นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

peetik
Ico64
อวยพร ภัทรภักดีกุล
พยาบาลเชี่ยวชาญ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > auayporn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_table3 {"media_folder_id":1097,"description":"table3","asset_updated_at":"2013/09/14 22:04:07 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2013/09/14 22:04:07 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2013/09/14 22:04:09 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2013/09/14 22:04:09 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"table3.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":30840,"visibility":2,"id":42769}
  • Small_table2 {"media_folder_id":1097,"description":"table2","asset_updated_at":"2013/09/14 22:03:36 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2013/09/14 22:03:36 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2013/09/14 22:03:38 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2013/09/14 22:03:38 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"table2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":27748,"visibility":2,"id":42768}
  • Small_table {"media_folder_id":1097,"description":"table1","asset_updated_at":"2013/09/14 22:02:36 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2013/09/14 22:02:36 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2013/09/14 22:02:40 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2013/09/14 22:02:40 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"table.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":95725,"visibility":2,"id":42767}
  • Small_map1 {"media_folder_id":1097,"description":"document map","asset_updated_at":"2013/09/09 23:59:22 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2013/09/09 23:59:22 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2013/09/09 23:59:24 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2013/09/09 23:59:24 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"map1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":194048,"visibility":2,"id":42683}
  • Small_map {"media_folder_id":1097,"description":"document map","asset_updated_at":"2013/09/09 23:58:49 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2013/09/09 23:58:49 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2013/09/09 23:58:51 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2013/09/09 23:58:51 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"map.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":38747,"visibility":2,"id":42682}
  • Small_9658 {"media_folder_id":1097,"description":"\u0e49\u0e49ha ha ha","asset_updated_at":"2013/09/09 16:55:16 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2013/09/09 16:55:16 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/gif","updated_at":"2013/09/09 16:55:22 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2013/09/09 16:55:22 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"9658.gif","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":90762,"visibility":2,"id":42681}
  • Small_1010881_548281235234351_2094391225_n {"media_folder_id":1097,"description":"ptik1","asset_updated_at":"2013/09/08 22:15:51 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2013/09/08 22:15:51 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2013/09/08 22:15:56 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2013/09/08 22:15:56 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"1010881_548281235234351_2094391225_n.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":6387,"visibility":2,"id":42666}
  • Small_command {"media_folder_id":1097,"description":"command1","asset_updated_at":"2013/09/08 19:35:32 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2013/09/08 19:35:32 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2013/09/08 19:35:34 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2013/09/08 19:35:34 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"command.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":70251,"visibility":2,"id":42665}
  • Small_text {"media_folder_id":1097,"description":"text1","asset_updated_at":"2013/09/08 19:33:20 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2013/09/08 19:33:20 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2013/09/08 19:33:24 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2013/09/08 19:33:24 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"text.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":47828,"visibility":2,"id":42664}
ขนาดย่อ: