นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

anni
Ico64
เบญจมาศ เฉลิมวงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาสัตวศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > benjamas.ch

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_1452688895403 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1452688895403.jpg","created_at":"2016/01/13 19:52:33 +0700","asset_updated_at":"2016/01/13 19:52:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/13 19:52:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e2b\u0e01\u0e34\u0e08","asset_file_size":412339,"modified_at":"2016/01/13 19:52:37 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56172,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_fb_img_1452689111248 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"FB_IMG_1452689111248.jpg","created_at":"2016/01/13 19:51:31 +0700","asset_updated_at":"2016/01/13 19:51:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/13 19:51:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e2b\u0e01\u0e34\u0e08","asset_file_size":41260,"modified_at":"2016/01/13 19:51:35 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56171,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_fb_img_1452689131074 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"FB_IMG_1452689131074.jpg","created_at":"2016/01/13 19:50:28 +0700","asset_updated_at":"2016/01/13 19:50:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/13 19:50:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e2b\u0e01\u0e34\u0e08","asset_file_size":115226,"modified_at":"2016/01/13 19:50:35 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":5,"id":56170,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_cymera_20160101_202445 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"CYMERA_20160101_202445.jpg","created_at":"2016/01/01 20:36:22 +0700","asset_updated_at":"2016/01/01 20:36:22 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/01 20:36:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07","asset_file_size":577777,"modified_at":"2016/01/01 20:36:25 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56008,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_cymera_20160101_202616 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"CYMERA_20160101_202616.jpg","created_at":"2016/01/01 20:34:18 +0700","asset_updated_at":"2016/01/01 20:34:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/01 20:34:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e32\u0e01\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e07","asset_file_size":514244,"modified_at":"2016/01/01 20:34:22 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56007,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_dsc_7092 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC_7092.JPG","created_at":"2015/08/10 11:10:42 +0700","asset_updated_at":"2015/08/10 11:10:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/10 11:10:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e20\u0e32\u0e29\u0e13\u0e4c","asset_file_size":188948,"modified_at":"2015/08/10 11:10:46 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54235,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_dsc_7096-tile {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC_7096-tile.jpg","created_at":"2015/08/10 11:06:04 +0700","asset_updated_at":"2015/08/10 11:06:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/10 11:06:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e20\u0e32\u0e29\u0e13\u0e4c","asset_file_size":192797,"modified_at":"2015/08/10 11:06:07 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54234,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_cymera_20150627_191737 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"CYMERA_20150627_191737.jpg","created_at":"2015/06/27 19:20:48 +0700","asset_updated_at":"2015/06/27 19:20:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/06/27 19:20:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e1c\u0e48\u0e2d\u0e19","asset_file_size":714055,"modified_at":"2015/06/27 19:20:53 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53472,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_fb_img_1435240995481 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"FB_IMG_1435240995481.jpg","created_at":"2015/06/25 21:05:12 +0700","asset_updated_at":"2015/06/25 21:05:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/06/25 21:05:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19","asset_file_size":46609,"modified_at":"2015/06/25 21:05:15 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53457,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: