นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

NovemberRain
Ico64
อานนท์ อุปบัลลังก์
บุคลากรไม่ชำนาญการ แต่ชำนาญกิน (Roadside Specialist)
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 7

หลัก > arnon.u

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_20111106_10h59_00 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"20111106_10h59_00.png","created_at":"2011/11/06 11:03:48 +0700","asset_updated_at":"2011/11/06 11:03:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/06 11:03:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e17\u0e36\u0e01(\u0e40\u0e04\u0e22)\u0e41\u0e19\u0e30\u0e19\u0e33","asset_file_size":14609,"modified_at":"2011/11/06 11:03:52 +0700","media_folder_id":357,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":31126,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_never_swim_alone_f {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Never_swim_alone_f.png","created_at":"2011/10/06 20:03:43 +0700","asset_updated_at":"2011/10/06 20:03:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/06 20:03:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Never Swim Alone! ","asset_file_size":776750,"modified_at":"2011/10/06 20:03:47 +0700","media_folder_id":357,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":30604,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_g20217-3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"g20217-3.png","created_at":"2011/09/30 23:17:10 +0700","asset_updated_at":"2011/09/30 23:17:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/30 23:17:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Bird of the Year (HD)","asset_file_size":552455,"modified_at":"2011/09/30 23:17:15 +0700","media_folder_id":357,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":30518,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_g20217-1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"g20217-1.png","created_at":"2011/09/30 23:02:39 +0700","asset_updated_at":"2011/09/30 23:02:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/30 23:02:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":" Bird of the Year","asset_file_size":143030,"modified_at":"2011/09/30 23:02:41 +0700","media_folder_id":357,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":30517,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_dscf5921 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF5921.JPG","created_at":"2011/09/20 13:29:18 +0700","asset_updated_at":"2011/09/20 13:29:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/20 13:29:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Heroes/Heroines are those who DO what they can","asset_file_size":374481,"modified_at":"2011/09/20 13:29:21 +0700","media_folder_id":357,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":30294,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_dscf5933 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF5933.JPG","created_at":"2011/09/18 17:56:28 +0700","asset_updated_at":"2011/09/18 17:56:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/18 17:56:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c \u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07","asset_file_size":518074,"modified_at":"2011/09/18 17:56:31 +0700","media_folder_id":357,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":30265,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_dscf5918 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF5918.JPG","created_at":"2011/09/17 21:16:52 +0700","asset_updated_at":"2011/09/17 21:16:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/17 21:18:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e22\u0e47\u0e19\u0e15\u0e32\u0e42\u0e1f\u0e40\u0e08\u0e4a\u0e40\u0e0a\u0e47\u0e07 \u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e34\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49 \u0e44\u0e21\u0e48\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e20\u0e32\u0e27\u0e19\u0e32 (pray)","asset_file_size":498321,"modified_at":"2011/09/17 21:18:21 +0700","media_folder_id":357,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":30228,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"SurvivalEnglish20110914.pdf","created_at":"2011/09/16 23:01:36 +0700","asset_updated_at":"2011/09/16 23:01:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/16 23:01:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d\u0e41\u0e19\u0e30 \u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e20\u0e32\u0e29\u0e32\u0e2d\u0e31\u0e07\u0e01\u0e24\u0e29 14 \u0e01\u0e31\u0e19\u0e22\u0e32\u0e22\u0e19 2554","asset_file_size":606567,"modified_at":"2011/09/16 23:01:38 +0700","media_folder_id":357,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":30223,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_dscf5753 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF5753.JPG","created_at":"2011/09/05 16:29:25 +0700","asset_updated_at":"2011/09/05 16:29:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/05 16:29:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"make the difference -- \u0e1b\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e2d\u0e01\u0e41\u0e15\u0e01\u0e41\u0e16\u0e27 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e1b\u0e35 \u0e1b\u0e32\u0e01\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e07","asset_file_size":435133,"modified_at":"2011/09/05 16:29:28 +0700","media_folder_id":357,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":29794,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: