นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

แม่มดน้อย
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > amornrat.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_2528 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"2528.gif","created_at":"2008/02/12 10:17:29 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:18:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01\u0e19\u0e30","asset_file_size":5987,"modified_at":"2011/05/31 15:18:31 +0700","media_folder_id":723,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4274,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_13086 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"13086.jpg","created_at":"2008/02/12 10:06:10 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:18:30 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e44\u0e17\u0e22\u0e23\u0e31\u0e10","asset_file_size":14376,"modified_at":"2011/05/31 15:18:30 +0700","media_folder_id":723,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4273,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_040718110836421 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"040718110836421.gif","created_at":"2008/02/12 09:55:11 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:18:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003Ebeebobo\u003C/p\u003E","asset_file_size":3232,"modified_at":"2011/05/31 15:18:29 +0700","media_folder_id":723,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4271,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/bmp","asset_file_name":"untitled11.bmp","created_at":"2008/02/12 09:53:04 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:18:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e21\u0e14","asset_file_size":2102,"modified_at":"2011/05/31 15:18:29 +0700","media_folder_id":723,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4270,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_103920 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"103920.gif","created_at":"2008/02/12 09:51:54 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:18:27 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003Elove\u003C/p\u003E","asset_file_size":2542,"modified_at":"2011/05/31 15:18:27 +0700","media_folder_id":723,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4268,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/bmp","asset_file_name":"untitled.bmp","created_at":"2008/02/12 09:41:20 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:18:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01\u0e19\u0e30","asset_file_size":2422,"modified_at":"2011/05/31 15:18:26 +0700","media_folder_id":723,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4266,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/bmp","asset_file_name":"untitled122.bmp","created_at":"2008/02/12 09:40:00 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:18:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e27\u0e32\u0e40\u0e25\u0e19\u0e44\u0e17\u0e19\u0e4c\u003C/p\u003E","asset_file_size":2398,"modified_at":"2011/05/31 15:18:26 +0700","media_folder_id":723,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4265,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_oct0223 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"oct0223.gif","created_at":"2008/02/11 12:37:49 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:18:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e01\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a","asset_file_size":8466,"modified_at":"2011/05/31 15:18:23 +0700","media_folder_id":723,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4259,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_oct0230 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"oct0230.gif","created_at":"2008/02/11 12:36:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:18:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29","asset_file_size":16669,"modified_at":"2011/05/31 15:18:23 +0700","media_folder_id":723,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4258,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: