นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

~>aRuNaN<~
Ico64
MR. Arunan ~>aRuNaN<~ Heemchood
นักวิชาการอุดมศึกษา (Higher Educational Office)
Academic Services and Technology Transfer Management Division: ASTTMD
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 9 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > arunan.h

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_pb4 {"member_only_commentable":false,"description":"PB4","asset_updated_at":"2011/09/13 10:07:24 +0700","asset_file_name":"PB4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30088,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":115576,"media_folder_id":5,"created_at":"2011/09/13 10:07:24 +0700","modified_at":"2011/09/13 10:07:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/13 10:07:29 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_in3 {"member_only_commentable":false,"description":"IN3","asset_updated_at":"2011/09/13 10:06:10 +0700","asset_file_name":"IN3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30087,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":117261,"media_folder_id":5,"created_at":"2011/09/13 10:06:10 +0700","modified_at":"2011/09/13 10:06:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/13 10:06:12 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_pb3 {"member_only_commentable":false,"description":"PB3","asset_updated_at":"2011/09/13 10:03:59 +0700","asset_file_name":"PB3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30086,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":119334,"media_folder_id":5,"created_at":"2011/09/13 10:03:59 +0700","modified_at":"2011/09/13 10:04:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/13 10:04:01 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_pb2 {"member_only_commentable":false,"description":"PB2","asset_updated_at":"2011/09/13 10:00:36 +0700","asset_file_name":"PB2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30085,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":112584,"media_folder_id":5,"created_at":"2011/09/13 10:00:36 +0700","modified_at":"2011/09/13 10:00:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/13 10:00:40 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_pb1 {"member_only_commentable":false,"description":"PB1","asset_updated_at":"2011/09/13 09:54:00 +0700","asset_file_name":"PB1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30084,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":114702,"media_folder_id":5,"created_at":"2011/09/13 09:54:00 +0700","modified_at":"2011/09/13 09:54:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/13 09:54:04 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_dscn3423 {"member_only_commentable":false,"description":"RB5","asset_updated_at":"2011/08/25 11:28:18 +0700","asset_file_name":"DSCN3423.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":29461,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":303154,"media_folder_id":5,"created_at":"2011/08/25 11:28:18 +0700","modified_at":"2011/08/25 11:28:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/25 11:28:22 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_dscn3415 {"member_only_commentable":false,"description":"RB4","asset_updated_at":"2011/08/25 11:27:28 +0700","asset_file_name":"DSCN3415.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":29460,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":291216,"media_folder_id":5,"created_at":"2011/08/25 11:27:28 +0700","modified_at":"2011/08/25 11:27:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/25 11:27:31 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_dscn3402 {"member_only_commentable":false,"description":"RB3","asset_updated_at":"2011/08/25 11:26:49 +0700","asset_file_name":"DSCN3402.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":29459,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":282913,"media_folder_id":5,"created_at":"2011/08/25 11:26:49 +0700","modified_at":"2011/08/25 11:26:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/25 11:26:50 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_dscn3443 {"member_only_commentable":false,"description":"RB2","asset_updated_at":"2011/08/25 11:26:14 +0700","asset_file_name":"DSCN3443.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":29458,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":279038,"media_folder_id":5,"created_at":"2011/08/25 11:26:14 +0700","modified_at":"2011/08/25 11:26:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/25 11:26:19 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: