นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

แม่มดน้อย
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > amornrat.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_linebear {"asset_file_name":"linebear.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:16:30 +0700","media_folder_id":723,"description":"\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e21\u0e35","updated_at":"2011/05/31 15:16:30 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2008/02/07 12:19:35 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":2878,"id":4110,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:09 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_img_ {"asset_file_name":"img_.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:16:29 +0700","media_folder_id":723,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2d\u0e49\u0e27\u0e19\u0e46\u0e46\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 15:16:29 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/02/07 12:13:09 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":55415,"id":4109,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:09 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_theme03 {"asset_file_name":"theme03.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:16:29 +0700","media_folder_id":723,"description":"\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e46\u0e46","updated_at":"2011/05/31 15:16:29 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2008/02/07 11:47:47 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":45289,"id":4108,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:09 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_body {"asset_file_name":"body.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:16:27 +0700","media_folder_id":723,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e01\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e23\u0e31\u0e01\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e01\u0e02\u0e38\u0e21\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 15:16:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/02/07 10:38:10 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":54877,"id":4106,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:09 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_fine {"asset_file_name":"fine.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:16:26 +0700","media_folder_id":723,"description":"\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f","updated_at":"2011/05/31 15:16:26 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2008/02/07 09:50:49 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":2629,"id":4103,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:09 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_bggg {"asset_file_name":"BGGG.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:16:26 +0700","media_folder_id":723,"description":"\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0e23\u0e31\u0e01","updated_at":"2011/05/31 15:16:26 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2008/02/07 09:44:01 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":2366,"id":4102,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:09 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_bgg {"asset_file_name":"BGG.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:16:25 +0700","media_folder_id":723,"description":"\u003Cp\u003E\u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e01\u0e34\u0e14\u0e43\u0e04\u0e23\u0e2b\u0e27\u0e48\u0e32\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 15:16:25 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2008/02/07 09:41:36 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":2381,"id":4101,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:09 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_705183gif {"asset_file_name":"705183gif.GIF","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:15:07 +0700","media_folder_id":723,"description":"\u0e0a\u0e21\u0e1e\u0e39\u0e4a \u0e0a\u0e21\u0e1e\u0e39","updated_at":"2011/05/31 15:15:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2008/02/05 13:12:15 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":40492,"id":3964,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:02 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_images11 {"asset_file_name":"images11.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:15:04 +0700","media_folder_id":723,"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e21\u0e14\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e46","updated_at":"2011/05/31 15:15:04 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/02/05 12:44:08 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":3963,"id":3962,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:02 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: