นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

~>aRuNaN<~
Ico64
MR. Arunan ~>aRuNaN<~ Heemchood
นักวิชาการอุดมศึกษา (Higher Educational Office)
Academic Services and Technology Transfer Management Division: ASTTMD
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 9 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > arunan.h

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_web-aso {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e04\u0e39\u0e48\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e2d\u0e19\u0e44\u0e25\u0e19\u0e4c","asset_updated_at":"2011/10/14 10:01:13 +0700","asset_file_name":"Web-ASO.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":30704,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":379979,"media_folder_id":5,"created_at":"2011/10/14 10:01:13 +0700","modified_at":"2011/10/14 10:01:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/14 10:01:17 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_p1210230 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e1a\u0e1b\u0e30\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e23\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e20\u0e32\u0e22\u0e19\u0e2d\u0e01","asset_updated_at":"2011/09/13 14:23:13 +0700","asset_file_name":"P1210230.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30097,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":501646,"media_folder_id":5,"created_at":"2011/09/13 14:23:13 +0700","modified_at":"2011/09/13 14:23:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/13 14:23:19 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_p1210231 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d \u0e2a\u0e16\u0e32\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e2f","asset_updated_at":"2011/09/13 13:50:17 +0700","asset_file_name":"P1210231.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30095,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":691632,"media_folder_id":5,"created_at":"2011/09/13 13:50:17 +0700","modified_at":"2011/09/13 13:50:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/13 13:50:22 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_img_6956 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d","asset_updated_at":"2011/09/13 13:45:04 +0700","asset_file_name":"IMG_6956.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30094,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":521602,"media_folder_id":5,"created_at":"2011/09/13 13:45:04 +0700","modified_at":"2011/09/13 13:45:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/13 13:45:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_img_1306 {"member_only_commentable":false,"description":"PrASO","asset_updated_at":"2011/09/13 13:35:29 +0700","asset_file_name":"IMG_1306.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30093,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1034294,"media_folder_id":5,"created_at":"2011/09/13 13:35:29 +0700","modified_at":"2011/09/13 13:35:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/13 13:35:33 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_nec25 {"member_only_commentable":false,"description":"NEC25","asset_updated_at":"2011/09/13 10:16:12 +0700","asset_file_name":"NEC25.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30092,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":119055,"media_folder_id":5,"created_at":"2011/09/13 10:16:12 +0700","modified_at":"2011/09/13 10:16:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/13 10:16:13 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_in4 {"member_only_commentable":false,"description":"IN4","asset_updated_at":"2011/09/13 10:13:57 +0700","asset_file_name":"IN4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30091,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":119142,"media_folder_id":5,"created_at":"2011/09/13 10:13:57 +0700","modified_at":"2011/09/13 10:14:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/13 10:14:02 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_in2 {"member_only_commentable":false,"description":"IN2","asset_updated_at":"2011/09/13 10:12:21 +0700","asset_file_name":"IN2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30090,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":120570,"media_folder_id":5,"created_at":"2011/09/13 10:12:21 +0700","modified_at":"2011/09/13 10:12:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/13 10:12:26 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_in1 {"member_only_commentable":false,"description":"IN1","asset_updated_at":"2011/09/13 10:10:08 +0700","asset_file_name":"IN1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30089,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":117302,"media_folder_id":5,"created_at":"2011/09/13 10:10:08 +0700","modified_at":"2011/09/13 10:10:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/13 10:10:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: