นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

anni
Ico64
เบญจมาศ เฉลิมวงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาสัตวศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > benjamas.ch

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_pho59 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pho59.jpg","created_at":"2011/09/16 10:10:29 +0700","asset_updated_at":"2011/09/16 10:10:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/04 08:31:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e28.\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e1e\u0e25","asset_file_size":6030,"modified_at":"2016/07/04 08:31:01 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":30184,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_pic3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"pic3.jpg","created_at":"2011/09/16 10:08:35 +0700","asset_updated_at":"2011/09/16 10:08:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/16 10:08:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e4c","asset_file_size":6857,"modified_at":"2011/09/16 10:08:40 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":30182,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_pic2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"pic2.jpg","created_at":"2011/09/16 10:03:45 +0700","asset_updated_at":"2011/09/16 10:03:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/16 10:03:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e4c\u0e1b\u0e35\u0e01","asset_file_size":6406,"modified_at":"2011/09/16 10:03:47 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":30179,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_tpig5 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"tpig5.jpg","created_at":"2011/09/16 10:02:20 +0700","asset_updated_at":"2012/09/20 16:17:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/20 17:01:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"train4","asset_file_size":37646,"modified_at":"2012/09/20 17:01:37 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":30178,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_016 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"016.jpg","created_at":"2011/09/08 13:16:37 +0700","asset_updated_at":"2011/09/08 13:16:37 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/08 13:16:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e32\u0e21\u0e32\u0e19\u0e38\u0e01\u0e23\u0e21","asset_file_size":47748,"modified_at":"2011/09/08 13:16:39 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":29882,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_cowbm9 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/x-png","asset_file_name":"cowbm9.png","created_at":"2011/09/07 08:13:47 +0700","asset_updated_at":"2011/09/07 08:13:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/07 08:13:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e19\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e27","asset_file_size":9333,"modified_at":"2011/09/07 08:13:47 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":29853,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_515 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"515.JPG","created_at":"2011/08/30 10:22:56 +0700","asset_updated_at":"2011/08/30 10:22:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/30 10:22:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e41\u0e1e\u0e30","asset_file_size":55367,"modified_at":"2011/08/30 10:22:57 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":29603,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_25s {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"25s.jpg","created_at":"2011/08/30 09:26:20 +0700","asset_updated_at":"2011/08/30 09:26:20 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/30 09:26:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21","asset_file_size":37282,"modified_at":"2011/08/30 09:26:20 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":29602,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_dscf5445 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"DSCF5445.JPG","created_at":"2011/08/30 09:05:01 +0700","asset_updated_at":"2011/08/30 09:05:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/30 09:05:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e34\u0e15\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e33\u0e19\u0e21","asset_file_size":712552,"modified_at":"2011/08/30 09:05:03 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":29601,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: