นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

anni
Ico64
เบญจมาศ เฉลิมวงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาสัตวศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > benjamas.ch

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_fb_img_1471103918027 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"FB_IMG_1471103918027.jpg","created_at":"2016/08/13 23:06:32 +0700","asset_updated_at":"2016/08/13 23:06:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/08/13 23:06:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e197","asset_file_size":61928,"modified_at":"2016/08/13 23:06:36 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":59026,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_fb_img_1471103946785 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"FB_IMG_1471103946785.jpg","created_at":"2016/08/13 23:05:36 +0700","asset_updated_at":"2016/08/13 23:05:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/08/13 23:05:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e199","asset_file_size":51538,"modified_at":"2016/08/13 23:05:44 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":59025,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_fb_img_1471103938507 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"FB_IMG_1471103938507.jpg","created_at":"2016/08/13 23:01:34 +0700","asset_updated_at":"2016/08/13 23:01:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/08/13 23:01:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e197","asset_file_size":51274,"modified_at":"2016/08/13 23:01:41 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":59024,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_fb_img_1471102938704 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"FB_IMG_1471102938704.jpg","created_at":"2016/08/13 22:57:19 +0700","asset_updated_at":"2016/08/13 22:57:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/08/13 22:57:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e196","asset_file_size":84530,"modified_at":"2016/08/13 22:57:23 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":59023,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_fb_img_1471103102790 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"FB_IMG_1471103102790.jpg","created_at":"2016/08/13 22:56:19 +0700","asset_updated_at":"2016/08/13 22:56:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/08/13 22:56:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e195","asset_file_size":123429,"modified_at":"2016/08/13 22:56:21 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":59022,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_fb_img_1471103087730 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"FB_IMG_1471103087730.jpg","created_at":"2016/08/13 22:54:16 +0700","asset_updated_at":"2016/08/13 22:54:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/08/13 22:54:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e194","asset_file_size":61040,"modified_at":"2016/08/13 22:54:23 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":59021,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_soul {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Soul.jpg","created_at":"2016/07/28 17:13:59 +0700","asset_updated_at":"2016/07/28 17:13:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/28 17:17:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28","asset_file_size":247460,"modified_at":"2016/07/28 17:17:05 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58852,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_welcome {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"welcome.jpg","created_at":"2016/07/28 17:06:48 +0700","asset_updated_at":"2016/07/28 17:06:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/28 17:13:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e22\u0e34\u0e19\u0e14\u0e35\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a","asset_file_size":65578,"modified_at":"2016/07/28 17:13:36 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58851,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_newstu1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"newstu1.jpg","created_at":"2016/07/28 08:23:46 +0700","asset_updated_at":"2016/07/28 08:23:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/28 08:23:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","asset_file_size":100103,"modified_at":"2016/07/28 08:23:52 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58850,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_newstu {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"newstu.jpg","created_at":"2016/07/28 08:22:48 +0700","asset_updated_at":"2016/07/28 08:22:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/28 08:22:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","asset_file_size":104597,"modified_at":"2016/07/28 08:22:55 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58849,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_meeting1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"meeting1.jpg","created_at":"2016/07/26 08:10:07 +0700","asset_updated_at":"2016/07/26 08:10:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/26 08:19:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23","asset_file_size":78312,"modified_at":"2016/07/26 08:19:00 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58818,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_garden3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"garden3.jpg","created_at":"2016/07/21 17:08:52 +0700","asset_updated_at":"2016/07/21 17:08:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/21 17:16:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e40\u0e25\u0e47\u0e01\u0e46","asset_file_size":170939,"modified_at":"2016/07/21 17:16:09 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58770,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_garden2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"garden2.jpg","created_at":"2016/07/21 17:07:59 +0700","asset_updated_at":"2016/07/21 17:07:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/21 17:14:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19","asset_file_size":174949,"modified_at":"2016/07/21 17:14:56 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58769,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_garden1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"garden1.jpg","created_at":"2016/07/21 17:06:02 +0700","asset_updated_at":"2016/07/21 17:06:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/21 17:12:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e40\u0e25\u0e47\u0e01","asset_file_size":196974,"modified_at":"2016/07/21 17:12:14 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":5,"id":58768,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_meet2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"meet2.4.jpg","created_at":"2016/07/14 13:46:15 +0700","asset_updated_at":"2016/07/14 13:46:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/14 13:47:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21","asset_file_size":74196,"modified_at":"2016/07/14 13:47:59 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58742,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_meet1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"meet1.jpg","created_at":"2016/07/14 07:50:15 +0700","asset_updated_at":"2016/07/14 07:50:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/14 08:07:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e01\u0e35\u0e22\u0e23\u0e15\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e23 1","asset_file_size":77875,"modified_at":"2016/07/14 08:07:03 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58731,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_animalscience60 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ANimalscience60.jpg","created_at":"2016/07/05 08:50:01 +0700","asset_updated_at":"2016/07/05 08:50:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/05 08:50:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e41\u0e19\u0e30\u0e19\u0e331","asset_file_size":102860,"modified_at":"2016/07/05 08:50:08 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58605,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-powerpoint","asset_file_name":"ANimalscience59.ppt","created_at":"2016/07/05 08:33:03 +0700","asset_updated_at":"2016/07/05 08:33:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/05 08:33:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":" \u0e41\u0e19\u0e30\u0e19\u0e33","asset_file_size":350208,"modified_at":"2016/07/05 08:33:05 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58603,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_pho60 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pho60.jpg","created_at":"2016/07/04 08:37:03 +0700","asset_updated_at":"2016/07/04 08:37:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/04 08:37:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e01\u0e29\u0e35\u0e22\u0e13","asset_file_size":28992,"modified_at":"2016/07/04 08:37:08 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58584,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_surapol {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"surapol.jpg","created_at":"2016/07/01 13:51:54 +0700","asset_updated_at":"2016/07/01 13:51:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/01 13:51:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e01\u0e29\u0e35\u0e22\u0e13","asset_file_size":909925,"modified_at":"2016/07/01 13:51:57 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58558,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_presentation4 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Presentation4.jpg","created_at":"2016/06/23 17:13:44 +0700","asset_updated_at":"2016/06/23 17:13:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/23 17:13:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 6","asset_file_size":46593,"modified_at":"2016/06/23 17:13:50 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58368,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation","asset_file_name":"Presentation4.pptx","created_at":"2016/06/23 17:10:41 +0700","asset_updated_at":"2016/06/23 17:10:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/23 17:10:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"'ko5","asset_file_size":67521,"modified_at":"2016/06/23 17:10:46 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58366,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_original_cymera_20160623_111628 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"original_CYMERA_20160623_111628.jpg","created_at":"2016/06/23 11:32:18 +0700","asset_updated_at":"2016/06/23 11:32:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/23 11:32:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e193","asset_file_size":90131,"modified_at":"2016/06/23 11:32:20 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58357,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_cymera_20160623_111628 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"CYMERA_20160623_111628.jpg","created_at":"2016/06/23 11:17:53 +0700","asset_updated_at":"2016/06/23 11:17:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/23 11:18:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e191","asset_file_size":652120,"modified_at":"2016/06/23 11:18:00 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58356,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_presentation {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Presentation.jpg","created_at":"2016/06/23 09:27:23 +0700","asset_updated_at":"2016/06/23 09:27:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/23 11:20:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23","asset_file_size":40942,"modified_at":"2016/06/23 11:20:36 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58323,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: