นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

~>aRuNaN<~
Ico64
MR. Arunan ~>aRuNaN<~ Heemchood
นักวิชาการอุดมศึกษา (Higher Educational Office)
Academic Services and Technology Transfer Management Division: ASTTMD
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 9 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > arunan.h

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_580316_531852996830472_2086363638_n {"member_only_commentable":false,"description":"ARU5","asset_updated_at":"2012/09/28 14:18:05 +0700","asset_file_name":"580316_531852996830472_2086363638_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":36108,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":166666,"media_folder_id":5,"created_at":"2012/09/28 14:18:05 +0700","modified_at":"2012/09/28 15:01:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/28 15:01:38 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_264373_531852283497210_2111720413_n {"member_only_commentable":false,"description":"ARU4","asset_updated_at":"2012/09/28 14:17:02 +0700","asset_file_name":"264373_531852283497210_2111720413_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":36107,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":152687,"media_folder_id":5,"created_at":"2012/09/28 14:17:02 +0700","modified_at":"2012/09/28 15:01:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/28 15:01:37 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_298489_531848573497581_1623530163_n {"member_only_commentable":false,"description":"ARU3","asset_updated_at":"2012/09/28 14:16:35 +0700","asset_file_name":"298489_531848573497581_1623530163_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":36106,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":161977,"media_folder_id":5,"created_at":"2012/09/28 14:16:35 +0700","modified_at":"2012/09/28 15:01:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/28 15:01:35 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_429992_531849386830833_777424105_n {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e35\u0e21\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48","asset_updated_at":"2012/09/28 14:16:13 +0700","asset_file_name":"429992_531849386830833_777424105_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":36105,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":154416,"media_folder_id":5,"created_at":"2012/09/28 14:16:13 +0700","modified_at":"2012/09/28 15:01:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/28 15:01:33 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_548177_531851300163975_629064192_n {"member_only_commentable":false,"description":"ARU2","asset_updated_at":"2012/09/28 14:15:44 +0700","asset_file_name":"548177_531851300163975_629064192_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":36104,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":189293,"media_folder_id":5,"created_at":"2012/09/28 14:15:44 +0700","modified_at":"2012/09/28 15:01:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/28 15:01:31 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_419491_531854073497031_676219824_n {"member_only_commentable":false,"description":"ARU1","asset_updated_at":"2012/09/28 14:15:11 +0700","asset_file_name":"419491_531854073497031_676219824_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":36103,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":138396,"media_folder_id":5,"created_at":"2012/09/28 14:15:11 +0700","modified_at":"2012/09/28 15:01:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/28 15:01:28 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_pokayoke {"member_only_commentable":false,"description":"Inhouse Training no.1","asset_updated_at":"2011/12/21 10:20:44 +0700","asset_file_name":"pokayoke.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":32347,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":382132,"media_folder_id":5,"created_at":"2011/12/21 10:20:44 +0700","modified_at":"2011/12/21 10:20:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/21 10:20:46 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_asoattemp2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e1a\u0e1b\u0e30\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1","asset_updated_at":"2011/12/21 10:10:03 +0700","asset_file_name":"Asoattemp2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":32346,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":285142,"media_folder_id":5,"created_at":"2011/12/21 10:10:03 +0700","modified_at":"2011/12/21 10:10:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/21 10:10:05 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_page {"member_only_commentable":false,"description":"MOU \u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e21\u0e27\u0e25. \u0e41\u0e25\u0e30 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2011/12/21 10:08:05 +0700","asset_file_name":"page.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":32345,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":427129,"media_folder_id":5,"created_at":"2011/12/21 10:08:05 +0700","modified_at":"2011/12/21 10:08:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/21 10:08:09 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_aso2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e19\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19","asset_updated_at":"2011/12/01 15:14:17 +0700","asset_file_name":"aso2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":31862,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":316367,"media_folder_id":5,"created_at":"2011/12/01 15:14:17 +0700","modified_at":"2011/12/01 15:14:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/01 15:14:19 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_aso1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e19\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19","asset_updated_at":"2011/12/01 15:12:51 +0700","asset_file_name":"aso1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":31861,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":321568,"media_folder_id":5,"created_at":"2011/12/01 15:12:51 +0700","modified_at":"2011/12/01 15:12:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/01 15:12:53 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_actionplan2012sheet2 {"member_only_commentable":false,"description":"ActionPlan2012","asset_updated_at":"2011/12/01 09:08:53 +0700","asset_file_name":"ActionPlan2012sheet2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":31857,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":80447,"media_folder_id":5,"created_at":"2011/12/01 09:08:53 +0700","modified_at":"2011/12/01 09:08:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/01 09:08:58 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_actionplan2012sheet1 {"member_only_commentable":false,"description":"ActionPlan2012","asset_updated_at":"2011/12/01 09:05:04 +0700","asset_file_name":"ActionPlan2012sheet1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":31855,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":98355,"media_folder_id":5,"created_at":"2011/12/01 09:05:04 +0700","modified_at":"2011/12/01 09:05:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/01 09:05:06 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_no2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e1a\u0e1b\u0e30\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e20\u0e32\u0e22\u0e19\u0e2d\u0e01\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1","asset_updated_at":"2011/11/30 11:43:01 +0700","asset_file_name":"no2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":31810,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":230747,"media_folder_id":5,"created_at":"2011/11/30 11:43:01 +0700","modified_at":"2011/11/30 11:43:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/30 11:43:05 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_no1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e1a\u0e1b\u0e30\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1","asset_updated_at":"2011/11/30 11:31:34 +0700","asset_file_name":"no1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":31809,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":197162,"media_folder_id":5,"created_at":"2011/11/30 11:31:34 +0700","modified_at":"2011/11/30 11:31:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/30 11:31:38 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e42\u0e22\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2011/11/30 10:39:08 +0700","asset_file_name":"chatchaiAcademicPolicy.ppt","asset_content_type":"application/vnd.ms-powerpoint","member_only_readable":false,"id":31805,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":127488,"media_folder_id":5,"created_at":"2011/11/30 10:39:08 +0700","modified_at":"2011/11/30 10:39:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/30 10:39:09 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_topic7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e14\u0e47\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e32\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e481","asset_updated_at":"2011/11/30 10:33:05 +0700","asset_file_name":"Topic7.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":31804,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":59527,"media_folder_id":5,"created_at":"2011/11/30 10:33:05 +0700","modified_at":"2011/11/30 10:33:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/30 10:33:08 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_topic6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e14\u0e47\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e32\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e481","asset_updated_at":"2011/11/30 10:31:38 +0700","asset_file_name":"Topic6.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":31803,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":91079,"media_folder_id":5,"created_at":"2011/11/30 10:31:38 +0700","modified_at":"2011/11/30 10:31:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/30 10:31:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_topic5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e14\u0e47\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e32\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e481","asset_updated_at":"2011/11/30 10:29:55 +0700","asset_file_name":"Topic5.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":31802,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":51406,"media_folder_id":5,"created_at":"2011/11/30 10:29:55 +0700","modified_at":"2011/11/30 10:30:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/30 10:30:01 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_topic4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e14\u0e47\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e32\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e481","asset_updated_at":"2011/11/30 10:28:38 +0700","asset_file_name":"Topic4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":31801,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":63202,"media_folder_id":5,"created_at":"2011/11/30 10:28:38 +0700","modified_at":"2011/11/30 10:28:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/30 10:28:40 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_topic3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e14\u0e47\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e32\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e481","asset_updated_at":"2011/11/30 10:27:09 +0700","asset_file_name":"Topic3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":31800,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":61438,"media_folder_id":5,"created_at":"2011/11/30 10:27:09 +0700","modified_at":"2011/11/30 10:27:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/30 10:27:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_topic2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e14\u0e47\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e32\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e481","asset_updated_at":"2011/11/30 10:25:48 +0700","asset_file_name":"Topic2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":31799,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":82628,"media_folder_id":5,"created_at":"2011/11/30 10:25:48 +0700","modified_at":"2011/11/30 10:25:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/30 10:25:52 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_topic1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e14\u0e47\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e32\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e481","asset_updated_at":"2011/11/30 10:24:10 +0700","asset_file_name":"Topic1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":31798,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":65978,"media_folder_id":5,"created_at":"2011/11/30 10:24:10 +0700","modified_at":"2011/11/30 10:24:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/30 10:24:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_alltopic {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e14\u0e47\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e32\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e481","asset_updated_at":"2011/11/30 10:20:24 +0700","asset_file_name":"AllTopic.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":31797,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":89172,"media_folder_id":5,"created_at":"2011/11/30 10:20:24 +0700","modified_at":"2011/11/30 10:20:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/30 10:20:28 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e32\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1","asset_updated_at":"2011/11/30 10:13:28 +0700","asset_file_name":"4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":31796,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":311909,"media_folder_id":5,"created_at":"2011/11/30 10:13:28 +0700","modified_at":"2011/11/30 10:13:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/30 10:13:32 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: