นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

anni
Ico64
เบญจมาศ เฉลิมวงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาสัตวศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > benjamas.ch

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_cymera_20150625_205428 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"CYMERA_20150625_205428.jpg","created_at":"2015/06/25 20:59:08 +0700","asset_updated_at":"2015/06/25 20:59:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/06/25 20:59:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19","asset_file_size":610463,"modified_at":"2015/06/25 20:59:13 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53456,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_cymera_20150625_204757 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"CYMERA_20150625_204757.jpg","created_at":"2015/06/25 20:58:16 +0700","asset_updated_at":"2015/06/25 20:58:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/06/25 20:58:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19","asset_file_size":730639,"modified_at":"2015/06/25 20:58:21 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53455,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_cymera_20150625_205222 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"CYMERA_20150625_205222.jpg","created_at":"2015/06/25 20:56:53 +0700","asset_updated_at":"2015/06/25 20:56:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/06/25 20:56:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19","asset_file_size":873272,"modified_at":"2015/06/25 20:56:57 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53454,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_cymera_20150625_204923 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"CYMERA_20150625_204923.jpg","created_at":"2015/06/25 20:55:43 +0700","asset_updated_at":"2015/06/25 20:55:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/06/25 20:55:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19","asset_file_size":958461,"modified_at":"2015/06/25 20:55:45 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53453,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_cymera_20150622_204515 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"CYMERA_20150622_204515.jpg","created_at":"2015/06/22 20:46:42 +0700","asset_updated_at":"2015/06/22 20:46:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/06/22 20:46:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19","asset_file_size":747115,"modified_at":"2015/06/22 20:46:48 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53375,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_cymera_20150622_083559 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"CYMERA_20150622_083559.jpg","created_at":"2015/06/22 20:36:07 +0700","asset_updated_at":"2015/06/22 20:36:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/06/22 20:36:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19","asset_file_size":684828,"modified_at":"2015/06/22 20:36:10 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53374,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_cymera_20150620_202557 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"CYMERA_20150620_202557.jpg","created_at":"2015/06/20 20:29:44 +0700","asset_updated_at":"2015/06/20 20:29:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/06/20 20:29:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e38\u0e48\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","asset_file_size":579664,"modified_at":"2015/06/20 20:29:51 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53349,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_cymera_20150620_061952 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"CYMERA_20150620_061952.jpg","created_at":"2015/06/20 06:22:52 +0700","asset_updated_at":"2015/06/20 06:22:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/06/20 06:22:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e38\u0e48\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","asset_file_size":607057,"modified_at":"2015/06/20 06:22:58 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53338,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_cymera_20150620_062030 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"CYMERA_20150620_062030.jpg","created_at":"2015/06/20 06:22:00 +0700","asset_updated_at":"2015/06/20 06:22:00 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/06/20 06:22:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e38\u0e48\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","asset_file_size":576327,"modified_at":"2015/06/20 06:22:06 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53337,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: