deleted_at":null,"asset_file_size":2629,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":4103,"created_at":"2008/02/07 09:50:49 +0700","asset_file_name":"fine.gif","updated_at":"2011/05/31 15:16:26 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:09 +0700","description":"\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_bggg {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:16:26 +0700","media_folder_id":723,"deleted_at":null,"asset_file_size":2366,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":4102,"created_at":"2008/02/07 09:44:01 +0700","asset_file_name":"BGGG.gif","updated_at":"2011/05/31 15:16:26 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:09 +0700","description":"\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0e23\u0e31\u0e01","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_bgg {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:16:25 +0700","media_folder_id":723,"deleted_at":null,"asset_file_size":2381,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":4101,"created_at":"2008/02/07 09:41:36 +0700","asset_file_name":"BGG.gif","updated_at":"2011/05/31 15:16:25 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:09 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e01\u0e34\u0e14\u0e43\u0e04\u0e23\u0e2b\u0e27\u0e48\u0e32\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_705183gif {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:15:07 +0700","media_folder_id":723,"deleted_at":null,"asset_file_size":40492,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":3964,"created_at":"2008/02/05 13:12:15 +0700","asset_file_name":"705183gif.GIF","updated_at":"2011/05/31 15:15:07 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:02 +0700","description":"\u0e0a\u0e21\u0e1e\u0e39\u0e4a \u0e0a\u0e21\u0e1e\u0e39","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_images11 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:15:04 +0700","media_folder_id":723,"deleted_at":null,"asset_file_size":3963,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":3962,"created_at":"2008/02/05 12:44:08 +0700","asset_file_name":"images11.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:15:04 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:02 +0700","description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e21\u0e14\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e46","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: