นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

anni
Ico64
เบญจมาศ เฉลิมวงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาสัตวศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > benjamas.ch

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_fb_img_1471103918027 {"asset_file_name":"FB_IMG_1471103918027.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/08/13 23:06:36 +0700","media_folder_id":729,"description":"\u0e07\u0e32\u0e197","updated_at":"2016/08/13 23:06:36 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/08/13 23:06:32 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":61928,"id":59026,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/08/13 23:06:32 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_fb_img_1471103946785 {"asset_file_name":"FB_IMG_1471103946785.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/08/13 23:05:44 +0700","media_folder_id":729,"description":"\u0e07\u0e32\u0e199","updated_at":"2016/08/13 23:05:44 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/08/13 23:05:36 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":51538,"id":59025,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/08/13 23:05:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_fb_img_1471103938507 {"asset_file_name":"FB_IMG_1471103938507.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/08/13 23:01:41 +0700","media_folder_id":729,"description":"\u0e07\u0e32\u0e197","updated_at":"2016/08/13 23:01:41 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/08/13 23:01:34 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":51274,"id":59024,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/08/13 23:01:34 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_fb_img_1471102938704 {"asset_file_name":"FB_IMG_1471102938704.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/08/13 22:57:23 +0700","media_folder_id":729,"description":"\u0e07\u0e32\u0e196","updated_at":"2016/08/13 22:57:23 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/08/13 22:57:19 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":84530,"id":59023,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/08/13 22:57:19 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_fb_img_1471103102790 {"asset_file_name":"FB_IMG_1471103102790.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/08/13 22:56:21 +0700","media_folder_id":729,"description":"\u0e07\u0e32\u0e195","updated_at":"2016/08/13 22:56:21 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/08/13 22:56:19 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":123429,"id":59022,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/08/13 22:56:19 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_fb_img_1471103087730 {"asset_file_name":"FB_IMG_1471103087730.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/08/13 22:54:23 +0700","media_folder_id":729,"description":"\u0e07\u0e32\u0e194","updated_at":"2016/08/13 22:54:23 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/08/13 22:54:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":61040,"id":59021,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/08/13 22:54:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_soul {"asset_file_name":"Soul.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/07/28 17:17:05 +0700","media_folder_id":729,"description":"\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28","updated_at":"2016/07/28 17:17:05 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/07/28 17:13:59 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":247460,"id":58852,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/07/28 17:13:59 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_welcome {"asset_file_name":"welcome.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/07/28 17:13:36 +0700","media_folder_id":729,"description":"\u0e22\u0e34\u0e19\u0e14\u0e35\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a","updated_at":"2016/07/28 17:13:36 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/07/28 17:06:48 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":65578,"id":58851,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/07/28 17:06:48 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_newstu1 {"asset_file_name":"newstu1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/07/28 08:23:52 +0700","media_folder_id":729,"description":"\u0e1e\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","updated_at":"2016/07/28 08:23:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/07/28 08:23:46 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":100103,"id":58850,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/07/28 08:23:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: