นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บุษราคัม
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > apinya.j

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"member_only_commentable":false,"description":"b1","asset_updated_at":"2014/12/03 10:01:43 +0700","asset_file_name":"1.bmp","asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":true,"id":49563,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":344934,"media_folder_id":241,"created_at":"2014/12/03 10:01:43 +0700","modified_at":"2014/12/03 10:01:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/03 10:01:48 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_img_20642282707037 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b","asset_updated_at":"2014/05/11 21:45:02 +0700","asset_file_name":"IMG_20642282707037.jpeg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46580,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":144092,"media_folder_id":241,"created_at":"2014/05/11 21:45:02 +0700","modified_at":"2014/05/11 22:04:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/11 22:04:00 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_1526786_557630070990306_1355278465_n {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01\u0e1b\u0e48\u0e328","asset_updated_at":"2013/12/22 16:48:48 +0700","asset_file_name":"1526786_557630070990306_1355278465_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44099,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":94681,"media_folder_id":241,"created_at":"2013/12/22 16:48:48 +0700","modified_at":"2013/12/22 16:48:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/22 16:48:54 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_img_9411 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01\u0e1b\u0e48\u0e327","asset_updated_at":"2013/12/22 16:25:11 +0700","asset_file_name":"IMG_9411.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44098,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":730400,"media_folder_id":241,"created_at":"2013/12/22 16:25:11 +0700","modified_at":"2013/12/22 16:25:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/22 16:25:16 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_img_9452 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01\u0e1b\u0e48\u0e327","asset_updated_at":"2013/12/22 16:24:03 +0700","asset_file_name":"IMG_9452.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44097,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":818319,"media_folder_id":241,"created_at":"2013/12/22 16:24:03 +0700","modified_at":"2013/12/22 16:24:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/22 16:24:09 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_img_9492 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01\u0e1b\u0e48\u0e326","asset_updated_at":"2013/12/22 16:20:26 +0700","asset_file_name":"IMG_9492.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44096,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":983399,"media_folder_id":241,"created_at":"2013/12/22 16:20:26 +0700","modified_at":"2013/12/22 16:20:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/22 16:20:30 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01\u0e1b\u0e48\u0e325","asset_updated_at":"2013/12/22 16:16:47 +0700","asset_file_name":"5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44095,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":144761,"media_folder_id":241,"created_at":"2013/12/22 16:16:47 +0700","modified_at":"2013/12/22 16:16:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/22 16:16:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_1497763_557629170990396_494060591_n {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01\u0e1b\u0e48\u0e324","asset_updated_at":"2013/12/22 16:09:50 +0700","asset_file_name":"1497763_557629170990396_494060591_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44094,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":114393,"media_folder_id":241,"created_at":"2013/12/22 16:09:50 +0700","modified_at":"2013/12/22 16:09:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/22 16:09:54 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_10 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01\u0e1b\u0e48\u0e323","asset_updated_at":"2013/12/22 16:08:31 +0700","asset_file_name":"10.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44093,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":118937,"media_folder_id":241,"created_at":"2013/12/22 16:08:31 +0700","modified_at":"2013/12/22 16:08:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/22 16:08:34 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: