นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

anni
Ico64
เบญจมาศ เฉลิมวงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาสัตวศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > benjamas.ch

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_cymera_20150620_055549 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"CYMERA_20150620_055549.jpg","created_at":"2015/06/20 06:01:06 +0700","asset_updated_at":"2015/06/20 06:01:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/06/20 06:01:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e38\u0e48\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","asset_file_size":793786,"modified_at":"2015/06/20 06:01:11 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53336,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_cymera_20150610_225145 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"CYMERA_20150610_225145.jpg","created_at":"2015/06/19 21:35:03 +0700","asset_updated_at":"2015/06/19 21:35:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/06/19 21:35:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e38\u0e48\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","asset_file_size":773059,"modified_at":"2015/06/19 21:35:07 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53335,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_fb_img_1433681934452 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"FB_IMG_1433681934452.jpg","created_at":"2015/06/08 23:36:23 +0700","asset_updated_at":"2015/06/08 23:36:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/06/08 23:36:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19","asset_file_size":60790,"modified_at":"2015/06/08 23:36:26 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53129,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_fb_img_1433682195900 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"FB_IMG_1433682195900.jpg","created_at":"2015/06/08 23:35:36 +0700","asset_updated_at":"2015/06/08 23:35:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/06/08 23:35:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19","asset_file_size":34578,"modified_at":"2015/06/08 23:35:39 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53128,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_fb_img_1433681999432 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"FB_IMG_1433681999432.jpg","created_at":"2015/06/08 23:34:56 +0700","asset_updated_at":"2015/06/08 23:34:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/06/08 23:35:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19","asset_file_size":34339,"modified_at":"2015/06/08 23:35:02 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53127,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_fb_img_1433682107225 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"FB_IMG_1433682107225.jpg","created_at":"2015/06/08 23:33:52 +0700","asset_updated_at":"2015/06/08 23:33:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/06/08 23:33:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19","asset_file_size":43195,"modified_at":"2015/06/08 23:33:55 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53126,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_fb_img_1433681920846 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"FB_IMG_1433681920846.jpg","created_at":"2015/06/08 23:23:04 +0700","asset_updated_at":"2015/06/08 23:23:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/06/08 23:23:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19","asset_file_size":74288,"modified_at":"2015/06/08 23:23:11 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53125,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_fb_img_1433780006198 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"FB_IMG_1433780006198.jpg","created_at":"2015/06/08 23:19:57 +0700","asset_updated_at":"2015/06/08 23:19:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/06/08 23:32:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19","asset_file_size":51917,"modified_at":"2015/06/08 23:32:42 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53124,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_fb_img_1433518826733 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"FB_IMG_1433518826733.jpg","created_at":"2015/06/06 19:34:47 +0700","asset_updated_at":"2015/06/06 19:34:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/06/06 19:34:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19","asset_file_size":36814,"modified_at":"2015/06/06 19:34:52 +0700","media_folder_id":729,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53086,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: