นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

anni
Ico64
เบญจมาศ เฉลิมวงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาสัตวศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > benjamas.ch

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_newstu {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"newstu.jpg","created_at":"2016/07/28 08:22:48 +0700","asset_updated_at":"2016/07/28 08:22:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/28 08:22:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","asset_file_size":104597,"modified_at":"2016/07/28 08:22:55 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58849,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_meeting1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"meeting1.jpg","created_at":"2016/07/26 08:10:07 +0700","asset_updated_at":"2016/07/26 08:10:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/26 08:19:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23","asset_file_size":78312,"modified_at":"2016/07/26 08:19:00 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58818,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_garden3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"garden3.jpg","created_at":"2016/07/21 17:08:52 +0700","asset_updated_at":"2016/07/21 17:08:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/21 17:16:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e40\u0e25\u0e47\u0e01\u0e46","asset_file_size":170939,"modified_at":"2016/07/21 17:16:09 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58770,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_garden2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"garden2.jpg","created_at":"2016/07/21 17:07:59 +0700","asset_updated_at":"2016/07/21 17:07:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/21 17:14:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19","asset_file_size":174949,"modified_at":"2016/07/21 17:14:56 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58769,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_garden1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"garden1.jpg","created_at":"2016/07/21 17:06:02 +0700","asset_updated_at":"2016/07/21 17:06:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/21 17:12:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e40\u0e25\u0e47\u0e01","asset_file_size":196974,"modified_at":"2016/07/21 17:12:14 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":5,"id":58768,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_meet2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"meet2.4.jpg","created_at":"2016/07/14 13:46:15 +0700","asset_updated_at":"2016/07/14 13:46:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/14 13:47:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21","asset_file_size":74196,"modified_at":"2016/07/14 13:47:59 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58742,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_meet1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"meet1.jpg","created_at":"2016/07/14 07:50:15 +0700","asset_updated_at":"2016/07/14 07:50:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/14 08:07:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e01\u0e35\u0e22\u0e23\u0e15\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e23 1","asset_file_size":77875,"modified_at":"2016/07/14 08:07:03 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58731,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_animalscience60 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ANimalscience60.jpg","created_at":"2016/07/05 08:50:01 +0700","asset_updated_at":"2016/07/05 08:50:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/05 08:50:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e41\u0e19\u0e30\u0e19\u0e331","asset_file_size":102860,"modified_at":"2016/07/05 08:50:08 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58605,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-powerpoint","asset_file_name":"ANimalscience59.ppt","created_at":"2016/07/05 08:33:03 +0700","asset_updated_at":"2016/07/05 08:33:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/05 08:33:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":" \u0e41\u0e19\u0e30\u0e19\u0e33","asset_file_size":350208,"modified_at":"2016/07/05 08:33:05 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58603,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: