นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

~>aRuNaN<~
Ico64
MR. Arunan ~>aRuNaN<~ Heemchood
นักวิชาการอุดมศึกษา (Higher Educational Office)
Academic Services and Technology Transfer Management Division: ASTTMD
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 9 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > arunan.h

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_topic5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e14\u0e47\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e32\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e481","asset_updated_at":"2011/11/30 10:29:55 +0700","asset_file_name":"Topic5.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":31802,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":51406,"media_folder_id":5,"created_at":"2011/11/30 10:29:55 +0700","modified_at":"2011/11/30 10:30:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/30 10:30:01 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_topic4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e14\u0e47\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e32\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e481","asset_updated_at":"2011/11/30 10:28:38 +0700","asset_file_name":"Topic4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":31801,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":63202,"media_folder_id":5,"created_at":"2011/11/30 10:28:38 +0700","modified_at":"2011/11/30 10:28:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/30 10:28:40 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_topic3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e14\u0e47\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e32\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e481","asset_updated_at":"2011/11/30 10:27:09 +0700","asset_file_name":"Topic3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":31800,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":61438,"media_folder_id":5,"created_at":"2011/11/30 10:27:09 +0700","modified_at":"2011/11/30 10:27:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/30 10:27:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_topic2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e14\u0e47\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e32\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e481","asset_updated_at":"2011/11/30 10:25:48 +0700","asset_file_name":"Topic2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":31799,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":82628,"media_folder_id":5,"created_at":"2011/11/30 10:25:48 +0700","modified_at":"2011/11/30 10:25:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/30 10:25:52 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_topic1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e14\u0e47\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e32\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e481","asset_updated_at":"2011/11/30 10:24:10 +0700","asset_file_name":"Topic1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":31798,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":65978,"media_folder_id":5,"created_at":"2011/11/30 10:24:10 +0700","modified_at":"2011/11/30 10:24:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/30 10:24:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_alltopic {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e14\u0e47\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e32\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e481","asset_updated_at":"2011/11/30 10:20:24 +0700","asset_file_name":"AllTopic.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":31797,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":89172,"media_folder_id":5,"created_at":"2011/11/30 10:20:24 +0700","modified_at":"2011/11/30 10:20:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/30 10:20:28 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e32\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1","asset_updated_at":"2011/11/30 10:13:28 +0700","asset_file_name":"4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":31796,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":311909,"media_folder_id":5,"created_at":"2011/11/30 10:13:28 +0700","modified_at":"2011/11/30 10:13:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/30 10:13:32 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e32\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1","asset_updated_at":"2011/11/30 10:06:41 +0700","asset_file_name":"1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":31795,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":304493,"media_folder_id":5,"created_at":"2011/11/30 10:06:41 +0700","modified_at":"2011/11/30 10:06:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/30 10:06:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_web-aso1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e02\u0e31\u0e49\u0e19\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e21\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e08\u0e49\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2011/10/14 10:02:58 +0700","asset_file_name":"Web-ASO1.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":30705,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":133445,"media_folder_id":5,"created_at":"2011/10/14 10:02:58 +0700","modified_at":"2011/10/14 10:03:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/14 10:03:03 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: