นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Runya
Ico64
ARUNYA THARANUWET
นักวิชาการพัสดุ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Blog
Network
Members · Following: 1 · Followed: 2

หลัก > arunya.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_100_7857 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_7857.jpg","created_at":"2011/08/03 12:19:58 +0700","asset_updated_at":"2011/08/03 12:19:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/03 12:20:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","asset_file_size":324146,"modified_at":"2011/08/03 12:20:03 +0700","media_folder_id":749,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":28919,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_images002 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"images002.jpg","created_at":"2008/01/15 11:39:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:06:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"test file","asset_file_size":1567,"modified_at":"2011/05/31 15:06:46 +0700","media_folder_id":749,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3086,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: