นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

แม่มดน้อย
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > amornrat.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_oct0222 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:18:22 +0700","media_folder_id":723,"deleted_at":null,"asset_file_size":19222,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":4256,"created_at":"2008/02/11 12:35:22 +0700","asset_file_name":"oct0222.gif","updated_at":"2011/05/31 15:18:22 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:19 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e44\u0e21\u0e49\u0e01\u0e27\u0e32\u0e14\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_oct0221 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:18:21 +0700","media_folder_id":723,"deleted_at":null,"asset_file_size":17019,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":4255,"created_at":"2008/02/11 12:34:35 +0700","asset_file_name":"oct0221.gif","updated_at":"2011/05/31 15:18:21 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:19 +0700","description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e21\u0e14","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_linehard152 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:16:45 +0700","media_folder_id":723,"deleted_at":null,"asset_file_size":1565,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":4129,"created_at":"2008/02/07 13:43:11 +0700","asset_file_name":"linehard152.gif","updated_at":"2011/05/31 15:16:45 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:10 +0700","description":"\u0e1a\u0e34\u0e19\u0e44\u0e1b\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e34\u0e19\u0e21\u0e32","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_dividers_163 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:16:44 +0700","media_folder_id":723,"deleted_at":null,"asset_file_size":3931,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":4127,"created_at":"2008/02/07 13:36:41 +0700","asset_file_name":"dividers_163.gif","updated_at":"2011/05/31 15:16:44 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:10 +0700","description":"\u0e40\u0e21\u0e06\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e21\u0e32","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_linestar15 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:16:43 +0700","media_folder_id":723,"deleted_at":null,"asset_file_size":3010,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":4125,"created_at":"2008/02/07 13:34:40 +0700","asset_file_name":"linestar15.gif","updated_at":"2011/05/31 15:16:43 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:10 +0700","description":"\u0e14\u0e27\u0e07\u0e14\u0e32\u0e27","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_543642 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:16:42 +0700","media_folder_id":723,"deleted_at":null,"asset_file_size":11192,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":4124,"created_at":"2008/02/07 13:30:35 +0700","asset_file_name":"543642.gif","updated_at":"2011/05/31 15:16:42 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:10 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e22\u0e34\u0e19\u0e14\u0e35\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e48\u0e30\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_dividers_162 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:16:41 +0700","media_folder_id":723,"deleted_at":null,"asset_file_size":3923,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":4123,"created_at":"2008/02/07 13:28:25 +0700","asset_file_name":"dividers_162.gif","updated_at":"2011/05/31 15:16:41 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:10 +0700","description":"\u0e23\u0e31\u0e01\u0e41\u0e21\u0e48\u0e04\u0e48\u0e30","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_dividers_196 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:16:40 +0700","media_folder_id":723,"deleted_at":null,"asset_file_size":4549,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":4122,"created_at":"2008/02/07 13:22:49 +0700","asset_file_name":"dividers_196.gif","updated_at":"2011/05/31 15:16:40 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:10 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e21\u0e48\u0e21\u0e14\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_linebear19 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:16:36 +0700","media_folder_id":723,"deleted_at":null,"asset_file_size":2222,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":4118,"created_at":"2008/02/07 12:47:15 +0700","asset_file_name":"linebear19.gif","updated_at":"2011/05/31 15:16:36 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:09 +0700","description":"\u003Cp\u003Ehappy birth day\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: