นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

anni
Ico64
เบญจมาศ เฉลิมวงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาสัตวศาสตร์
Network
Members · Following: 1 · Followed: 5

หลัก > benjamas.ch

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_cymera_20160619_133356 {"member_only_commentable":false,"description":"Cp","asset_updated_at":"2016/06/19 13:35:45 +0700","asset_file_name":"CYMERA_20160619_133356.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58256,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":596370,"media_folder_id":729,"created_at":"2016/06/19 13:35:45 +0700","modified_at":"2016/06/19 13:35:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/19 13:35:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_cymera_20160610_131021 {"member_only_commentable":false,"description":"Leter","asset_updated_at":"2016/06/10 13:12:46 +0700","asset_file_name":"CYMERA_20160610_131021.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58138,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":612014,"media_folder_id":729,"created_at":"2016/06/10 13:12:46 +0700","modified_at":"2016/06/10 13:12:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/10 13:12:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_omelet {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e44\u0e02\u0e48","asset_updated_at":"2016/05/31 19:25:56 +0700","asset_file_name":"omelet.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58010,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":371458,"media_folder_id":729,"created_at":"2016/05/31 19:25:56 +0700","modified_at":"2016/05/31 19:26:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/05/31 19:26:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_c0da4b52 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e38\u0e42\u0e02\u0e17\u0e31\u0e22","asset_updated_at":"2016/03/25 16:44:41 +0700","asset_file_name":"c0da4b52.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57220,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":82995,"media_folder_id":729,"created_at":"2016/03/25 16:44:41 +0700","modified_at":"2016/03/25 16:44:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/25 16:44:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_b9a62 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e38\u0e42\u0e02\u0e17\u0e31\u0e22","asset_updated_at":"2016/03/25 16:44:10 +0700","asset_file_name":"b9a62.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57219,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":97880,"media_folder_id":729,"created_at":"2016/03/25 16:44:10 +0700","modified_at":"2016/03/25 16:44:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/25 16:44:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_75ea011 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a","asset_updated_at":"2016/03/25 16:43:47 +0700","asset_file_name":"75ea011.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57218,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":44780,"media_folder_id":729,"created_at":"2016/03/25 16:43:47 +0700","modified_at":"2016/03/25 16:43:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/25 16:43:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_6f3cdca1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e38\u0e42\u0e02\u0e17\u0e31\u0e22","asset_updated_at":"2016/03/25 16:42:43 +0700","asset_file_name":"6f3cdca1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57217,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":68780,"media_folder_id":729,"created_at":"2016/03/25 16:42:43 +0700","modified_at":"2016/03/25 16:42:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/25 16:42:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_2aee797 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e38\u0e42\u0e02\u0e17\u0e31\u0e22","asset_updated_at":"2016/03/25 16:42:19 +0700","asset_file_name":"2aee797.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57216,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":61716,"media_folder_id":729,"created_at":"2016/03/25 16:42:19 +0700","modified_at":"2016/03/25 16:42:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/25 16:42:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_a2c904fc {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e38\u0e42\u0e02\u0e17\u0e31\u0e22","asset_updated_at":"2016/03/25 16:41:47 +0700","asset_file_name":"a2c904fc.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57215,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":150188,"media_folder_id":729,"created_at":"2016/03/25 16:41:47 +0700","modified_at":"2016/03/25 16:41:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/25 16:41:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
ขนาดย่อ: