นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

anni
Ico64
เบญจมาศ เฉลิมวงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาสัตวศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > benjamas.ch

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_pho60 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pho60.jpg","created_at":"2016/07/04 08:37:03 +0700","asset_updated_at":"2016/07/04 08:37:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/04 08:37:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e01\u0e29\u0e35\u0e22\u0e13","asset_file_size":28992,"modified_at":"2016/07/04 08:37:08 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58584,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_surapol {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"surapol.jpg","created_at":"2016/07/01 13:51:54 +0700","asset_updated_at":"2016/07/01 13:51:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/01 13:51:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e01\u0e29\u0e35\u0e22\u0e13","asset_file_size":909925,"modified_at":"2016/07/01 13:51:57 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58558,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_presentation4 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Presentation4.jpg","created_at":"2016/06/23 17:13:44 +0700","asset_updated_at":"2016/06/23 17:13:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/23 17:13:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 6","asset_file_size":46593,"modified_at":"2016/06/23 17:13:50 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58368,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation","asset_file_name":"Presentation4.pptx","created_at":"2016/06/23 17:10:41 +0700","asset_updated_at":"2016/06/23 17:10:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/23 17:10:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"'ko5","asset_file_size":67521,"modified_at":"2016/06/23 17:10:46 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58366,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_original_cymera_20160623_111628 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"original_CYMERA_20160623_111628.jpg","created_at":"2016/06/23 11:32:18 +0700","asset_updated_at":"2016/06/23 11:32:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/23 11:32:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e193","asset_file_size":90131,"modified_at":"2016/06/23 11:32:20 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58357,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_cymera_20160623_111628 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"CYMERA_20160623_111628.jpg","created_at":"2016/06/23 11:17:53 +0700","asset_updated_at":"2016/06/23 11:17:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/23 11:18:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e191","asset_file_size":652120,"modified_at":"2016/06/23 11:18:00 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58356,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_presentation {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Presentation.jpg","created_at":"2016/06/23 09:27:23 +0700","asset_updated_at":"2016/06/23 09:27:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/23 11:20:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23","asset_file_size":40942,"modified_at":"2016/06/23 11:20:36 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58323,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation","asset_file_name":"Presentation1.pptx","created_at":"2016/06/23 09:23:59 +0700","asset_updated_at":"2016/06/23 09:23:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/23 09:24:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23","asset_file_size":56248,"modified_at":"2016/06/23 09:24:04 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58322,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_cymera_20160620_202025 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"CYMERA_20160620_202025.jpg","created_at":"2016/06/20 20:23:15 +0700","asset_updated_at":"2016/06/20 20:23:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/20 20:23:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Meeting","asset_file_size":334896,"modified_at":"2016/06/20 20:23:19 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58284,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: