นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

anni
Ico64
เบญจมาศ เฉลิมวงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาสัตวศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > benjamas.ch

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_dscf5407 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"DSCF5407.JPG","created_at":"2011/08/30 09:03:15 +0700","asset_updated_at":"2011/08/30 09:03:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/30 09:03:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e34\u0e15\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e33\u0e19\u0e21","asset_file_size":732949,"modified_at":"2011/08/30 09:03:21 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":29600,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_dscf5383 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"DSCF5383.JPG","created_at":"2011/08/30 09:01:47 +0700","asset_updated_at":"2011/08/30 09:01:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/30 09:01:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e34\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e4c\u0e1b\u0e35\u0e01","asset_file_size":708455,"modified_at":"2011/08/30 09:01:54 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":29599,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_dscf5423 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"DSCF5423.JPG","created_at":"2011/08/30 08:59:30 +0700","asset_updated_at":"2011/08/30 08:59:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/30 08:59:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e07\u0e32\u0e19 15 \u0e2a\u0e34\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e04\u0e21 2554","asset_file_size":730279,"modified_at":"2011/08/30 08:59:36 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":29598,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_cartoon_chicken_sm {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"cartoon_chicken_sm.jpg","created_at":"2011/08/29 16:25:38 +0700","asset_updated_at":"2011/08/29 16:25:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/29 16:25:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e44\u0e01\u0e48","asset_file_size":20507,"modified_at":"2011/08/29 16:25:44 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":29562,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_img00798-20110507-1051 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG00798-20110507-1051.jpg","created_at":"2011/08/03 11:58:27 +0700","asset_updated_at":"2011/08/03 11:58:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/03 11:58:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1f\u0e31\u0e01\u0e44\u0e02\u0e48","asset_file_size":55108,"modified_at":"2011/08/03 11:58:28 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":28913,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_santa {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"santa.jpg","created_at":"2009/10/26 15:29:37 +0700","asset_updated_at":"2011/12/24 21:47:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/24 21:48:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2009/10/26 15:54:36 +0700","description":"xmas2","asset_file_size":12731,"modified_at":"2011/12/24 21:48:00 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":18148,"comment_counter":1,"commentable":true}
  • Small_water_lilies {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Water_lilies.jpg","created_at":"2009/10/26 15:04:26 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:12:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"lotus","asset_file_size":83794,"modified_at":"2011/05/31 18:12:20 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":18138,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: