นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > anothai.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_worry18apr19 {"comment_counter":0,"asset_file_size":872342,"member_only_commentable":true,"id":62858,"updated_at":"2019/04/19 18:12:31 +0700","modified_at":"2019/04/19 18:12:31 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/04/19 18:12:27 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"Worry","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Worry18Apr19.PNG","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2019/04/19 18:12:27 +0700","visibility":2,"media_folder_id":41}
  • Small_wealth18apr19 {"comment_counter":0,"asset_file_size":747210,"member_only_commentable":true,"id":62857,"updated_at":"2019/04/19 18:12:08 +0700","modified_at":"2019/04/19 18:12:08 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/04/19 18:11:58 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"Wealth","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Wealth18Apr19.PNG","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2019/04/19 18:11:58 +0700","visibility":2,"media_folder_id":41}
  • Small_remain18apr19 {"comment_counter":0,"asset_file_size":714872,"member_only_commentable":true,"id":62856,"updated_at":"2019/04/19 18:11:37 +0700","modified_at":"2019/04/19 18:11:37 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/04/19 18:11:32 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"Remain","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Remain18Apr19.PNG","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2019/04/19 18:11:32 +0700","visibility":2,"media_folder_id":41}
  • Small_love18apr19 {"comment_counter":0,"asset_file_size":502278,"member_only_commentable":true,"id":62855,"updated_at":"2019/04/19 18:11:00 +0700","modified_at":"2019/04/19 18:11:00 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/04/19 18:10:52 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"Love","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Love18Apr19.PNG","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2019/04/19 18:10:52 +0700","visibility":2,"media_folder_id":41}
  • Small_life18apr19 {"comment_counter":0,"asset_file_size":608437,"member_only_commentable":true,"id":62854,"updated_at":"2019/04/19 18:10:31 +0700","modified_at":"2019/04/19 18:10:31 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/04/19 18:10:27 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"Life","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Life18Apr19.PNG","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2019/04/19 18:10:27 +0700","visibility":2,"media_folder_id":41}
  • Small_wisdom18apr19 {"comment_counter":0,"asset_file_size":920402,"member_only_commentable":true,"id":62853,"updated_at":"2019/04/19 18:10:03 +0700","modified_at":"2019/04/19 18:10:03 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/04/19 18:09:57 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"Wisdom","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Wisdom18Apr19.PNG","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2019/04/19 18:09:57 +0700","visibility":2,"media_folder_id":41}
  • Small_laugh18apr19 {"comment_counter":0,"asset_file_size":749202,"member_only_commentable":true,"id":62852,"updated_at":"2019/04/19 18:08:29 +0700","modified_at":"2019/04/19 18:08:29 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/04/19 18:08:21 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"Laugh","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Laugh18Apr19.PNG","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2019/04/19 18:08:21 +0700","visibility":2,"media_folder_id":41}
  • Small_bless18apr19 {"comment_counter":0,"asset_file_size":1017373,"member_only_commentable":true,"id":62851,"updated_at":"2019/04/19 18:08:01 +0700","modified_at":"2019/04/19 18:08:01 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/04/19 18:07:54 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"Bless","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Bless18APr19.PNG","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2019/04/19 18:07:54 +0700","visibility":2,"media_folder_id":41}
  • Small_urgent6apr19 {"comment_counter":0,"asset_file_size":443044,"member_only_commentable":true,"id":62850,"updated_at":"2019/04/06 23:50:25 +0700","modified_at":"2019/04/06 23:50:25 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/04/06 23:50:19 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"Urgent","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Urgent6Apr19.PNG","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2019/04/06 23:50:19 +0700","visibility":2,"media_folder_id":41}
ขนาดย่อ: