นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

~>aRuNaN<~
Ico64
MR. Arunan ~>aRuNaN<~ Heemchood
นักวิชาการอุดมศึกษา (Higher Educational Office)
Academic Services and Technology Transfer Management Division: ASTTMD
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 9 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > arunan.h

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_p1160466 {"member_only_commentable":false,"description":"rrr","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:55 +0700","asset_file_name":"P1160466.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":4854,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1568711,"media_folder_id":5,"created_at":"2008/03/03 11:29:44 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:25:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:25:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_p1160464 {"member_only_commentable":false,"description":"eee","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:55 +0700","asset_file_name":"P1160464.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":4853,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1623170,"media_folder_id":5,"created_at":"2008/03/03 11:28:48 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:25:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:25:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_p1160446 {"member_only_commentable":false,"description":"hhh","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:54 +0700","asset_file_name":"P1160446.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":4852,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1272775,"media_folder_id":5,"created_at":"2008/03/03 11:27:09 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:25:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:25:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_p1160447 {"member_only_commentable":false,"description":"kkk","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:54 +0700","asset_file_name":"P1160447.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":4851,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1269619,"media_folder_id":5,"created_at":"2008/03/03 11:24:29 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:25:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:25:29 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_p1080460 {"member_only_commentable":false,"description":"rrr","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:54 +0700","asset_file_name":"P1080460.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":4850,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":460272,"media_folder_id":5,"created_at":"2008/03/03 11:14:31 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:25:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:25:27 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_p1070812 {"member_only_commentable":false,"description":"ttt","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:54 +0700","asset_file_name":"P1070812.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":4849,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":428107,"media_folder_id":5,"created_at":"2008/03/03 11:13:21 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:25:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:25:26 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_p1070810 {"member_only_commentable":false,"description":"yy","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:54 +0700","asset_file_name":"P1070810.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":4848,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":431622,"media_folder_id":5,"created_at":"2008/03/03 11:12:14 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:25:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:25:25 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_img_2686 {"member_only_commentable":false,"description":"oo","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:54 +0700","asset_file_name":"IMG_2686.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":4847,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":990864,"media_folder_id":5,"created_at":"2008/03/03 11:11:05 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:25:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:25:24 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_img_2741 {"member_only_commentable":false,"description":"qqq","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:54 +0700","asset_file_name":"IMG_2741.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":4845,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":3741301,"media_folder_id":5,"created_at":"2008/03/03 11:09:44 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:25:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:25:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: