นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

~>aRuNaN<~
Ico64
MR. Arunan ~>aRuNaN<~ Heemchood
นักวิชาการอุดมศึกษา (Higher Educational Office)
Academic Services and Technology Transfer Management Division: ASTTMD
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 9 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > arunan.h

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_dscn3449 {"member_only_commentable":false,"description":"RB1","asset_updated_at":"2011/08/25 11:25:27 +0700","asset_file_name":"DSCN3449.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":29457,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":293693,"media_folder_id":5,"created_at":"2011/08/25 11:25:27 +0700","modified_at":"2011/08/25 11:25:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/25 11:25:28 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_dscn3301 {"member_only_commentable":false,"description":"pic2","asset_updated_at":"2011/07/07 11:40:31 +0700","asset_file_name":"DSCN3301.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28667,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":283477,"media_folder_id":5,"created_at":"2011/07/07 11:40:31 +0700","modified_at":"2011/07/07 11:40:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/07/07 11:40:33 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_dscn3303 {"member_only_commentable":false,"description":"Pic1","asset_updated_at":"2011/07/07 11:39:24 +0700","asset_file_name":"DSCN3303.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28666,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":293449,"media_folder_id":5,"created_at":"2011/07/07 11:39:24 +0700","modified_at":"2011/07/07 11:39:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/07/07 11:39:27 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_p1200241 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e44\u0e44\u0e44","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:16 +0700","asset_file_name":"P1200241.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":10662,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":840955,"media_folder_id":5,"created_at":"2008/11/03 10:31:38 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:32:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:32:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_p1200236 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1f\u0e1f","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:16 +0700","asset_file_name":"P1200236.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":10661,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":863257,"media_folder_id":5,"created_at":"2008/11/03 10:31:10 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:32:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:32:10 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_p1200231 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e40","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:16 +0700","asset_file_name":"P1200231.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":10659,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":853470,"media_folder_id":5,"created_at":"2008/11/03 10:30:51 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:32:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:32:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_p1200233 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e1d.","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:16 +0700","asset_file_name":"P1200233.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":10652,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":915572,"media_folder_id":5,"created_at":"2008/11/03 10:27:02 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:32:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:32:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"1213","asset_updated_at":"2011/06/01 15:31:00 +0700","asset_file_name":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e25\u0e30\u0e40\u0e2d\u0e35\u0e22\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":8677,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":68195,"media_folder_id":5,"created_at":"2008/08/19 14:10:17 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:45:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:45:29 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e32\u0e22\u0e25\u0e30\u0e40\u0e2d\u0e35\u0e22\u0e14\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0026nbsp;\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:59 +0700","asset_file_name":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e25\u0e30\u0e40\u0e2d\u0e35\u0e22\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e44\u0e1b\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23_NEC_..pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":8676,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":68171,"media_folder_id":5,"created_at":"2008/08/19 14:07:34 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:45:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:45:26 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: