นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > anothai.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_family6jul19 {"modified_at":"2019/07/07 10:02:36 +0700","id":63044,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Family6Jul19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 10:02:36 +0700","media_folder_id":41,"description":"Family","created_at":"2019/07/07 10:02:33 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 10:02:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":679259}
  • Small_faces6jul19 {"modified_at":"2019/07/07 10:02:13 +0700","id":63043,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Faces6Jul19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 10:02:13 +0700","media_folder_id":41,"description":"Faces","created_at":"2019/07/07 10:02:09 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 10:02:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":671298}
  • Small_do7jul19 {"modified_at":"2019/07/07 10:01:51 +0700","id":63042,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Do7Jul19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 10:01:51 +0700","media_folder_id":41,"description":"Do","created_at":"2019/07/07 10:01:48 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 10:01:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":476208}
  • Small_happiness6jul19 {"modified_at":"2019/07/07 10:01:30 +0700","id":63041,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Happiness6Jul19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 10:01:30 +0700","media_folder_id":41,"description":"Happiness","created_at":"2019/07/07 10:01:27 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 10:01:27 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":537046}
  • Small_heaven6jul19 {"modified_at":"2019/07/07 10:01:07 +0700","id":63040,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Heaven6Jul19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 10:01:07 +0700","media_folder_id":41,"description":"Heaven","created_at":"2019/07/07 10:01:04 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 10:01:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":660769}
  • Small_different7jul19 {"modified_at":"2019/07/07 10:00:46 +0700","id":63039,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Different7Jul19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 10:00:46 +0700","media_folder_id":41,"description":"Different","created_at":"2019/07/07 10:00:42 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 10:00:42 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":537699}
  • Small_deserve7jul19 {"modified_at":"2019/07/07 10:00:22 +0700","id":63038,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Deserve7Jul19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 10:00:22 +0700","media_folder_id":41,"description":"Deserve","created_at":"2019/07/07 10:00:17 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 10:00:17 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":494382}
  • Small_child7jul19 {"modified_at":"2019/07/07 10:00:02 +0700","id":63037,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Child7Jul19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 10:00:02 +0700","media_folder_id":41,"description":"Child","created_at":"2019/07/07 09:59:54 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 09:59:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":496721}
  • Small_life7jul19 {"modified_at":"2019/07/07 09:59:38 +0700","id":63036,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Life7Jul19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:59:38 +0700","media_folder_id":41,"description":"Life","created_at":"2019/07/07 09:59:31 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 09:59:31 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":535205}
ขนาดย่อ: