นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

~>aRuNaN<~
Ico64
MR. Arunan ~>aRuNaN<~ Heemchood
นักวิชาการอุดมศึกษา (Higher Educational Office)
Academic Services and Technology Transfer Management Division: ASTTMD
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 9 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > arunan.h

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_car {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e04\u0e32\u0e23\u0e4c1\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:41 +0700","asset_file_name":"car..jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":49565,"media_folder_id":5,"created_at":"2007/10/16 15:46:18 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:27:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_hd-blog {"member_only_commentable":false,"description":"arunan","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:41 +0700","asset_file_name":"Hd-blog.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":60416,"media_folder_id":5,"created_at":"2007/10/16 15:36:34 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:27:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_hd-arunan_blog1 {"member_only_commentable":false,"description":"arunan","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","asset_file_name":"HD-arunan_blog1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":71616,"media_folder_id":5,"created_at":"2007/10/16 15:24:54 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:26:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_lower951-1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","asset_file_name":"Lower951-1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":136047,"media_folder_id":5,"created_at":"2007/10/16 14:29:16 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:26:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: