นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บุษราคัม
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > apinya.j

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"modified_at":"2014/12/03 10:01:48 +0700","id":49563,"commentable":true,"asset_content_type":"image/bmp","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":true,"asset_file_name":"1.bmp","asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/03 10:01:48 +0700","media_folder_id":241,"description":"b1","created_at":"2014/12/03 10:01:43 +0700","asset_updated_at":"2014/12/03 10:01:43 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":344934}
  • Small_img_20642282707037 {"modified_at":"2014/05/11 22:04:00 +0700","id":46580,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_20642282707037.jpeg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/11 22:04:00 +0700","media_folder_id":241,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b","created_at":"2014/05/11 21:45:02 +0700","asset_updated_at":"2014/05/11 21:45:02 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":144092}
  • Small_1526786_557630070990306_1355278465_n {"modified_at":"2013/12/22 16:48:54 +0700","id":44099,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1526786_557630070990306_1355278465_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/22 16:48:54 +0700","media_folder_id":241,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01\u0e1b\u0e48\u0e328","created_at":"2013/12/22 16:48:48 +0700","asset_updated_at":"2013/12/22 16:48:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":94681}
  • Small_img_9411 {"modified_at":"2013/12/22 16:25:16 +0700","id":44098,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_9411.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/22 16:25:16 +0700","media_folder_id":241,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01\u0e1b\u0e48\u0e327","created_at":"2013/12/22 16:25:11 +0700","asset_updated_at":"2013/12/22 16:25:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":730400}
  • Small_img_9452 {"modified_at":"2013/12/22 16:24:09 +0700","id":44097,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_9452.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/22 16:24:09 +0700","media_folder_id":241,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01\u0e1b\u0e48\u0e327","created_at":"2013/12/22 16:24:03 +0700","asset_updated_at":"2013/12/22 16:24:03 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":818319}
  • Small_img_9492 {"modified_at":"2013/12/22 16:20:30 +0700","id":44096,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_9492.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/22 16:20:30 +0700","media_folder_id":241,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01\u0e1b\u0e48\u0e326","created_at":"2013/12/22 16:20:26 +0700","asset_updated_at":"2013/12/22 16:20:26 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":983399}
  • Small_5 {"modified_at":"2013/12/22 16:16:51 +0700","id":44095,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"5.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/22 16:16:51 +0700","media_folder_id":241,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01\u0e1b\u0e48\u0e325","created_at":"2013/12/22 16:16:47 +0700","asset_updated_at":"2013/12/22 16:16:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":144761}
  • Small_1497763_557629170990396_494060591_n {"modified_at":"2013/12/22 16:09:54 +0700","id":44094,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1497763_557629170990396_494060591_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/22 16:09:54 +0700","media_folder_id":241,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01\u0e1b\u0e48\u0e324","created_at":"2013/12/22 16:09:50 +0700","asset_updated_at":"2013/12/22 16:09:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":114393}
  • Small_10 {"modified_at":"2013/12/22 16:08:34 +0700","id":44093,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"10.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/22 16:08:34 +0700","media_folder_id":241,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01\u0e1b\u0e48\u0e323","created_at":"2013/12/22 16:08:31 +0700","asset_updated_at":"2013/12/22 16:08:31 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":118937}
ขนาดย่อ: