นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > anothai.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_tree16feb19 {"comment_counter":0,"asset_file_size":756820,"member_only_commentable":true,"id":62758,"updated_at":"2019/02/17 10:49:58 +0700","modified_at":"2019/02/17 10:49:58 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/02/17 10:49:54 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"Tree","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Tree16Feb19.PNG","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2019/02/17 10:49:54 +0700","visibility":2,"media_folder_id":41}
  • Small_time16feb19 {"comment_counter":0,"asset_file_size":496980,"member_only_commentable":true,"id":62757,"updated_at":"2019/02/17 10:49:26 +0700","modified_at":"2019/02/17 10:49:26 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/02/17 10:49:21 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"Time","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Time16Feb19.PNG","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2019/02/17 10:49:21 +0700","visibility":2,"media_folder_id":41}
  • Small_stone16feb19 {"comment_counter":0,"asset_file_size":589209,"member_only_commentable":true,"id":62756,"updated_at":"2019/02/17 10:48:58 +0700","modified_at":"2019/02/17 10:48:58 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/02/17 10:48:55 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"Stone","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Stone16Feb19.PNG","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2019/02/17 10:48:55 +0700","visibility":2,"media_folder_id":41}
  • Small_need17feb19 {"comment_counter":0,"asset_file_size":563027,"member_only_commentable":true,"id":62755,"updated_at":"2019/02/17 10:48:31 +0700","modified_at":"2019/02/17 10:48:31 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/02/17 10:48:28 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"Need","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Need17Feb19.PNG","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2019/02/17 10:48:28 +0700","visibility":2,"media_folder_id":41}
  • Small_live16feb19 {"comment_counter":0,"asset_file_size":626951,"member_only_commentable":true,"id":62754,"updated_at":"2019/02/17 10:48:04 +0700","modified_at":"2019/02/17 10:48:04 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/02/17 10:48:01 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"Live","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Live16Feb19.PNG","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2019/02/17 10:48:01 +0700","visibility":2,"media_folder_id":41}
  • Small_inventors17feb19 {"comment_counter":0,"asset_file_size":411237,"member_only_commentable":true,"id":62753,"updated_at":"2019/02/17 10:47:36 +0700","modified_at":"2019/02/17 10:47:36 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/02/17 10:47:32 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"Inventors","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Inventors17Feb19.PNG","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2019/02/17 10:47:32 +0700","visibility":2,"media_folder_id":41}
  • Small_fear16feb19 {"comment_counter":0,"asset_file_size":683063,"member_only_commentable":true,"id":62752,"updated_at":"2019/02/17 10:47:09 +0700","modified_at":"2019/02/17 10:47:09 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/02/17 10:47:03 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"Fear","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Fear16Feb19.PNG","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2019/02/17 10:47:03 +0700","visibility":2,"media_folder_id":41}
  • Small_enough17feb19 {"comment_counter":0,"asset_file_size":830874,"member_only_commentable":true,"id":62751,"updated_at":"2019/02/17 10:45:36 +0700","modified_at":"2019/02/17 10:45:36 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/02/17 10:45:29 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"Enough","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Enough17Feb19.PNG","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2019/02/17 10:45:29 +0700","visibility":2,"media_folder_id":41}
  • Small_doing17feb19 {"comment_counter":0,"asset_file_size":813862,"member_only_commentable":true,"id":62750,"updated_at":"2019/02/17 10:44:13 +0700","modified_at":"2019/02/17 10:44:13 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/02/17 10:44:10 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"Doing","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Doing17Feb19.PNG","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2019/02/17 10:44:10 +0700","visibility":2,"media_folder_id":41}
ขนาดย่อ: