นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

anni
Ico64
เบญจมาศ เฉลิมวงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาสัตวศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > benjamas.ch

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_cymera_20160114_201713 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"CYMERA_20160114_201713.jpg","created_at":"2016/01/14 20:25:10 +0700","asset_updated_at":"2016/01/14 20:25:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/14 20:25:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e08\u0e09\u0e34\u0e21","asset_file_size":548920,"modified_at":"2016/01/14 20:25:15 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56202,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_cymera_20160114_201958 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"CYMERA_20160114_201958.jpg","created_at":"2016/01/14 20:24:18 +0700","asset_updated_at":"2016/01/14 20:24:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/14 20:24:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e08\u0e09\u0e34\u0e21","asset_file_size":446847,"modified_at":"2016/01/14 20:24:23 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56201,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_cymera_20160114_202122 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"CYMERA_20160114_202122.jpg","created_at":"2016/01/14 20:23:36 +0700","asset_updated_at":"2016/01/14 20:23:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/14 20:23:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e08\u0e09\u0e34\u0e21","asset_file_size":650342,"modified_at":"2016/01/14 20:23:41 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56200,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_fb_img_1450624205341 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"FB_IMG_1450624205341.jpg","created_at":"2016/01/14 20:02:51 +0700","asset_updated_at":"2016/01/14 20:02:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/14 20:02:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e08\u0e09\u0e34\u0e21","asset_file_size":67602,"modified_at":"2016/01/14 20:02:56 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56199,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_fb_img_1452776310927 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"FB_IMG_1452776310927.jpg","created_at":"2016/01/14 20:01:59 +0700","asset_updated_at":"2016/01/14 20:01:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/14 20:02:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e08\u0e09\u0e34\u0e21","asset_file_size":58645,"modified_at":"2016/01/14 20:02:02 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56198,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_fb_img_1452689681987 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"FB_IMG_1452689681987.jpg","created_at":"2016/01/13 19:57:23 +0700","asset_updated_at":"2016/01/13 19:57:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/13 19:57:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e2b\u0e01\u0e34\u0e08","asset_file_size":38540,"modified_at":"2016/01/13 19:57:25 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56176,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_fb_img_1452689716313 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"FB_IMG_1452689716313.jpg","created_at":"2016/01/13 19:56:49 +0700","asset_updated_at":"2016/01/13 19:56:49 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/13 19:56:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e2b\u0e01\u0e34\u0e08","asset_file_size":53904,"modified_at":"2016/01/13 19:56:53 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56175,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_1452688860501 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1452688860501.jpg","created_at":"2016/01/13 19:53:40 +0700","asset_updated_at":"2016/01/13 19:53:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/13 19:53:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e2b\u0e01\u0e34\u0e08","asset_file_size":119654,"modified_at":"2016/01/13 19:53:46 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":5,"id":56174,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_1452688880818 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1452688880818.jpg","created_at":"2016/01/13 19:53:04 +0700","asset_updated_at":"2016/01/13 19:53:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/13 19:53:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e2b\u0e01\u0e34\u0e08","asset_file_size":83523,"modified_at":"2016/01/13 19:53:09 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56173,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: