นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

anni
Ico64
เบญจมาศ เฉลิมวงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาสัตวศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > benjamas.ch

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_cymera_20160212_115111 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"CYMERA_20160212_115111.jpg","created_at":"2016/02/12 11:59:32 +0700","asset_updated_at":"2016/02/12 11:59:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/12 11:59:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19","asset_file_size":641598,"modified_at":"2016/02/12 11:59:35 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56577,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_cymera_20160122_212105 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"CYMERA_20160122_212105.jpg","created_at":"2016/01/22 21:23:18 +0700","asset_updated_at":"2016/01/22 21:23:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/22 21:23:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e34\u0e21\u0e08\u0e34","asset_file_size":603039,"modified_at":"2016/01/22 21:23:22 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56288,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_200px-korean_gimchi01 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"200px-Korean_Gimchi01.jpg","created_at":"2016/01/22 21:18:10 +0700","asset_updated_at":"2016/01/22 21:18:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/22 21:18:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e34\u0e21\u0e08\u0e34","asset_file_size":12971,"modified_at":"2016/01/22 21:18:15 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56287,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_fb_img_1452863363826 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"FB_IMG_1452863363826.jpg","created_at":"2016/01/15 20:20:11 +0700","asset_updated_at":"2016/01/15 20:20:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/15 20:20:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32","asset_file_size":38429,"modified_at":"2016/01/15 20:20:15 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56215,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_fb_img_1452863357967 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"FB_IMG_1452863357967.jpg","created_at":"2016/01/15 20:19:35 +0700","asset_updated_at":"2016/01/15 20:19:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/15 20:19:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32","asset_file_size":41290,"modified_at":"2016/01/15 20:19:38 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56214,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_fb_img_1452863408476 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"FB_IMG_1452863408476.jpg","created_at":"2016/01/15 20:18:52 +0700","asset_updated_at":"2016/01/15 20:18:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/15 20:18:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32","asset_file_size":57873,"modified_at":"2016/01/15 20:18:56 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56213,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_cymera_20160114_210535 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"CYMERA_20160114_210535.jpg","created_at":"2016/01/14 21:06:45 +0700","asset_updated_at":"2016/01/14 21:06:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/14 21:06:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e08\u0e09\u0e34\u0e21","asset_file_size":399227,"modified_at":"2016/01/14 21:06:48 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56205,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_cymera_20160114_204112 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"CYMERA_20160114_204112.jpg","created_at":"2016/01/14 20:42:49 +0700","asset_updated_at":"2016/01/14 20:42:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/14 20:42:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e08\u0e09\u0e34\u0e21","asset_file_size":272821,"modified_at":"2016/01/14 20:42:51 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56204,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_cymera_20160114_201351 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"CYMERA_20160114_201351.jpg","created_at":"2016/01/14 20:25:54 +0700","asset_updated_at":"2016/01/14 20:25:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/14 20:25:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e08\u0e09\u0e34\u0e21","asset_file_size":870418,"modified_at":"2016/01/14 20:25:57 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56203,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: