นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

peetik
Ico64
อวยพร ภัทรภักดีกุล
พยาบาลเชี่ยวชาญ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > auayporn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_table3 {"member_only_commentable":false,"description":"table3","asset_updated_at":"2013/09/14 22:04:07 +0700","asset_file_name":"table3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42769,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":30840,"media_folder_id":1097,"created_at":"2013/09/14 22:04:07 +0700","modified_at":"2013/09/14 22:04:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/14 22:04:09 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_table2 {"member_only_commentable":false,"description":"table2","asset_updated_at":"2013/09/14 22:03:36 +0700","asset_file_name":"table2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42768,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":27748,"media_folder_id":1097,"created_at":"2013/09/14 22:03:36 +0700","modified_at":"2013/09/14 22:03:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/14 22:03:38 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_table {"member_only_commentable":false,"description":"table1","asset_updated_at":"2013/09/14 22:02:36 +0700","asset_file_name":"table.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42767,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":95725,"media_folder_id":1097,"created_at":"2013/09/14 22:02:36 +0700","modified_at":"2013/09/14 22:02:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/14 22:02:40 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_map1 {"member_only_commentable":false,"description":"document map","asset_updated_at":"2013/09/09 23:59:22 +0700","asset_file_name":"map1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42683,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":194048,"media_folder_id":1097,"created_at":"2013/09/09 23:59:22 +0700","modified_at":"2013/09/09 23:59:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/09 23:59:24 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_map {"member_only_commentable":false,"description":"document map","asset_updated_at":"2013/09/09 23:58:49 +0700","asset_file_name":"map.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42682,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":38747,"media_folder_id":1097,"created_at":"2013/09/09 23:58:49 +0700","modified_at":"2013/09/09 23:58:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/09 23:58:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_9658 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e49\u0e49ha ha ha","asset_updated_at":"2013/09/09 16:55:16 +0700","asset_file_name":"9658.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":42681,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":90762,"media_folder_id":1097,"created_at":"2013/09/09 16:55:16 +0700","modified_at":"2013/09/09 16:55:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/09 16:55:22 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_1010881_548281235234351_2094391225_n {"member_only_commentable":false,"description":"ptik1","asset_updated_at":"2013/09/08 22:15:51 +0700","asset_file_name":"1010881_548281235234351_2094391225_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42666,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":6387,"media_folder_id":1097,"created_at":"2013/09/08 22:15:51 +0700","modified_at":"2013/09/08 22:15:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/08 22:15:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_command {"member_only_commentable":false,"description":"command1","asset_updated_at":"2013/09/08 19:35:32 +0700","asset_file_name":"command.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42665,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":70251,"media_folder_id":1097,"created_at":"2013/09/08 19:35:32 +0700","modified_at":"2013/09/08 19:35:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/08 19:35:34 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_text {"member_only_commentable":false,"description":"text1","asset_updated_at":"2013/09/08 19:33:20 +0700","asset_file_name":"text.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42664,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":47828,"media_folder_id":1097,"created_at":"2013/09/08 19:33:20 +0700","modified_at":"2013/09/08 19:33:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/08 19:33:24 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: