นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

แม่มดน้อย
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > amornrat.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_5555 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e01\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e01\u0e30\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e01\u0e02\u0e38\u0e21\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:02 +0700","asset_file_name":"5555.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":3961,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1071,"media_folder_id":723,"created_at":"2008/02/05 12:28:54 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:15:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:15:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_cute-hi5-135 {"member_only_commentable":false,"description":"love","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:02 +0700","asset_file_name":"Cute-hi5-135.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":3960,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":42881,"media_folder_id":723,"created_at":"2008/02/05 12:22:08 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:15:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:15:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_bg {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e14\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:02 +0700","asset_file_name":"bg.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":3959,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":9419,"media_folder_id":723,"created_at":"2008/02/05 12:17:50 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:15:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:15:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_cute-hi5-101 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21\u0e2d","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:02 +0700","asset_file_name":"Cute-hi5-101.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":3958,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":3626,"media_folder_id":723,"created_at":"2008/02/05 12:14:48 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:15:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:15:01 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_cute-hi5-119 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1d\u0e19\u0e15\u0e01","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:02 +0700","asset_file_name":"Cute-hi5-119.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":3957,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":25588,"media_folder_id":723,"created_at":"2008/02/05 12:02:21 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:15:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:15:00 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e16\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e09\u0e31\u0e19\u0e21\u0e35\u0e40\u0e27\u0e17\u0e21\u0e19\u0e15\u0e4c\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:49 +0700","asset_file_name":"ant-af2.mp3","asset_content_type":"audio/mpeg","member_only_readable":false,"id":3770,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":4945755,"media_folder_id":723,"created_at":"2008/01/30 16:20:04 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:12:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:12:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_25780 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u003Cfont color=\"#ff00ff\"\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cem\u003E\u003Cu\u003E\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e21\u0e35\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u003C/u\u003E\u003C/em\u003E\u003C/strong\u003E\u003C/font\u003E\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:19 +0700","asset_file_name":"25780.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3165,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":20023,"media_folder_id":723,"created_at":"2008/01/17 13:14:58 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:07:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:07:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: