นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

plan
Ico64
aree kanaviwatchai
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองแผนงาน ม.อ.
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > aree.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_image002 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"image002.jpg","created_at":"2009/07/19 14:15:35 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:43:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e21\u0e44\u0e02\u0e482","asset_file_size":27645,"modified_at":"2011/05/31 17:43:40 +0700","media_folder_id":215,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16036,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_image001 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"image001.jpg","created_at":"2009/07/19 14:13:54 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:43:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e21\u0e44\u0e02\u0e481","asset_file_size":131960,"modified_at":"2011/05/31 17:43:39 +0700","media_folder_id":215,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16035,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/octet-stream","asset_file_name":"Picture4.wmf","created_at":"2008/04/08 17:16:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"8\u0e22\u0e38\u0e17","asset_file_size":1173384,"modified_at":"2011/05/31 15:34:16 +0700","media_folder_id":215,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5642,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/octet-stream","asset_file_name":"Picture1.wmf","created_at":"2008/04/08 13:35:50 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e25\u0e30\u0e40\u0e2d\u0e35\u0e22\u0e14","asset_file_size":1162580,"modified_at":"2011/05/31 15:34:16 +0700","media_folder_id":215,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5638,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/octet-stream","asset_file_name":"Picture3.wmf","created_at":"2008/04/08 09:33:24 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e1a52","asset_file_size":1175548,"modified_at":"2011/05/31 15:34:12 +0700","media_folder_id":215,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5635,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/octet-stream","asset_file_name":"Picture2.wmf","created_at":"2008/04/08 09:14:37 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e1a52","asset_file_size":1179888,"modified_at":"2011/05/31 15:34:12 +0700","media_folder_id":215,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5634,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/octet-stream","asset_file_name":"Picturegdp.emf","created_at":"2008/04/08 08:44:03 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e19\u0e42\u0e22\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e07\u0e1a52\u003C/p\u003E","asset_file_size":2862012,"modified_at":"2011/05/31 15:34:11 +0700","media_folder_id":215,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5633,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_new2008a {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"new2008a.gif","created_at":"2007/12/26 12:56:49 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:57:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003Enew year\u003C/p\u003E","asset_file_size":135577,"modified_at":"2011/05/31 14:57:23 +0700","media_folder_id":215,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":2320,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_new2008_copy {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"new2008_copy.gif","created_at":"2007/12/26 08:39:36 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:57:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"new20008","asset_file_size":136746,"modified_at":"2011/05/31 14:57:02 +0700","media_folder_id":215,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":2285,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: