นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

แม่มดน้อย
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

หลัก > amornrat.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_5555 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"5555.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":723,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e01\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e01\u0e30\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e01\u0e02\u0e38\u0e21\u003C/p\u003E","created_at":"2008/02/05 12:28:54 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:15:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:15:03 +0700","id":3961,"asset_file_size":1071}
  • Small_cute-hi5-135 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"Cute-hi5-135.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":723,"visibility":null,"description":"love","created_at":"2008/02/05 12:22:08 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:15:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:15:03 +0700","id":3960,"asset_file_size":42881}
  • Small_bg {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"bg.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":723,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e14\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22","created_at":"2008/02/05 12:17:50 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:15:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:15:02 +0700","id":3959,"asset_file_size":9419}
  • Small_cute-hi5-101 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"Cute-hi5-101.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":723,"visibility":null,"description":"\u0e21\u0e2d","created_at":"2008/02/05 12:14:48 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:15:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:15:01 +0700","id":3958,"asset_file_size":3626}
  • Small_cute-hi5-119 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"Cute-hi5-119.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":723,"visibility":null,"description":"\u0e1d\u0e19\u0e15\u0e01","created_at":"2008/02/05 12:02:21 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:15:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:15:00 +0700","id":3957,"asset_file_size":25588}
  • {"asset_content_type":"audio/mpeg","asset_file_name":"ant-af2.mp3","member_only_commentable":false,"media_folder_id":723,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e16\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e09\u0e31\u0e19\u0e21\u0e35\u0e40\u0e27\u0e17\u0e21\u0e19\u0e15\u0e4c\u003C/p\u003E","created_at":"2008/01/30 16:20:04 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:12:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:12:20 +0700","id":3770,"asset_file_size":4945755}
  • Small_25780 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"25780.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":723,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u003Cfont color=\"#ff00ff\"\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cem\u003E\u003Cu\u003E\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e21\u0e35\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u003C/u\u003E\u003C/em\u003E\u003C/strong\u003E\u003C/font\u003E\u003C/p\u003E","created_at":"2008/01/17 13:14:58 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:07:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:07:23 +0700","id":3165,"asset_file_size":20023}
ขนาดย่อ: