นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

~>aRuNaN<~
Ico64
MR. Arunan ~>aRuNaN<~ Heemchood
นักวิชาการอุดมศึกษา (Higher Educational Office)
Academic Services and Technology Transfer Management Division: ASTTMD
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 9 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > arunan.h

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_p1160498-1 {"member_only_commentable":false,"description":"ddd","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:56 +0700","asset_file_name":"P1160498-1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":4869,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":505062,"media_folder_id":5,"created_at":"2008/03/03 11:47:46 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:25:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:25:55 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_p1160496 {"member_only_commentable":false,"description":"uuu","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:55 +0700","asset_file_name":"P1160496.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":4864,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":944666,"media_folder_id":5,"created_at":"2008/03/03 11:45:47 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:25:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:25:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_p1160490 {"member_only_commentable":false,"description":"ddd","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:55 +0700","asset_file_name":"P1160490.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":4862,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1160456,"media_folder_id":5,"created_at":"2008/03/03 11:44:54 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:25:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:25:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_p1160495 {"member_only_commentable":false,"description":"kkk","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:55 +0700","asset_file_name":"P1160495.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":4861,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1402040,"media_folder_id":5,"created_at":"2008/03/03 11:44:05 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:25:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:25:47 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_p1160489 {"member_only_commentable":false,"description":"nnn","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:55 +0700","asset_file_name":"P1160489.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":4860,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1239760,"media_folder_id":5,"created_at":"2008/03/03 11:43:14 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:25:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:25:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_p1160492 {"member_only_commentable":false,"description":"kkk","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:55 +0700","asset_file_name":"P1160492.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":4859,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1228770,"media_folder_id":5,"created_at":"2008/03/03 11:41:57 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:25:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:25:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_p1160486 {"member_only_commentable":false,"description":"eee","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:55 +0700","asset_file_name":"P1160486.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":4857,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1350006,"media_folder_id":5,"created_at":"2008/03/03 11:33:35 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:25:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:25:41 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_p1160475 {"member_only_commentable":false,"description":"ppp","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:55 +0700","asset_file_name":"P1160475.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":4856,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1598530,"media_folder_id":5,"created_at":"2008/03/03 11:32:42 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:25:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:25:39 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_p1160470 {"member_only_commentable":false,"description":"ww","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:55 +0700","asset_file_name":"P1160470.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":4855,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1310397,"media_folder_id":5,"created_at":"2008/03/03 11:30:34 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:25:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:25:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: