นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Runya
Ico64
ARUNYA THARANUWET
นักวิชาการพัสดุ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Blog
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > arunya.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_100_7857 {"modified_at":"2011/08/03 12:20:03 +0700","id":28919,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"100_7857.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/03 12:20:03 +0700","media_folder_id":749,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","created_at":"2011/08/03 12:19:58 +0700","asset_updated_at":"2011/08/03 12:19:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":324146}
  • Small_images002 {"modified_at":"2011/05/31 15:06:46 +0700","id":3086,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"images002.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:06:46 +0700","media_folder_id":749,"description":"test file","created_at":"2008/01/15 11:39:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1567}
ขนาดย่อ: